Gemeente Den Haag: Lid Adviescommissie

Gemeente Den Haag in Den Haag zoekt een Lid Adviescommissie Haagse kunst- en cultuurprojecten, expertise beeldende kunst | Vacature voor een Betaalde functie (vergoeding per vergadering) | Sluitingsdatum: 24-10-2021Vanwege het vertrek van een van de commissieleden, zijn wij op zoek naar een nieuw lid, dat ons binnen de kaders van de Subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten kan adviseren over projectaanvragen. Met jouw expertise op het gebied van beeldende kunst weet jij precies wat realistisch, vernieuwend en een échte toevoeging is binnen het Haagse culturele veld. Waar nodig ben je inzetbaar bij andere disciplines en volg je de procedures van de adviescommissie.

Lid Adviescommissie
Haagse kunst- & cultuurprojecten

expertise beeldende kunst

40 uur per week

Wat ga je doen?

  • drie keer per jaar lezen en beoordelen van subsidieaanvragen aan de hand van de criteria en voorwaarden van de subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten;
  • drie keer per jaar deelnemen aan de commissievergaderingen in Den Haag, elke ronde beslaat gemiddeld 3 vergaderdagen;
  • adviseren bij tussentijdse vragen, bijvoorbeeld bij bezwaarprocedures;
  • het bezoeken van activiteiten op het gebied van beeldende kunst in Den Haag.

Wat vragen wij?
Commissielid beeldende kunst

  • heeft expertise op het gebied van beeldende kunst, bij voorkeur als curator/tentoonstellingsmaker;
  • is op de hoogte van de Haagse beeldende kunstsector en talentontwikkeling binnen deze sector;
  • heeft kennis van en/of ervaring met culturele diversiteitsmarketing, cultureel ondernemerschap en kunstvakonderwijs;
  • heeft aantoonbaar meerdere jaren ervaring op het gebied van advisering in het kader van subsidieregelingen.

Voor deze vacature geldt dat kandidaten goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de Haagse culturele sector, ook in relatie tot landelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn kandidaten op geen enkele wijze direct of indirect betrokken (als maker, organisator, bestuurslid of anderszins) bij Haagse culturele organisaties en initiatieven. Ook ambtenaren van de gemeente Den Haag kunnen geen zitting nemen in de Adviescommissie Haagse kunst- en cultuurprojecten.

Wat bieden wij?
Leden van de Adviescommissie Haagse kunst- en cultuurprojecten ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het voorbereiden daarvan, plus reiskosten. Voor het bezoeken van voorstellingen vergoedt de gemeente de gemaakte toegangskosten en de reiskosten.

Het nieuwe commissielid wordt per 1 januari 2022 aangesteld door het college van B&W. Leden van de adviescommissie worden voor een periode van twee jaar benoemd, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal één periode.

Wie zijn wij?
Stad en Bestuur is de beleidsafdeling van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. We zetten ons in voor een divers en kwalitatief sterk cultuuraanbod. We willen dat kunst en cultuur in Den Haag toegankelijk zijn voor een breed publiek. Ook stimuleren we talentontwikkeling, cultuur in de wijken en amateurkunst. Naast het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur hebben we meerdere regelingen voor projecten, cultureel ondernemerschap en de artistieke ontwikkeling van jonge makers.

Binnen de Subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten stellen we jaarlijks subsidie beschikbaar voor professionele kunst- en cultuurprojecten. De belangrijkste criteria zijn artistieke kwaliteit, diversiteit en inclusie, gezonde projectmatige bedrijfsvoering en innovatie.

Meer weten
Meer informatie over de Subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten Den Haag 2021 is hier te vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Florien Vos via florien.vos@denhaag.nl.

Extra informatie
U kunt tot en met zondag 24 oktober 2021 reageren door uw motivatiebrief en cv, met vermelding van nevenfuncties en kennisgebied(en), up te loaden.
De gemeente Den Haag vindt het belangrijk om divers talent aan te trekken.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.