Nederlands Letterenfonds: Adviescommissieleden

Het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam zoekt Adviescommissieleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 07-11-2021Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en een van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

Wil jij meedenken over de verdeling van literatuursubsidies in Nederland? Heb je daar de deskundigheid voor in huis? En kun je je mening goed beargumenteren?

Adviescommissieleden

Het Nederlands Letterenfonds zoekt deskundigen voor de commissies die adviseren over de subsidieregelingen Digitale literatuur, Literaire evenementen en literatuur-educatieve activiteiten, Projectsubsidies voor literaire vertalingen in het Nederlands, Projectsubsidies voor publicaties van schrijvers van literair werk en Schwob (een regeling voor uitgevers van vertalingen van klassiekers uit de wereldliteratuur).

Jaarlijks ontvangen wij als Nederlands Letterenfonds zo’n 1.000 subsidieaanvragen van makers van literair werk in alle genres en van organisaties in Nederland voor literaire evenementen, festivals, VR-installaties of podcasts, tijdschriften, bijzondere uitgaven en meer. Om te beoordelen welke aanvragen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen, doen wij een beroep op onze adviescommissies: zij zijn van essentieel belang voor het Letterenfonds.

Adviescommissies bieden een uitgelezen mogelijkheid om van nieuwe ontwikkelingen in het literaire veld op de hoogte te blijven en met vakgenoten te discussiëren over kwaliteit en diversiteit. Daarbij is het belangrijk dat je in relatief korte tijd een onafhankelijk oordeel kunt geven en je mening heel goed kunt beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling) – of het nu gaat om een boek of een evenement. Dat betekent ook dat je in staat moet zijn om voorbij je eigen smaak te kijken. Ter vergadering kom je als adviescommissie vervolgens tot een afgewogen gezamenlijk advies over de ingediende subsidieaanvragen.

Wil jij jouw kennis en liefde voor de literatuur delen op deze unieke plek?
Daar zijn we ontzettend blij mee. Hoeveel tijd we van je vragen verschilt per commissie en per ronde. Wel kunnen we zeggen dat de vergaderingen van de adviescommissies veel voorbereiding vergen. Denk aan het schrijven van leesrapporten over boeken, het beoordelen van toekomstplannen of begrotingen tot aan het voeren van (evaluerende) gesprekken met festivals, productiehuizen, ontwerpbureaus en andere creatieven. Daar staat tegenover dat veel van de huidige adviseurs het werk inspirerend, verrijkend en belangrijk vinden: de vergaderingen bieden een unieke plek waar professionals uit allerlei hoeken van het literaire veld hun kennis van en liefde voor literatuur delen.

Meer weten?
Op onze website vind je onder Over het fonds meer informatie en de relevante contactpersoon: www.letterenfonds.nl.

Wil jij de komende twee jaar bijdragen aan één van deze commissies?
Reageer dan voor maandag 8 november 2021 en mail je motivatiebrief met cv aan Jan Kamp: j.kamp@letterenfonds.nl. Zet in de onderwerpregel: sollicitatie adviescommissie (en noem daarbij de relevante subsidieregeling/commissie). We behandelen alle mails vertrouwelijk. Uiteraard ontvang je (binnen een week) een ontvangstbevestiging per mail.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.