Orpheus Instituut: Coördinator Valorisatie

Het Orpheus Instituut in Gent, België zoekt een Coördinator Valorisatie voor 38 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 10-01-2022Het Orpheus Instituut, opgericht in 1996, is uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend onderzoekscentrum voor artistiek onderzoek in muziek. Dat onderzoek vloeit voort uit de muzikale praktijk en gebeurt nadrukkelijk vanuit artistiek perspectief.

Het onderzoekscentrum bestaat momenteel uit vijf onderzoeksgroepen en een dertigtal musici-onderzoekers. Daarnaast biedt het Orpheus Instituut verschillende opleidingstrajecten aan, waaronder een interuniversitaire doctoraatsopleiding (docARTES). Die dubbele missie van opleiding en onderzoek creëert een inspirerende omgeving waar kunstenaars kunnen experimenteren, van ideeën kunnen wisselen en nieuwe kennis opbouwen.

Om die kennis te verspreiden, organiseert het Orpheus Instituut seminaries, studiedagen, concerten en workshops, en heeft het een eigen publicatiereeks.

Het Orpheus Instituut is momenteel op zoek naar een

Coördinator Valorisatie *

38 uur per week

Valorisatie aan het Orpheus Instituut is bedoeld om de minder kwantificeerbare, “zachte” vormen van sociale en artistieke (meer)waardecreatie te verkennen en te ontwikkelen, waarbij zowel peers als niet-academische stakeholders worden bereikt. Valorisatie-activiteiten zullen kennis overdragen uit onderzoek verricht aan het Orpheus Instituut, en verworven competenties in artistiek onderzoek verspreiden.

Profiel:

 • Master of PhD in een artistiek of cultuur gerelateerd domein;
 • Praktische kennis van het reilen en zeilen binnen de muzieksector;
 • Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Vlotte en creatieve pen in het Engels;
 • Open om nieuwe methodes en samenwerkingen te exploreren;
 • Zelfstandig in het plannen en uitvoeren van werk;
 • (Bereid om te) wonen binnen pendelafstand van het Orpheus Instituut.

Functie:

 • Faciliteren en coördineren van valorisatie-activiteiten;
 • Nauw samenwerken met Orpheusonderzoekers en -medewerkers aan de ontwikkeling van valorisatie-initiatieven;
 • Bijdragen aan het discours over en de ontwikkeling van nieuwe vormen van valorisatie;
 • Initiëren van samenwerkingen met externe partners;
 • Externe financieringsopportuniteiten exploreren;
 • (Co-)organiseren van evenementen zoals studiedagen en seminaries;
 • Bevorderen van valorisatie-activiteiten tussen de verschillende onderzoeksmatige speerpunten binnen het instituut.

Aanbod:

 • Bruto jaarloon: minimum € 40.000, afhankelijk van ervaring;
 • Een stimulerende omgeving in een toonaangevend instituut voor onderzoek, studie en dialoog;
 • De functie van coördinator valorisatie is voorzien als een voltijdse positie (100% VTE).
  In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld een lopend onderzoeksproject) is een deeltijds contract (>60%) bespreekbaar.

De startdatum wordt in onderling overleg bepaald, maar is bij voorkeur begin 2022. Bij een wederzijdse positieve evaluatie na het eerste jaar wordt dit contract voor onbepaalde duur verlengd.

Sollicitatieprocedure
De geïnteresseerde kandidaat dient volgende documenten online in:

 • Een introductie- en motivatiebrief;
 • Een volledig CV;
 • Een korte toelichting van eigen ideeën i.v.m. het innovatieve valorisatiepotentieel aan het Orpheus Instituut (max. 2 pagina’s); out-of-the-box-denken wordt hierbij aangemoedigd;
 • Drie referenties (enkel namen en contactinformatie, geen aanbevelingsbrieven op dit moment).

Alle documenten dienen ten laatste op 10 januari 2022 (23:59 CET) geüpload te worden via onderstaande solliciteer-button. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Het Orpheus Instituut omarmt diversiteit en streeft ernaar een inclusieve werkplek te zijn.

Meer info & vragen
Vragen kunnen gericht worden aan mevr. Heike Vermeire via info@orpheusinstituut.be.

→ Download call (.pdf)

Solliciteer!

*) Valorisatie
Valorisatie kan worden opgevat als het proces waardoor toegevoegde waarde wordt gerealiseerd bij het ontwikkelen van kennis en expertise uit onderzoek, en dit zowel binnen als buiten het onderzoeksveld zelf. Traditioneel gezien is valorisatie gericht op economische marketing (octrooien, licenties en spin-offs); daarentegen is valorisatie aan het Orpheus Instituut bedoeld om de minder kwantificeerbare, “zachte” vormen van sociale en artistieke (meer)waardecreatie te verkennen en te ontwikkelen, waarbij zowel peers (hoger muziekonderwijs, relevante instituten en academische instellingen, artistiek onderzoekers) als niet-academische stakeholders (het “grote publiek”, of musici die niet per se zelf artistiek onderzoeker willen worden) worden bereikt.

Valorisatie-activiteiten zullen kennis overdragen uit onderzoek verricht aan het Orpheus Instituut, en verworven competenties in artistiek onderzoek verspreiden. Hierbij worden de nieuwste digitale omstandigheden optimaal benut.

Hoewel valorisatie momenteel al aanwezig is in de activiteiten van het instituut (bijvoorbeeld door de rol van onderzoekers in internationale financieringsinstanties, samenwerkingen met instrumentenmakers, de productie van nieuwe partituren die op scholen worden gebruikt), is er een groeiende behoefte aan een meer gestructureerde aanpak. Hierbij wordt bovendien verwacht dat nieuwe valorisatiestrategieën ook nieuwe wegen zullen openen voor artistiek onderzoek.

Valorisatie werkt enerzijds bottom-up, door in te spelen op en bij te dragen aan de ontwikkeling van ideeën en mogelijkheden die voortkomen uit de onderzoeksclusters van het instituut. Anderzijds werkt het ook top-down, door proactief nieuwe initiatieven voor te stellen en te ontwerpen. Valorisatie fungeert daarbij als een antenne die kennis terugkoppelt naar de onderzoekers en hen informeert over vragen en kansen vanuit maatschappelijk-economische en onderwijskundig-professionele perspectieven. Als verspreidingsmiddel én als voeding van het onderzoek zal valorisatie dus een belangrijke rol spelen in de werking van het Orpheus Instituut.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.