ArtEZ University of the Arts: Directeur ArtEZ AKI Academie voor Art & Design

ArtEZ University of the Arts in Enschede zoekt een Directeur ArtEZ AKI Academie voor Art & Design voor 0,4-06 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 30-01-2022Impact, innovatie, onderzoek en samenwerken kenmerken ArtEZ. ArtEZ hogeschool voor de kunsten is met circa 3.000 studenten een van de grote kunsthogescholen in Nederland. Zij verzorgt associate degree-, bachelor- en masteropleidingen en doet onderzoek op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur en muziek, dans en theater, en artist educator/docentenopleidingen in deze disciplines; en dat allemaal met 900 docenten en medewerkers in Arnhem, Enschede en Zwolle

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Veel van de opleidingen zijn van topkwaliteit en genieten (inter)nationaal aanzien. De afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze – in samenwerking met anderen – maatschappelijk betekenis te geven. De studenten staan bij ArtEZ centraal en worden voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context.

ArtEZ hogeschool voor de kunsten is op zoek naar een benaderbare, op inhoud en ontwikkeling gerichte

Directeur ArtEZ AKI Academie voor Art & Design

0,4-06 fte

Visie en missie
ArtEZ staat voor erkend hoge kwaliteit midden in de maatschappij. Afgestudeerden kunnen bijdragen aan een voortdurende vernieuwing van de kunst en aan de kwaliteit van de samenleving. Het onderwijs van ArtEZ haalt kracht uit de breedte over de disciplines van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, muziek, dans en theater.

Kunst krijgt bij ArtEZ ruimte om van betekenis te zijn voor anderen: voor individuen, groepen en organisaties. ArtEZ acht zich mede verantwoordelijk voor een aantrekkelijk en stimulerend cultureel klimaat en voor de culturele infrastructuur in de verschillende gemeenschappen, van internationaal, landelijk tot Oost Nederland en in het bijzonder haar vestigingsplaatsen Arnhem, Enschede en Zwolle.

ArtEZ AKI Academie voor Art & Design
De ArtEZ AKI Academie voor Art & Design is één van de acht onderwijsacademies van ArtEZ: een kleinschalige en complete academie voor autonome kunst & design. De academie heeft circa 325 studenten en circa 50 docenten en medewerkers, verdeeld over drie bacheloropleidingen: Fine Art, Crossmedia Design en Moving Image. Het onderwijs wordt gegeven door een mix van docenten met grotere en kleinere dienstverbanden en gastdocenten en specialisten uit de nationale en internationale beroepspraktijk. Voor het onderwijs wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan goed uitgeruste werkplaatsen.

Rol in de organisatie
Als directeur ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, organisatie en uitvoering van het onderwijs binnen de academie. Je werkt nauw samen met – en geeft leiding aan – de opleidingshoofden en de coördinatoren van het onderwijsbureau en de werkplaatsen en vormt met hen het managementteam van de academie. Bij de opleidingshoofden (in samenspraak met hun teams) ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de visie en inhoud van de vakgebieden, Als directeur heb je een signalerende functie waar het gaat om ontwikkelingen op het gebied van Art & Design, je denkt proactief mee met je managementteam.

Als directeur weet je wat de verantwoordelijkheden en rollen van je managementleden zijn en zorg je ervoor dat deze bewaakt worden. Binnen de academie ben je verantwoordelijk voor portefeuilles als onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, personeel & organisatie en financiën. Buiten de academie representeer je ArtEZ en de academie AKI in het bijzonder bij lokale en (inter)nationale samenwerkingspartners.

Je bent daarnaast onderdeel van het ArtEZ-brede leiderschapsteam en van daaruit verantwoordelijk voor enkele academie-overstijgende, ArtEZ-brede portefeuilles en draagt bij aan de ontwikkeling van ArtEZ als organisatie. Je werkt daarbij samen met het College van Bestuur, de andere directeuren van ArtEZ, de lectoraten, de Masteropleidingen en in het bijzonder met de directeuren van de Academies voor Art & Design in Arnhem en Zwolle. Je bepaalt met het College van Bestuur de (strategische) koers van ArtEZ, de realisatie van de ambities van het instellingsplan van ArtEZ dat onlangs is vastgesteld en vertaalt dat naar ontwikkeling van de academie en het onderwijs.

Wat verwacht ArtEZ
ArtEZ zoekt een gedreven en inspirerende directeur die leiding weet te geven aan het gezamenlijk realiseren van de doelen die voortvloeien uit de onderwijsvisie van ArtEZ, het Plan Kwaliteitsafspraken, het Nationaal Programma Onderwijs en lopende projecten. Je zoekt aansluiting bij de doelen uit de landelijk agenda van de kunstopleidingen op het gebied van diversiteit, innovatie, onderzoek, flexibilisering en internationalisering en bent in staat om samen met jouw team voorbij die doelen te kijken. Dat leidt tot toekomstbestendige, betaalbare curricula en dynamische interactie tussen bachelor onderwijs, onderzoek en masteronderwijs.

