Scala Centrum voor de Kunsten: Vicevoorzitter / Secretaris Bestuur

Scala Centrum voor de Kunsten in Meppel zoekt een Vicevoorzitter / Secretaris Bestuur voor 4 tot 8 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 06-12-2021Stichting Scala is per 1 januari 2022 de doorstart van Scala, Centrum voor de Kunsten. Scala wordt met ingang van 2022 gesplitst in een stichting voor buitenschools cultuuronderwijs en een aparte stichting voor binnenschools cultuuronderwijs. Het onderdeel dat binnenschools cultuuronderwijs verzorgt fuseert met K&C (provinciale steuninstelling voor cultuureducatie en participatie) en ICO (advies en projectorganisatie voor cultuureducatie en cultuurparticipatie). Het nieuwe Scala is een onafhankelijke aanbieder van cultuuronderwijs die op zelfstandige basis (met gedeeltelijke subsidie) haar vraaggerichte aanbod op de cultuurmarkt van Drenthe en Overijssel brengt. Stichting Scala wordt aangestuurd door een bestuur dat in nauw overleg met de zakelijk leider zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering. Omdat er een nieuwe situatie is ontstaan door splitsing en fusie wordt er voor Scala een nieuw bestuur gezocht.

Wij zoeken per 1 januari 2022 een

Vicevoorzitter / Secretaris Bestuur

4 tot 8 uur per week

Stichting Scala wordt aangestuurd door een bestuur dat in nauw overleg met de zakelijk leider zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering. Het bestuur van Scala is samengesteld uit een dagelijks bestuur (DB) en een niet-uitvoerend algemeen bestuur (AB). Het DB bestaat uit een vicevoorzitter/secretaris en een penningsmeester. Het DB is nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van de stichting.

Taken
Het DB is het eerste aanspreekpunt voor de zakelijk leider, zij vormen samen het team dat de organisatie aanstuurt.

De vicevoorzitter / secretaris:

 • leidt het DB, is voorzitter van de DB vergaderingen;
 • is het eerste aanspreekpunt voor de zakelijk leider;
 • denkt en doet mee als het gaat om inrichtings- en ontwikkelvraagstukken in de organisatie.

De vicevoorzitter / secretaris ontvangt een passende vergoeding.

Profiel
De meest passende vicevoorzitter / secretaris is:

 • iemand met ruime bestuurlijke / directie ervaring;
 • iemand met een bedrijfskundige / organisatiekundige / management achtergrond;
 • medebepalend voor de koers van de organisatie;
 • een netwerker met een groot eigen bestuurlijk en ‘cultuur’ netwerk in Drenthe en Overijssel;
 • een stevige en overtuigende gesprekspartner die besluiten durft te nemen;
 • iemand met affiniteit met cultuur(educatie);
 • iemand met politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • iemand met gevoel voor positionering van Scala in de nieuwe situatie;
 • iemand met gevoel voor de opbouw en doorontwikkeling van het nieuwe Scala;
 • voldoende en flexibel beschikbaar voor de organisatie.

Wat bieden we?
Stichting Scala in de nieuwe vorm heeft een spannende uitdaging voor zich om te laten zien dat het vrijetijdsaanbod op overheidsonafhankelijk wijze vormgegeven kan worden. De vicevoorzitter / secretaris draagt in belangrijke mate bij aan het verder vormgeven van deze nieuwe organisatievorm voor cultuureducatie in Drenthe en Overijssel.

De vicevoorzitter / secretaris ontvangt een passende vergoeding.

Solliciteren
Graag reageren vóór maandag 6 december 2021. Dat kan door een e-mail met brief en CV te sturen aan Thijs Torreman, t.torreman@ziggo.nl. Eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats in week 50.

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Thijs Torreman, interim directeur, 06-53500728 of t.torreman@ziggo.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.