Delft Chamber Music Festival: Zakelijk Leider

Delft Chamber Music Festival in Delft zoekt een Zakelijk Leider voor 0,4 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 21-12-2021Het Delft Chamber Music Festival (DCFM) is sinds de oprichting in 1997 uitgegroeid tot een kamermuziekfestival van wereldformaat. Jaarlijks musiceren topmusici van de klassieke kamermuziek in het prachtige historische decor van Delft en omgeving. In een feestelijke, zomerse en intieme setting worden bijzondere en unieke programma’s ten gehore gebracht. Jaarlijks trekt het DCMF circa 10.000 kamermuziekliefhebbers naar de diverse concertlocaties in en rondom Delft.

In 2021 is pianiste Nino Gvetadze als nieuwe artistiek leider aangesteld, in opvolging van violiste Liza Ferschtman, waarmee het festival een nieuw hoofdstuk is ingegaan. In de afgelopen jaren heeft het festival gebouwd aan een sterker onderscheidend profiel (vernieuwend, internationaal, informeel, en verbindend met de maatschappij en andere kunstvormen) en is in de bijbehorende begroting flinke groei gerealiseerd.

DCMF onderhoudt intensieve relaties met diverse Delftse stakeholders zoals de Gemeente Delft, de TU Delft, Museum Prinsenhof Delft en het Fringe festival. Daarnaast zijn ook vele publieke en private fondsen/sponsoren, alsmede particulieren via de ondersteunende Dikke Vrienden, financieel en anderszins bij DCMF betrokken. De afgelopen twee Corona-jaren dwingen het festival nu te herijken en zowel artistiek, financieel als organisatorisch verder te evolueren naar nieuwe vormen die passen bij deze tijd.

Wegens het vertrek van de huidige zakelijk leider zoeken we een opvolger.

Zakelijk Leider

0,4 fte

Deze zakelijk leider zal nauw samenwerken met de artistiek leider. De zakelijk leider bewaakt in dat samenwerkingsverband de financiële kaders en de eerder bepaalde artistieke kaders. De artistieke ambitie voor de komende jaren zijn qua vernieuwing, duurzaamheid en maatschappelijke inbedding groot. Dit vraagt om een ervaren en stevige zakelijk leider.

Het festival wordt geproduceerd door een vaste projectorganisatie, tijdens de festivalperiode aangevuld met ca. 25 deskundige en zeer betrokken vrijwilligers. Bij de totstandkoming en uitvoering van de programmering werkt de zakelijk leider intensief samen met de productieleider en de manager marketing en communicatie.

Wij zoeken een zakelijk leider die…..

 • Een visie heeft op de ontwikkeling en positionering van zomerfestivals in het totale aanbod podiumkunsten/klassieke muziek en dit aantoonbaar kan vertalen naar de festival praktijk. Dit gebeurt in nauw overleg met de artistiek leider en het bestuur.
 • Verantwoordelijk is voor de financiële huishouding van het festival met name:
  • Opmaken en beheren van het budget/bewaken van de festivalbegroting;
  • Financiële afspraken opvolgt;
  • Samenwerkt met de administrateur ten behoeve van overdracht boekingstukken en opstellen jaarrekening;
  • Rapporteert aan bestuur (en aan andere medewerkers) inzake de financiële stand van zaken.
  • De subsidierelaties van DCMF opzet en beheert.
 • De fondsenwerving coördineert en duurzaam realiseert samen met het verbonden professionele wervingsbureau;
 • Sponsorrelaties aangaat en beheert, in nauwe samenwerking met de voorzitter van het bestuur;
 • Zakelijke relaties onderhoudt met de partners van het festival, bijv. locaties, ticketing partners, horecaondernemer, etc.;
 • De marketing- en communicatiestrategie begeleidt in samenwerking en overleg met de manager M&C, artistiek leider en (eventueel) externe dienstverleners;
 • De festivalorganisatie aanstuurt conform jaarlijks vast te stellen en goedgekeurd (door bestuur) projectplan;
 • Rapporteert aan bestuur t.a.v. voortgang uitvoering projectplan, financiën, en besluit inzake onderdelen waar nodig;
 • Nauw samenwerkt met de productieleider in de realisatie van het festival.

De zakelijk leider beschikt over de volgende kennis, ervaring en competenties:

 • Een proactieve houding met een -hands-on mentaliteit;
 • Een gestructureerde en flexibele manier van werken. Kan snel schakelen en besluiten, ook onder spannende logistieke omstandigheden;
 • Bereidheid om samen te werken met anderen en leiding te nemen;
 • Vermogen om wezenlijke zaken tijdig aan de orde te stellen ook op momenten dat de druk hoog is;
 • Kennis van marketing- en communicatie, inclusief sociale media;
 • Ervaring met realiseren van en experimenteren met nieuwe vormen van publieksbereik, vanuit de positionering van het festival;
 • Kennis van inrichting financiële huishouding en ervaring met begrotingsbeheer;
 • Kennis en ervaring met fondsenwerving en sponsoring;
 • Affiniteit met culturele werkveld en werken in een projectorganisatie/festival structuur;
 • Beschikbaarheid op avonden en weekenddagen tijdens de festivalperiode te Delft;
 • In geval van bekendheid met “management drives” of kleurentesten: een blauw – groen en oranje profiel (structurerend, procesmatig – resultaatgericht, mensgericht, sociaal vaardig).

Wat bieden wij?
Een energiek projectteam, werkend vanuit huis en tijdens het festival in het prachtige Delft.

Type samenwerking/opdrachtovereenkomst:
De samenwerking vindt plaats op basis van een opdrachtovereenkomst die loopt van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2022. Als de samenwerking wederzijds bevalt, zal per festival editie, per kalenderjaar een overeenkomst van opdracht worden aangeboden.

Tijdsbeslag/honorarium:
De tijdsbesteding zal over het jaar gemiddeld ca. 2 dagen per week zijn. Echter, in de weken vóór het festival en tijdens het festival (laatste week juli/eerste week augustus) zal dit intensiever zijn. In die periode is beduidend meer dan het weekgemiddelde gevraagd en is beschikbaarheid ‘s avonds en in de weekenden onontbeerlijk. Wij bieden een bij de functie passend jaarhonorarium. Het honorarium kan in 12 gelijke maandtermijnen worden gefactureerd.

Procedure:
Ben je geïnteresseerd dan horen we graag van je! Mail ons zo spoedig mogelijk je motivatie en je CV, niet later dan 21 december 2021.

De eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede week van januari 2022. De tweede ronde gesprekken naar verwachting in de derde week van januari 2022.

Een ontmoeting met een afvaardiging van het bestuur, de artistiek leider, de productieleider en met de manager marketing & communicatie maken deel uit van de selectieprocedure.

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen de volgende leden van het bestuur:

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.