Museumregister Nederland: Commissielid Registratiecommissie

Museumregister Nederland in Hilversum zoekt een Commissielid voor de registratiecommissie met specialisaties collectiebeleid en collectiebeheer voor Vier à vijf vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 13-12-2021Museumregister Nederland beheert een register van Nederlandse instellingen die voldoen aan de in de Museumnorm vastgelegde kwaliteitscriteria. Geregistreerde instellingen worden getoetst bij aanmelding voor registratie en daarna steekproefsgewijs.

Voor de registratiecommissie zoeken wij een nieuw lid met als specialisaties collectiebeleid en collectiebeheer.

Commissielid voor de registratiecommissie met specialisaties collectiebeleid en collectiebeheer

Vier à vijf vergaderingen per jaar

Werkzaamheden
De activiteiten van de registratiecommissie vloeien voort uit de Museumnorm en de procedureregels voor registratie. Op basis van de auditrapporten en bespreking van de bevindingen met elkaar en de betrokken auditoren tijdens commissievergaderingen, adviseert de registratiecommissie aan het bestuur van Museumregister Nederland over het behalen/behouden van vermeldingen in het Museumregister.

Samenstelling registratiecommissie

 • De registratiecommissie bestaat uit maximaal 6 personen, inclusief voorzitter.
 • De termijn van lidmaatschappen van de commissie bedraagt max. twee keer vier jaar.

Expertisegebieden registratiecommissie
Gezamenlijk beslaan de leden van de commissie alle onderwerpgebieden van de Museumnorm. Bij deze specifieke functie binnen de commissie ligt de nadruk op de beoordeling van criteria van de Museumnorm die gerelateerd zijn aan collectiebeleid en collectiebeheer, zoals: verzamel- en afstotingsbeleid, presentatiebeleid, behoud en beheer, herkomstonderzoek, collectieregistratie, collectiehulpverlening en onderzoek (o.a. criterium 6, 8, 9, 10, 12, 13 en 16 van de Museumnorm).

De algemene expertisegebieden en vereiste competenties van de leden van de commissie omvatten:

Expertisegebieden

 • Actuele deskundigheid m.b.t. alle onderwerpen uit de Museumnorm en één of meerdere specifieke gebieden;
 • Kennis van de werkprocessen binnen museale instellingen;
 • Kennis van internationale kwaliteitskaders voor musea (incl. ethische code);
 • Kennis van kwaliteitsmanagement in het algemeen en van praktijkgerichte accreditatie;
 • Affiniteit met cultureel erfgoed en museale instellingen;
 • Kennis van landelijke museale ontwikkelingen en huidig cultuurbeleid;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.

Competenties

 • Onbevangen, positief kritische opstelling;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Nauwkeurig, besluitvaardig, taalvaardig;
 • Betrokken;
 • Discreet en integer.

Indicatie werkbelasting
De commissie komt vier a vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering van ruim twee uur. Per vergadering worden gemiddeld 8 nieuwe dossiers besproken. Daarnaast zijn er gemiddeld 10 dossiers die op eerder openstaande punten aangevuld zijn. De beoordeling van de dossiers tijdens de vergadering wordt voorbereid via digitale communicatiekanalen. Gemiddeld kost dit 1 uur per dossier.

Onkostenvergoeding
Leden van de registratiecommissie ontvangen een onkostenvergoeding in de vorm van vacatiegelden ad €430 per vergadering.

VOG
Commissieleden wordt gevraagd een positieve Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Vragen
Neem bij vragen contact op met ons via vacature@museumregisternederland.nl, of 085 – 060 89 08 (best bereikbaar ma-do tussen 9 en 17 uur, laat zo nodig een voicemail achter).

Reageren
Heeft u interesse in deze functie en herkent u zich in het gestelde profiel?  Stuur dan uw CV en een korte motivatie naar vacature@museumregisternederland.nl o.v.v. vacature registratiecommissie.

U kunt tot 13 december 2021 reageren.

De gesprekken zullen medio januari plaatsvinden in Hilversum.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.