Museum Boijmans Van Beuningen: Lid Raad van Toezicht

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 29-10-2021De wereldberoemde kunstcollectie van Boijmans Van Beuningen is in 172 jaar uitgegroeid tot ruim 151.000 objecten. Tijdens de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen blijft de kunst zichtbaar in schoolklassen en in (inter)nationale musea en instellingen. Bovendien opent het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld – het depot – op 6 november 2021 haar deuren voor het publiek.

Museum Boijmans Van Beuningen zoekt in verband met het aftreden na de maximaal benoembare termijnen naar twee nieuwe

Leden Raad van Toezicht

Het voornemen is beide kandidaten uiterlijk 1 januari 2022 te benoemen.

Uiteraard dienen de kandidaten te beschikken over algemene capaciteiten en in het bijzonder:

 • ruime affiniteit met kunst en cultuur;
 • over een uitgebreid (Rotterdams) netwerk;
 • oog voor de maatschappelijke context van de superdiverse stad Rotterdam waarin het museum functioneert;
 • weloverwogen, nauwkeurig, onderzoekend en analytisch;
 • durven kritische vragen te stellen over feiten en argumenten en objectief zijn.

De huisvesting en de exploitatie van het museum veranderen door de grootschalige renovatie van het museumgebouw, het openen van het depot, een in de toekomst verwachte sterke groei in de omzet en de bezoekersaantallen. Dat veranderende risicoprofiel creëert een juridische context die aandacht vereist. Grote maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zoals inclusie en duurzaamheid hebben impact op de ontwikkeling van het museum en de museumorganisatie, nu en in de toekomst. Kandidaten worden mede beoordeeld op kennis en ervaring en de toegevoegde waarde die zij kunnen inbrengen.

Over de kandidaten
De kandidaat voor de eerste vacature beschikt specifiek over:

 • een brede juridische kennis en ervaring;
 • inzicht in vraagstukken op het gebied van governance in de culturele sector.

De kandidaat voor de tweede vacature beschikt specifiek over:

 • museale ervaring en een diepgaande kennis van museumbeleid;
 • kennis van de internationale museumwereld;
 • kennis van relevante ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de museumwereld .

Uiteraard zijn de kandidaten voldoende beschikbaar en bereikbaar voor uitoefening van zijn/haar taken en tussentijdse besprekingen, en in principe beschikbaar voor een termijn van twee maal vier jaar.

Solliciteer
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 29 oktober 2021 te reageren via onderstaande button. U solliciteert online en ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Staal, Hoofd P&O, via staal@boijmans.nl.

Sollicitatie procedure
Geselecteerde kandidaten hebben een kennismaking/selectiegesprek met de voorzitter, een lid van de Raad van Toezicht en bestuur/directie van het museum. Met de beoogde kandidaten kunnen een of meer vervolggesprekken in een andere samenstelling plaatshebben. De Raad van Toezicht draagt vervolgens de kandidaat voor aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Rotterdam voor benoeming.

De voorlopige planning is als volgt:

 • oktober 2021 openbare werving en selectie
 • november 2021 selectiegesprekken
 • medio november 2021 voordracht aan College B&W
 • december 2021 benoeming College B&W

Boijmans Van Beuningen erkent het belang en de noodzaak van diversiteit in de organisatie en streeft naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, conform de Code Diversiteit en Inclusie.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.