FluXus: Lid Raad van Toezicht

FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad in Zaandam zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 25-10-2021FluXus is het veelzijdige centrum voor de kunsten van Zaanstad. Onze missie is om – in samenwerking met anderen – zoveel mogelijk Zaankanters in aanraking te brengen met kunst en cultuur. FluXus initieert en stimuleert cultuuronderwijs op scholen, maakt en werkt samen aan producties, beheert lesruimtes en exploiteert poppodium De Flux. Daarnaast ondersteunen wij amateurkunstenaars en- organisaties en faciliteren wij een netwerk van kunstvakdocenten.

Bereik door verbinding
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken streeft FluXus naar verbinding van cultuurmakers met verschillende domeinen in de samenleving. Dit doen wij op onze eigen locaties, in het sociaal domein via de wijkteams, het Sportbedrijf en welzijnsinstellingen.

Binnen het werkterrein onderwijs werkt FluXus samen met alle scholen in de regio (65) en worden jaarlijks 18.000 leerlingen bereikt.

Bij FluXus werken circa 30 mensen in vaste dienst, samen met ruim 250 kunstenaar-docenten die met FluXus verbonden zijn in een netwerkorganisatie van zelfstandige ondernemers. Daarnaast zijn circa 100 vrijwilligers actief.

FluXus is een door de gemeente Zaanstad gesubsidieerde stichting en heeft een omzet van circa € 3 miljoen en is financieel gezond.

De Raad van Toezicht van FluXus zoekt vanwege vertrek van één van de leden op korte termijn een:

Lid Raad van Toezicht

Over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van FluXus bestaat uit vijf personen en functioneert volgens de Code Cultural Governance. Leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau, over bewezen bestuurlijke ervaring en hebben affiniteit met educatie en participatie.

Raadsleden zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen hun toezichthoudende functie, hun werkgeversrol en het fungeren als klankbord voor de bestuurder. Zij beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling.

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij bij voorkeur een kandidaat met financiële achtergrond. Het te werven lid wordt tevens lid van de auditcommissie. De kandidaat heeft geen directe of collegiale relatie met FluXus of haar bestuurder.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Er wordt een kleine vergoeding geboden.

Procedure
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw Annemarie Roggeveen, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06 284 14 981 of mail rogga@xs4all.nl.

Belangstellenden wordt verzocht uiterlijk 25 oktober schriftelijk te reageren naar: Raad van Toezicht FluXus, ter attentie van mevrouw H. Gräfe – hgrafe@fluxus.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.