Villa Zebra: Bestuursleden

Villa Zebra in Rotterdam zoekt drie Bestuursleden voor 5 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 06-12-2021Villa Zebra is een bijzonder instituut in Rotterdam waar beeldende kunst het vliegwiel is om kinderen sterker te maken. Een laboratorium waar nieuwsgierigheid en de kunst van het verbeelden centraal staan en waar we samen met kunstenaars kinderen in hun kracht zetten nu, maar ook zeker richting de toekomst. Een vast team ontwikkelt samen met zelfstandige kunstenaars, ingehuurde vakdocenten en vrijwilligers, cultuur educatieve projecten voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Dit doen we in ons hoofdgebouw aan de Stieltjesstraat, maar we nemen onze villasofie ook mee naar scholen en in de wijk. We maken tentoonstellingen, geven workshops, zijn in vakanties door heel Rotterdam te vinden met speciale programma’s en bieden kunstonderwijs op maat op Rotterdamse Basisscholen.

In 2021 bestond Villa Zebra 20 jaar: een mijlpaal in een jaar met coronaomstandigheden, een jaar dat om veerkracht vroeg. We kijken positief naar de toekomst, bewust van onze uitdagingen. In 2022 verwachten we ruim 22.000 kinderen met hun ouders en verzorgers te mogen verwelkomen op de Stieltjesstraat. Een groot deel daarvan is jonger dan 4 jaar, dat maakt Villa Zebra bijzonder in het culturele landschap. Gedurende het hele schooljaar zien we wekelijks 1.250 kinderen op scholen en dat komt neer op ruim 50.000 ontmoetingen tussen kunst en onderwijs. Villa Zebra is een instituut waar kunsteducatie niet stilstaat maar zich steeds ontwikkeld. Onze vrijwilligers en vakdocenten zijn hierin cruciaal. De kunstenaars waarmee we samen werken van groot belang. En samenwerking met andere partijen in de stad is voor ons vanzelfsprekend.

We worden financieel ondersteund door de Gemeente Rotterdam via het Cultuurplan en ontvangen jaarlijks een bijdrage voor onze presentatie- en educatieactiviteiten. Een deel hiervan is geoormerkt als BKV-gelden. Daarnaast zijn fondsen en sponsoren voor ons van groot belang.

Villa Zebra zoekt per 1 januari 2022 drie

Bestuursleden

voor de functie voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid

5 uur per maand

We streven naar een bestuur dat bestaat uit vijf personen en zijn op zoek naar drie nieuwe bestuursleden (m/v) voor de functie voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid die zich vanaf 1 januari 2022 willen inzetten om Villa Zebra te besturen conform de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Het bestuur werkt samen met en is de werkgever van de directeur.

De gevraagde inzet is gebaseerd op 5 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar met voorbereiding en natuurlijk betrokkenheid bij de ontwikkelingen. Naast het besturen van de stichting dragen de bestuursleden bij aan het zichtbaar maken van het belang van Villa Zebra en zijn ze bereid hun netwerk in te zetten om de directeur te ondersteunen.

Gezien de samenstelling van het bestuur en onze plannen voor de toekomst zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met ervaring van besturen, financiën, ondernemerschap, (primair) onderwijs, sociaal domein en/of marketing. Omdat we op zoek zijn meerdere kandidaten zijn meerdere combinaties mogelijk. We hechten vanzelfsprekend waarde aan een divers samengesteld bestuur.

Onze nieuwe bestuursleden hebben

  • Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bijvoorbeeld in relatie tot de werkgeversrol richting de directeur.
  • Analytisch vermogen en oplossingsgerichtheid.
  • Onderzoekend met een innovatieve houding ten aanzien van kunst- en cultuureducatie.
  • Inzicht in de eisen van kwaliteit en doelmatigheid die passen bij een stichting.
  • Een open communicatie en onafhankelijke en collegiale houding.
  • Betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen en/of onderwijs.
  • Een warm hart voor de doelstelling en werkwijze van Villa Zebra, geen conflicterende belangen en voldoende tijd beschikbaar (gemiddeld 5 uur per maand).

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met bestuurslid Tabitha Mann, 06-13990350. Reacties ontvangen we graag uiterlijk maandag 6 december 2021 via personeelszaken@villazebra.nl, voorzien van een CV en motivatie.

Op 8 december 2021 nodigen we kandidaten uit voor gesprekken. Deze vinden plaats op maandag 13 of woensdag 15 december 2021 in de avond in Villa Zebra. Na dit gesprek maken kandidaten kennis met de directeur op woensdag 22 december 2021. De inwerkperiode zal in januari 2022 zijn.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.