Je bent in staat om de teamvorming binnen de academie te versterken; het vergroten van de samenwerking tussen de opleidingen en MT-leden bij de vorming en implementatie van de visie op de academie en het kunstonderwijs. Je haalt de inhoud bij de opleidingsteams op en weet dit te verwoorden naar een visie voor de academie, waarbij je ervoor zorgt dat de ambities haalbaar en onderscheidend zijn. Verder stel je je faciliterend op en durf je samen met het team risico’s te nemen met het oog op innovatie, zonder dat je de eindverantwoordelijkheid voor de academie uit het oog verliest. Je voelt je betrokken bij de academie zowel in woorden als in daden en bent niet te beroerd zelf de handen uit de mouwen te steken. Je weet je medewerkers sterker te maken en kunt het beste in hen naar bovenhalen, onder andere door aandacht te besteden aan verdere professionalisering

Als integraal verantwoordelijk directeur ben je je bewust dat de bedrijfsvoering voorwaardelijk is om inhoud en vorm te geven aan de ambities. Je bent in staat met beschikbare middelen te komen tot goede en duurzame keuzes. Naast faciliterend leiderschap past hierin ook ‘out-of-the-box’ kijken naar organisatorische keuzes.

Je hebt ervaring op directieniveau en bent in staat de academie binnen de diverse ArtEZ-gremia stevig te vertegenwoordigen. Je speelt een actieve rol in het onderhouden en uitbreiden van het netwerk dat bestaat uit zowel cultuur- en onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Wie zoekt ArtEZ
We zoeken een directeur die ArtEZ AKI Academie voor Art & Design op een goede manier weet te positioneren en daarmee bijdraagt aan de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de academie. Dit gebeurt telkens in optimale samenwerking met onder meer de opleidingshoofden, coördinatoren en het College van Bestuur.

ArtEZ hecht veel waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in diverse samengestelde teams maakt ArtEZ effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Als directeur ArtEZ AKI Academie voor Art & Design beschik je over sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden, je kunt goed luisteren en verantwoordelijkheden laten daar waar die horen. Je bent doortastend en neemt beslissingen. Je bent aanspreekbaar, zichtbaar en herkenbaar, ook voor de studenten. Vanuit de academie onderhoud je met enthousiasme de bestaande contacten in de stad Enschede, het netwerk en breidt die uit. Je bent geïnteresseerd in de veranderende samenleving en weet mensen te verbinden en te inspireren, zowel intern als extern.

Bedrijfsvoering is voor jou een integraal onderdeel van je rol als directeur. Daarbij heb je oog voor een goed proces en kun je je dienstbaar opstellen. Uiteraard heb je actuele kennis van en ervaring in het culturele veld. Tot slot heb je ruime ervaring als leidinggevende en ervaring binnen het hoger onderwijs is een plus. Een hbo+ of wo werk- en denkniveau is vereist.

Competenties
Inhoudelijke competenties

 • goed zicht op de huidige praktijk en de verschillende werkvelden van de academie, nationaal en bij voorkeur ook internationaal;
 • in staat om de visie op de toekomst van het (artistieke) domein inhoudelijk te vertalen naar onderwijs, strategie, organisatie en ontwikkeling van de academie, de mensen hierin te betrekken en hierover (zakelijk) verantwoording af kunnen leggen;
 • zich kunnen verhouden tot onderwerpen als inclusiviteit, diversiteit en sociale veiligheid;
 • in staat om ArtEZ AKI Academie voor Art & Design in- en extern te vertegenwoordigen en sterk te positioneren.

Leidinggevende competenties

 • in staat om op een mensgerichte wijze leiding en ruimte te geven aan professionals;
 • in staat om het beste in mensen naar boven te halen en teams te bouwen;
 • in staat om complexe zaken eenvoudig en kernachtig te benaderen;
 • oplossingsgericht en doortastend;
 • organisatorische competenties;
 • bedrijfsmatig inzicht en vaardigheid.

Persoonlijke competenties

 • inspirerend en motiverend;
 • communicatief sterk en samenwerkingsgericht;
 • resultaatgericht en besluitvaardig;
 • geëngageerd en maatschappelijk betrokken;
 • empathisch en een open houding.

Wat biedt ArtEZ
Je krijgt een tijdelijk contract van 1 jaar met een omvang van 0,4 – 0,6 fte. Bij goed functioneren bestaat de intentie je contract naar vast om te zetten. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 5.345,12 en maximaal € 6.813,59 (Directeur A, AOP.om.4, schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Naast een informele en open werksfeer bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de cao-hbo zoals een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat biedt ArtEZ verder nog?

 • uitgebreide mogelijkheden voor professionalisering, persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor duurzame inzetbaarheid;
 • een fijne werkplek waarbij je ook het onderwijsproces van dichtbij kunt meemaken.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 januari 2022.

Na twee gespreksronden volgt een ontmoeting met de benoemingsadviescommissie en het College van Bestuur. Er wordt gevraagd naar referenties en een assessment vormt onderdeel van de selectie.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.