Donemus Beheer: Bestuursleden

Donemus Beheer in Den Haag zoekt Bestuursleden voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-01-2022Donemus is in 1947 opgericht en kent een rijke geschiedenis. Ontstaan als het instituut dat zich bezighoudt met de documentatie van hedendaagse muziek, gecomponeerd in Nederland, heeft het decennialang een indrukwekkende catalogus kunnen opbouwen met de muziek van belangrijke Nederlandse componisten. Het archief van naar schatting 1,3 miljoen pagina’s is volledig gedigitaliseerd. De catalogus telt 13.000 werken van meer dan 650 componisten. Donemus staat internationaal bekend als een innovatieve, betrouwbare muziekuitgeverij, behoorlijk vooroplopend waar het gaat om contracten en ICT-beheer en in toenemende mate ook (weer) actief als label.

In 2012 is Stichting Donemus Beheer opgericht. Voortbouwend op de rijke erfenis van ruim zes decennia muzikaal erfgoed, is Donemus Beheer de eigenaar en beheerder van alle werken in de catalogus. De Stichting brengt de uitvoerende uitgeeftaken onder bij een ander, commerciële partner: Donemus Publishing BV. Deze exploiteert in opdracht van de stichting de contracten door verkoop en verhuur aan uitvoerenden. Periodiek evalueert de Stichting de wijze waarop Donemus Publishing daarin acteert. Donemus Publishing telt op dit moment zes medewerkers. De directeur van Donemus Publishing is secretaris van het bestuur van Donemus Beheer.

De Stichting ontvangt BUMA-afdrachten voor uitvoeringen behorend bij de uitgavecontracten. De stichting werft bij gelegenheid en in specifieke gevallen ook fondsen voor aanvullende financiering. Donemus Beheer bevindt zich in de keten tussen componist en uitvoerenden: de componisten als leveranciers van muziekwerken en de uitvoerenden als klanten.

Als culturele stichting, zonder winstoogmerk en zonder structurele overheidssteun, zoekt Donemus Beheer steeds artistiek inhoudelijke kennis, zakelijke deskundigheid en juridische know-how in zijn bestuur.

De omvang van het bestuur is zodanig dat het bestuur in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat ieder individueel lid van het bestuur zijn/haar specifieke kennis en vaardigheden kan inbrengen. Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 leden.

Het bestuur vraagt van elke bestuurder affiniteit met het werkgebied van de stichting, dus in staat de doelen, de strategie en het beleid van de stichting en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling te overzien. Het bestuur vraagt onafhankelijk en opbouwend kritisch te opereren in het belang van het beheer en de exploitatie van de catalogus, een goede bereidheid tot samenwerking en geen tegenstrijdige belangen te hebben op het moment van benoeming en gedurende de zittingsperiode in het bestuur.

Er ontstaan nu twee vacatures als gevolg van de beëindiging van de tweede termijn van twee zittende bestuurders.

Bestuursleden

4 vergaderingen per jaar

Vacature voor lid van bestuur die goed vanuit de belangen van componisten kan adviseren:

Donemus Beheer zoekt één bestuurslid die actief is als componist en wiens werk in de catalogus van Donemus is opgenomen. Het is de taak van dit lid om vooral de belangen van de aangesloten componisten en hun erven te overzien en te behartigen binnen de kaders van de doelen van de stichting. Voor de componisten die verenigd zijn in Nieuw Geneco is dit specifieke bestuurslid het eerste aanspreekpunt. Andersom geldt niet dat dit bestuurslid een formele vertegenwoordiger is van Nieuw Geneco. De vertegenwoordiger dient te beschikken over een brede blik op (internationale) ontwikkelingen ten aanzien van het componeren van hedendaagse klassieke muziek tot aan de cross-overs met bijvoorbeeld jazz, filmmuziek en popmuziek.

Vacature voor lid van bestuur die goed vanuit de belangen van uitvoering en productie kan adviseren:

Daarnaast zoekt Donemus Beheer een nieuw bestuurslid met sterke affiniteit met het uitvoerende veld. Het is de taak van dit lid om vooral de belangen van het uitvoerende veld te overzien en te behartigen binnen de kaders van de doelen van de stichting. Voor uitvoerenden, producenten en theaters is dit specifieke bestuurslid het eerste aanspreekpunt van de stichting. Andersom geldt niet dat dit bestuurslid een formele vertegenwoordiger is van het uitvoerende veld, zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK). De vertegenwoordiger dient te beschikken over een brede blik op (internationale) ontwikkelingen ten aanzien van uitvoerende musici, theaters en producenten.

Onbezoldigde functies:
Op verzoek kunnen de leden van het bestuur een vacatievergoeding ontvangen die gelijk staat aan € 150 per vergadering. Voor het overige gaat het om onbezoldigde functies. Dit geldt ook voor de voorzitter en de secretaris.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Davo van Peursen (secretaris, 06-14554712) of Paul Oomens (voorzitter, 06-34255102).

Reacties graag vóór 1 januari 2022.

Deze vacaturetekst is ook te vinden op de website van Donemus.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.