Jeugdfonds Cultuur Brabant: Bestuursleden

Jeugdfonds Cultuur Brabant in Tilburg zoekt een twee Bestuursleden voor gemiddeld 5 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 28-10-2021In Brabant groeien ruim 40.000 kinderen en jongeren op in een achterstandspositie. De meeste van hen kunnen niet deelnemen aan muziek-, teken-, dans- of toneelles omdat hun ouders/verzorgers daar geen geld voor hebben. Daardoor missen deze kinderen en jongeren de kans zich te ontwikkelen door actieve kunstbeoefening. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant brengt daar verandering in.

Meedoen aan kunst kost geld. Behalve de kosten voor de lessen of het deelnemen aan activiteiten, heb je bijvoorbeeld een instrument of materiaal nodig, zoals kostuums of schildersbenodigdheden. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant (JFCB) betaalt (een deel van) de contributie en de benodigdheden voor kinderen waarvan de ouders dat niet zelf kunnen. De aanvragen worden in de deelnemende gemeentes ingediend door intermediairs en de bijdragen worden rechtstreeks overgemaakt aan de cultuuraanbieder. Dat is de kern van het JFCB: heel gericht kansarme kinderen en jongeren die gemotiveerd zijn een kans bieden. Een eenvoudig en effectief middel om hen kansrijker te maken.

Het JFCB is eind 2014 van start gegaan en werkt als stimuleringsfonds voor Brabantse gemeenten. De gemeenten leggen een bedrag in voor deelname van de eigen inwoners en het fonds vult dat bedrag aan vanuit landelijke middelen en vanuit fondsenwerving. In zes jaar tijd zijn met 24 gemeenten overeenkomsten afgesloten. Lokaal werkt het JFCB samen met relatiebeheerders, intermediairs en met organisaties als Leergeld, Jeugdfonds Sport Brabant, cultuuraanbieders en partijen die betrokken zijn bij onderwijs, opvoeding, welzijn en schuldhulpverlening.

Het JFCB is een stichting die een samenwerkingsovereenkomst heeft met Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland. Voor de werkzaamheden huurt Het JFCB een coördinator en communicatieadviseur in. Kunstloc Brabant biedt operationele ondersteuning.

Vanuit hun kennisgebied en achtergrond zetten vrijwillige bestuursleden zich actief in voor het JFCB. Het bestuur bestaat minimaal uit vijf en maximaal uit zeven leden.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Cultuur Brabant is op zoek naar twee enthousiaste

Bestuursleden (m/v)

gemiddeld 5 uur per maand

die zich willen inzetten om het Jeugdfonds Cultuur Brabant te besturen conform de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.

Naast het besturen van de stichting zijn de bestuursleden actief bij de communicatie met de lokale relatiebeheerders en intermediairs en dragen zij bij aan het zichtbaar maken van het belang van het fonds en het werven van fondsen.

Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar
kandidaten met kennis en ervaring in marketing, (digitale) communicatie en/of
fondswerving en sponsoring.

We verwachten van onze bestuursleden

  • Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
  • Analytisch vermogen en oplossingsgerichtheid.
  • Inzicht in de eisen van kwaliteit en doelmatigheid die passen bij een goede-doelenstichting.
  • Een open communicatie en onafhankelijke en collegiale houding.
  • Betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen.
  • En een warm hart voor de doelstelling en werkwijze van het fonds, geen
    conflicterende belangen en voldoende tijd beschikbaar (gemiddeld 5 uur per maand).

De bestuursfunctie is onbezoldigd. Onkosten, niet zijnde reiskosten voor
bestuursvergaderingen, kunnen vergoed worden.

Aanvullende informatie of reageren?
Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met bestuurslid Barbara Brouwer, 06 34 32 48 00, barbara.brouwer@phoenixcultuur.nl of met secretaris Ap de Vries, tweemaalv@planet.nl, 06 25032559. Reacties ontvangen we graag uiterlijk donderdag 28 oktober 2021 via brabant@jeugdfondscultuur.nl. De gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op vrijdagochtend 5 november 2021.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.