Gemeente ’s-Hertogenbosch: Voorzitter Commissie Bosch Cultuursysteem

Gemeente ‘s-Hertogenbosch in ’s-Hertogenbosch zoekt een Voorzitter Commissie Bosch Cultuursysteem | Vacature voor een Betaalde functie (vacatiegeld) | Sluitingsdatum: 31-10-2021Wil jij een bijdrage leveren aan het culturele aanbod in de Cultuurstad van het Zuiden? Heb je een hart voor bijvoorbeeld muziek, theater, beeldende kunst of dans en weet jij wat er nodig is om het culturele aanbod in ’s-Hertogenbosch te versterken, te vernieuwen en om inwoners door kunst en cultuur met elkaar te verbinden? Kan jij een veelvoud aan opvattingen samenbrengen tot een unaniem advies, zonder dat jouw eigen voorkeur voor een plan leidend is? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature.

Gemeente ’s-Hertogenbosch is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Commissie Bosch Cultuursysteem per 1 januari 2022. De commissie beoordeelt aanvragen voor projectsubsidies en adviseert het college van B&W. Als technisch voorzitter van commissie Bosch Cultuursysteem lever je een belangrijke bijdrage aan het ondersteunen van nieuwe culturele initiatieven in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor deze functie zoeken we een ervaren technisch voorzitter die kennis heeft van de culturele sector.

Als Cultuurfondsen ’s-Hertogenbosch willen we bijdragen aan een diverse en inclusieve culturele sector. Daarom verwelkomen we een diversiteit aan achtergronden en kennis binnen de commissie en nodigen we kandidaten uit op basis van kwaliteiten.

Voorzitter Commissie Bosch Cultuursysteem

De voorzitter
Als technisch voorzitter geef je leiding aan de commissievergaderingen van de drie cultuurfondsen. Je bereidt de vergaderingen voor op basis van de projectplannen en begrotingen van de aanvragen en de individuele beoordelingen van de commissieleden.

Tijdens de vergadering zie je erop toe dat alle aanvragen zorgvuldig en objectief worden behandeld. En dat elk commissielid diens beoordeling kan toelichten waar dat noodzakelijk is. Je leidt het gesprek in goede banen en zorgt ervoor dat de commissie per aanvraag tot een unaniem advies komt. Na afloop controleer je nauwkeurig of de adviezen die de fondsensecretarissen hebben opgesteld, overeenkomen met wat er in de vergadering is besproken.

Er zijn jaarlijks maximaal acht vergaderingen en één informatiebijeenkomst. Een commissievergadering duurt 3 uur. De tijd voor de voorbereiding en afwikkeling van de adviezen is afhankelijk van het aantal aanvragen dat beoordeeld moet worden. Het streven is om als commissie in 2022 fysiek te vergaderen, als de coronamaatregelen het toelaten.

De adviescommissie
De commissie beoordeelt subsidieaanvragen voor culturele projecten in diverse culturele en kunstdisciplines, van spoken word tot participatief theater, van urban cultuur tot geluidskunst. De commissie Bosch Cultuursysteem doet dit voor drie gemeentelijke cultuurfondsen: fonds Landelijk Onderscheidend, fonds Lokaal Effectief en fonds Pop-up. Per fonds zijn er twee aanvraagprocedures per jaar. Op www.s-hertogenbosch.nl/cultuurfondsen lees je meer over deze fondsen.

De adviescommissie bestaat uit een pool van externe leden en komt in wisselende samenstellingen bijeen per commissievergadering. De adviescommissie is samengesteld uit een diverse groep mensen met verschillende expertises op artistiek, zakelijk of maatschappelijk gebied.

Wie zoeken we?
Als voorzitter kan je gestructureerd werken, tot de kern komen en de rust bewaken. Je bent je bewust van je positie als neutrale gespreksleider en zorgt ervoor dat elk commissielid zich gehoord voelt. Je bent in staat om de bevindingen van de commissieleden goed samen te vatten en te vertalen naar een helder advies. Ervaring in voorzitterschap is daarom een pre.

We zien graag een voorzitter die beschikt over de volgende eigenschappen:

  • Kennis van het lokale, regionale en/of (inter)nationale culturele veld
  • Bestuurlijke, organisatorische of kunstinhoudelijke kennis van projectmatig werken (binnen of buiten de culturele sector)
  • Adviesvaardigheden, een integere werkhouding, goede communicatieve vaardigheden en een hart voor cultuur

Ervaring met het werken bij een culturele en/of maatschappelijke organisatie is gewenst, maar geen vereiste. Als je jezelf in deze kenmerken herkent, dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature.

Onafhankelijkheid
Als voorzitter van de Commissie Bosch Cultuursysteem ben je onafhankelijk en dus niet bestuurlijk, zakelijk of persoonlijk betrokken bij aanvragende individuen of organisaties en hun projecten.

Wat bieden wij?
De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid om deze termijn eenmalig te verlengen voor een periode van 2 jaar.

  • Een vacatievergoeding per bijgewoonde vergadering van een dagdeel (ochtend, middag, avond), inclusief voorbereiding: € 300,-
  • Een vergoeding van € 15,- per beoordeelde aanvraag
  • Een vergoeding van € 200,- voor het bijwonen van de informatiebijeenkomsten
  • Een volledige vergoeding van reiskosten (openbaar en eigen vervoer), parkeerkosten en eventuele entreekosten
  • Een vergoeding van € 15,- voor het opstellen van een bezoekverslag van een bijgewoonde uitvoering of presentatie

De officiële zittingstermijn van de voorzitter begint op 1 januari 2022. Voor het inwerken vragen we de nieuwe voorzitter om op 18 november en/of 2 december ’s avonds beschikbaar te zijn om commissievergaderingen bij te wonen.

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Loes van Huisseling of Marijn Moerbeek door te mailen naar cultuurfondsen@s-hertogenbosch.nl. Reageren op deze vacature kan tot en met 31 oktober door te mailen naar cultuurfondsen@s-hertogenbosch.nl. Vermeld in de onderwerpregel Vacature voorzitter commissie BC.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.