CC Amstel: Leden Raad van Toezicht

CC Amstel in Amsterdam zoekt Leden Raad van Toezicht voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenCC Amstel is een cultureel clubhuis in de Amsterdamse Diamantbuurt. CC Amstel is zowel een programmerend als producerend podium. Het gebouw heeft een moderne vlakke vloer zaal met een capaciteit van 154, een repetitiestudio en een eigen foyer/café. Bovendien huist er een vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Wat we doen:
Met jaarlijks 220 activiteiten verbinden we het sociale en activistische met kunst en cultuur. De theaterprogrammering heeft veel ruimte voor toegankelijke dansvoorstellingen en circustheater en heeft daarnaast aandacht voor jeugd, jongeren en jong talent. In het culturele veld maken wij ons hard voor sociaal-artistiek werk als professioneel genre. Zo produceren we jaarlijks één sociaal-artistieke productie. De eigen producties en programma’s worden altijd ontwikkeld in samenspraak met de directe omgeving en/of specifieke doelgroepen uit breed Amsterdam.

Ter versterking van de Raad van Toezicht zoeken wij

Leden Raad van Toezicht

nader te bepalen

Ter versterking van de Raad van Toezicht zoeken wij:

 • een lid omtrent artistieke zaken;
 • een lid omtrent financiële zaken.

De Raad van Toezicht bestaat thans uit vier betrokken leden. Deze betrokkenheid uit zich in een aantoonbare affiniteit met alle vraagstukken binnen de culturele sector, maar ook in een hands on mentaliteit. De Raad van Toezicht van CC Amstel wil zich graag versterken met een lid voor het aandachtsgebied artistieke zaken. Dit betreft een nieuwe portefeuille. Tevens wordt er gezocht naar een lid met een financieel profiel.

Profiel lid artistieke zaken:

 • Heeft visie op de maatschappelijke impact van kunst en cultuur;
 • Heeft een creatieve, sociale, nieuwsgierige, analytische en strategische mindset;
 • Beschikt over ervaring met en/of werken in culturele instellingen bij voorkeur podia;
 • Heeft een relevant netwerk in de culturele sector en is bereid dat in te zetten;
 • Heeft bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring.

Profiel lid financiën:

 • Heeft ervaring met het financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre;
 • Heeft kennis en inzicht in financiële processen en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren;
 • Is voorzitter van de financiële audit-commissie;
 • Is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige Raad van Toezicht-leden over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.;
 • Is betrokken bij het overleg met de accountant(s) inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de managementletter en is toegankelijk voor de accountant;
 • Is betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan de Raad van Toezicht;
 • Is vervanger van (technisch) voorzitterschap bij Raad van Toezicht-vergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en het lid met de portefeuille governance.

Tijdsbeslag:

 • De Raad van Toezicht komt in de regel viermaal per jaar bijeen;
 • Leden zijn tevens beschikbaar voor telefonisch en email overleg ter ondersteuning van de directie;
 • Leden zijn beschikbaar om CC Amstel naar buiten te vertegenwoordigen;
 • De Raad hecht aan diversiteit in haar samenstelling qua leeftijd, geslacht, achtergrond en woonplaats. CC Amstel omarmt de principes van de Governance Code Cultuur 2019.

Belangstelling?
Stuur je motivatie en cv naar info@ccamstel.nl t.a.v. Jos Vijverberg o.v.v. Sollicitatie Lid Raad van Toezicht. Vanaf 8 december 2021 worden de eerste gesprekken opgestart. We streven ernaar om in januari 2022 de zetels te hebben ingevuld.

Vragen? Neem contact op met Jos Vijverberg via jos@ccamstel.nl of bel 06 413 848 60.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.