Festivalhuis Nijmegen: Voorzitter Bestuur

Festivalhuis Nijmegen in Nijmegen zoekt een Voorzitter Bestuur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 08-11-2021


Nijmegen is een echte festivalstad. Passend in de tijdgeest hebben de vier belangrijkste Nijmeegse festivals, Music Meeting, Wintertuin, Go Short en InScience, in het voorjaar van 2019 de handen ineengeslagen om samen te werken en de levendige festivalcultuur in de regio te versterken. Met de oprichting van het Festivalhuis is een centrale plek in de binnenstad gekomen voor de huisvesting van de vier festivals, die tevens dient als semi-publiekstoegankelijke locatie. Ook is de bedoeling van het Festivalhuis om inhoudelijke samenwerking te realiseren. Niet meer van hetzelfde, maar via crossovers een hechtere programmatische vervlechting en daarmee een verrijking van het culturele klimaat van de stad. Stichting Het Festivalhuis wordt mede mogelijk gemaakt de Gemeente Nijmegen.

Door de coronapandemie heeft de ontwikkeling van Het Festivalhuis stilgelegen. In de zomer van 2021 is een projectleider tijdelijk aan de slag gegaan om samen met het bestuur Het Festivalhuis te laten groeien tot culturele hotspot.

Wij zoeken naar een voorzitter voor het bestuur van het Festivalhuis.

Voorzitter Bestuur

1 à 2 uur

Wij zoeken een bestuursvoorzitter die

  • Belangstelling voor kunst en cultuur in Nijmegen heeft, in het bijzonder de festivalsector, en/of bereid is zich te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van festivals.
  • Bestuurlijke, strategische en leidinggevende ervaring heeft, en die kritisch en onafhankelijk kan bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur.
  • Een breed (bestuurlijk) netwerk in de kunst- en cultuursector in Nijmegen en/of daarbuiten heeft, met kennis van de stad Nijmegen en de regio Gelderland, en diens culturele, bestuurlijke klimaat.
  • Bereid is om kennis en netwerk in te zetten ten bate van de activiteiten van Het Festivalhuis.
  • De stichting kan vertegenwoordigen bij activiteiten in Het Festivalhuis, maar ook incidenteel op relevante bijeenkomsten daarbuiten.

Het bestuur van stichting Het Festivalhuis bestaat uit de directeuren van de vier aangesloten festivals. Voor het voorzitterschap wil het bestuur een externe kandidaat werven. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De projectleider wordt hierbij uitgenodigd. Concrete stukken die besproken en beoordeeld worden in deze overleggen zijn jaarplan, begroting en jaarverslag. De voorzitter vertegenwoordigt Het Festivalhuis bij overleg met externe (beoogde) partners.

Stichting Het Festivalhuis streeft naar diversiteit in bestuur, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren is welkom en nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

Stichting Het Festivalhuis onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit. De benoemingstermijn voor de voorzitter is vier jaar en kan worden verlengd met nog eens vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

Wil je betrokken zijn, je expertise inzetten voor én het gezicht zijn van een nieuw dynamisch collectief van Nijmeegse festivals? We zien je reactie, voorzien van een korte motivatie en CV, graag uiterlijk 8 november 2021 tegemoet. Gelieve te mailen aan projectleider: quirijn@denieuweoost.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.