Nederlandse Galerie Associatie: Penningmeester

De Nederlandse Galerie Associatie zoekt een Penningmeester voor 3 uur per kwartaal | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20-12-2021De Nederlandse Galerie Associatie is de branche organisatie die fungeert namens de galeriesector als gesprekspartner richting de overheid, het Mondriaan Fonds, culturele instellingen, de media, het bedrijfsleven, nationale en internationale brancheverenigingen en overige organisaties die zich met beeldende kunst bezighouden. Voor haar leden is ze het aanspreekpunt voor allerlei onderwerpen die galeriehouders aangaan, zoals subsidies, BTW-tarieven, kunstbeurzen en juridische aangelegenheden.

De Nederlandse Galerie Associatie organiseert voor haar leden lezingen, webinars, symposia en dergelijke over een specifieke thema’s.

De Nederlandse Galerie Associatie doet gericht onderzoek op verschillende deelterreinen van de markt van de hedendaagse beeldende kunst.

Voor het bestuur zoekt de NGA per 1 januari 2022 een

Penningmeester

3 uur per kwartaal

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging.

Belangrijkste taken:

 • opstellen begroting, controle grootboek, controle concept jaarrekening, bespreking kascommissie;
 • verantwoording afleggen over bovenstaande aan bestuur en de leden op de ALV;
 • debiteuren- crediteuren administratie;
 • verrichten betalingen, verwerken ontvangsten verwerken;
 • ledenmutaties verwerken;
 • inkoopfacturen, omzetfacturen, crediteringen en oninbare afboekingen scannen en per kwartaal mailen aan administratiekantoor;
 • aangifte omzetbelasting goedkeuren en daarna betalen;
 • facturen, betalingsherinneringen en aanmaningen versturen.

Gebruikte programma’s:

 • Moneybird (voor facturatie contributie aan leden);
 • Snelstart (voor administratie).

Tijdbesteding:

 • ca. 3 uur per kwartaal;
 • ca. 16 uur per jaar voor begroting en jaarrekening en voorbereiding ledenvergadering en kascommissie;
 • bijwonen bestuursvergadering en incidentele overleggen via zoom of telefoon.

Gevraagd:

 • bekendheid met de gebruikte systemen  en aantoonbare ervaring met de hierboven genoemde taken;
 • affiniteit met de culturele sector.

Uw brief kan worden gestuurd naar het secretariaat van de Nederlandse Galerie Associatie: info@nederlandsegalerieassociatie.nl, o.v.v. vacature penningmeester.
Als u inhoudelijke informatie wilt over de functie, kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester Bas Kok, tel. 052 76 55 29.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.