Openluchttheater Valkenburg: Directeur / Programmeur

Het Openluchttheater Valkenburg in Valkenburg zoekt een Directeur / Programmeur voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 31-12-2021Het Openluchttheater (OLT) in Valkenburg aan de Geul is het oudste openluchttheater van Nederland. Het theater is een economisch-cultureel pareltje, dat van grote betekenis is voor toeristisch Valkenburg aan de Geul. Veel toeristen bezoeken het theater in combinatie met een dagje Valkenburg, met een etentje en/of een overnachting. Voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul en voor de regionale bewoners biedt het Openluchttheater elk jaar weer een hoogwaardig cultureel programma. Vanwege dit aanbod willen (regio) inwoners graag in of in de omgeving van Valkenburg aan de Geul wonen, werken en ontspannen. De locatie is uniek en in 1916 ontworpen door architect Pierre Cuypers, die ook het Rijksmuseumgebouw en het Centraal station in Amsterdam heeft ontworpen. De locatie is zo uniek dat een bezoek aan het theater een totaalbeleving is. Bezoekers komen niet alleen voor de voorstelling maar ook voor de uniciteit van de natuur en cultuur. In de hoogtijdagen van het massatoerisme bezochten 80.000 bezoekers per jaar het theater.

Inmiddels biedt het theater werk aan één betaalde kracht (de directeur / programmeur) en werk en een zinvolle tijdsbesteding aan meer dan 100 vrijwilligers en bezoeken jaarlijks meer dan 23.000 personen de voorstellingen die merendeels plaatsvinden gedurende de zomermaanden. Per kalenderjaar worden rond de 55 voorstellingen geprogrammeerd.

Het OLT heeft veel potentie te groeien. Dit betekent dat geïnvesteerd dient te worden in de locatie. Enkele jaren geleden is het podium voorzien van een zogenaamd bladerdak, waardoor de voorstellingen minder weersafhankelijk zijn geworden. Thans staan wederom belangrijke investeringen op het programma. Er zal geïnvesteerd worden in het plaatsen van een zogenaamde geluidswand, het verbeteren van de toegankelijkheid van het theater, het vernieuwen van de entree en in het creëren van een zogenaamde foyer, waar gasten ontvangen kunnen worden en een drankje kunnen bestellen.

Wij zoeken een directeur / programmeur, die verantwoordelijk is voor een solide inhoudelijk artistieke koers, die past bij de ambities van het Openluchttheater en zorgt voor een gezonde financiële basis.

Directeur / Programmeur

nader te bepalen aantal uur

De directeur / programmeur is een ondernemend en inspirerend boegbeeld, met een passie voor en ruime ervaring in de culturele sector. De directeur / programmeur is in staat om mensen en middelen aan de missie van het Openluchttheater te verbinden en de vrijwilligers daarvoor te motiveren en stimuleren. De directeur / programmeur is iemand die culturele ambities combineert met een scherp oog voor de bedrijfsmatige en budgettaire kaders, uitdagingen en kansen. Hij/zij is verbindend, strategisch sterk en koersvast, opereert slagvaardig, overtuigend en inspirerend op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie (medewerkers/vrijwilligers, politiek/bestuurlijk, bedrijfsleven, sponsoren en overige stakeholders).

Hoofdtaken

 • Verantwoordelijk voor het artistiek beleid en de strategie.
 • Verantwoordelijk voor de programmering en het contracteren van artiesten.
 • Mede verantwoordelijk voor de samenstelling en uitvoering ven een publiciteitsplan en het marketingplan.
 • Eindverantwoordelijk voor de begeleiding en organisatie van voorstellingen (ook op eventuele alternatieve locatie), voor de coördinatie van de kaartverkoop, de operationele sturing van vrijwilligers, de organisatie en begeleiding van verhuringen, het organiseren van licht / geluid van de voorstellingen, het regelen van afspraken via artiestenriders, voor programma gerelateerde sponsorwerving en voor ondersteuning van het bestuur in relatie tot sponsorwerving.
 • Verantwoordelijk voor de resultaten in te presenteren jaarstukken (begroting, jaarrekening, periodieke rapportages).
 • Verantwoordelijk voor schriftelijke managementrapportages (voorafgaand aan (prognose) en na afloop (realisatie) van het seizoen) en maandelijkse mondelinge voortgangsrapportage aan het Bestuur.
 • Verantwoordelijk voor het tijdig aanreiken van gegevens ten behoeve van het opstellen van de begroting van het Openluchttheater Valkenburg en het tijdig aanreiken van data en informatie aan het bestuur ten behoeve van (de financiële afhandeling van) de voorstellingen.
 • Verantwoordelijk voor het tijdig aanreiken van alle getekende contracten / schriftelijke afspraken met artiesten aan de penningmeester van het Openluchttheater Valkenburg binnen een maand na ondertekening van het contract.
 • Neemt, afhankelijk van de agenda, als adviseur deel aan de vergadering van het bestuur en woont op verzoek operationele vergaderingen en commissiebijeenkomsten bij.

Functie-eisen en competenties

 • Heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau.
 • Heeft de artistieke ervaring om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor en sturing te kunnen geven aan de programmering.
 • Brengt een groot netwerk in de theaterwereld, het bedrijfsleven met zich mee.
 • Woont in Zuid-Limburg of wil daar (deels) gaan wonen.
 • Is innovatief.
 • Is publieks- en omgevingsbewust en in staat daarmee de organisatie te inspireren en stimuleren.
 • Is in staat om zijn/haar visie helder te vertalen, naar missie en doelstellingen van de organisatie.
 • Is vernieuwend in het artistieke domein en geëngageerd in het sociale domein.
 • Heeft bewezen organisatorische en zakelijke kwaliteiten.
 • Is doel- en resultaatgericht.
 • Heeft sociale en bindende vaardigheden om op alle niveaus als teamspeler intern en extern mensen te enthousiasmeren, te inspireren en te overtuigen.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding is marktconform. De opdrachtnemer wordt gedurende de duur van de overeenkomst als zelfstandige aangemerkt in de zin van de Wet DBA en hiervoor worden een contract en een modelovereenkomst opgesteld.

Bijzonderheden
Een referentonderzoek zal onderdeel uitmaken van de procedure alsmede het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Louk Bongarts (0651503963). U kunt uw vraag ook per e-mail voorleggen: voorzitter@openluchttheater-valkenburg.nl.

Solliciteren
U kunt reageren tot en met 31 december 2021. Graag ontvangen wij uw sollicitatie via de mail gericht aan de voorzitter.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.