Centrum voor Muziek en Dans: Directeur

Het Centrum voor Muziek en Dans (onderdeel van gemeente Valkenswaard) in Valkenswaard zoekt een Directeur voor een nader te bepalen aantal uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Nader te bepalen | Sluitingsdatum: geenDit is Valkenswaard
Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, met 31.000 inwoners en een rijke natuur die in de top 10 van Europa schittert. We staan open voor wie er leeft, onderneemt of er gewoon graag komt. Samenwerken en samen iets maken, daar houden we van! Zo hebben we onze inwoners betrokken bij het opstellen van de Toekomstvisie 2030, die inmiddels al jaren ons richtsnoer is. De aansluitende kernwaarden Empathisch, Gelijkwaardig, Oplossingsgericht en Daadkrachtig bepalen hoe we te werk gaan

Dit is het Centrum voor Muziek en Dans (CMD)
Het Centrum voor Muziek en Dans vervult een belangrijke rol in het culturele leven van de Valkenswaardse gemeenschap. Een professioneel team van ruim 30 docenten verzorgt een gevarieerd aanbod in vrije tijd en voor scholen in de regio. Het CMD is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie en gehuisvest in de Hofnar, waarin ook andere culturele instellingen zoals het theater de Hofnar, de bibliotheek en de lokale omroep zijn ondergebracht.

Wij zoeken voor het Centrum Muziek en Dans per direct een

Directeur

nader te bepalen aantal uur per week

De directeur CMD wordt gevraagd een 2 ledige opdracht te vervullen nl. :

 1. Invullen van rol Directeur CMD
 2. Uitwerking herijking visie cultuureducatie en positionering CMD.

Wat ga je doen
Als Directeur CMD ben je verantwoordelijk voor en geef je integraal leiding aan het Centrum voor Muziek en Dans, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak. Het CMD is onderdeel van de gemeentelijke organisatie, je maakt gebruik van en werkt samen met collega’s op het gebied van bedrijfsvoering (zoals financiën, HR) en waar het andere raakvlakken en samenwerkingskansen betreft (zoals het sociaal domein). Als directeur CMD lever je daarmee ook een bijdrage aan brede ontwikkelingen van de ambtelijke organisatie en ben je onderdeel van het MT.

Je stimuleert vanuit je inhoudelijke eindverantwoordelijkheid als directeur de docenten en andere medewerkers tot het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten. Hierin streef je naar een vernieuwende organisatie met een cultuur van openheid, integraal samenwerken, een flexibele werkwijze en korte communicatielijnen.

Je zorgt, in samenwerking met de coördinator, voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers van het team. Je voert met de medewerkers de “goede gesprekken” en coacht de medewerkers in hun verdere ontwikkeling en je bent verantwoordelijk voor de P&C-cyclus van het CMD. Daarbij zijn de kernwaarden en de functie- en competentieprofielen het uitgangspunt.

Op extern gebied houd je ontwikkelingen en trends bij waar het kunst- en cultuureducatie betreft en weet je deze te vertalen naar het CMD. Je onderhoudt je netwerk met diverse partners zoals verenigingen, scholen, branchegenoten op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk gebied en initieert en bevordert de samenwerking.

Met de pensionering van de huidige directeur is er een natuurlijk moment ontstaan om te kijken naar de positionering van het CMD. Daarbij speelt ook een rol dat BMC onlangs het rapport “herijking visie cultuureducatie Valkenswaard” heeft uitgebracht. Verdere uitwerking van het rapport moet nog plaats vinden. De directeur krijgt de opdracht om de uitwerking van het rapport op te pakken en tevens te onderzoeken of de huidige organisatievorm en positionering nog past bij de opgaven waar het CMD zich voor gesteld ziet in de toekomst.

Over welke competenties beschik je
Je bent een ervaren manager, die het als een uitdaging ziet om zowel met de leden van het team, MT, maar ook met interne en externe partners, samen invulling te geven aan de strategie en toekomst van het CMD en gemeente Valkenswaard. Iemand met hart en passie voor kunst en cultuur en bij voorkeur een achtergrond (werkervaring/opleiding) op het gebied van cultuur en educatie. Maar ook iemand die dit zakelijk en resultaatgericht benadert. Dat is een belangrijk speerpunt voor de doorontwikkeling van het team. Je hebt een goede antenne en oog voor relevante ontwikkelingen in de samenleving.

Wat is je profiel
Je bent een stevige persoonlijkheid, een verbinder met een open stijl van communiceren. Je kunt tegen een stootje en hebt voldoende veerkracht om ook bij tegenslag het team vooruit te helpen. Een flinke dosis humor en relativerend vermogen helpen je daarbij.

 • Omgevingsbewust: uitstekend gevoel voor verhoudingen.
 • Besluitvaardig: koers bepalend en daadkrachtig.
 • Ondernemerschap: ziet kansen en weet deze te benutten.
 • Resultaatgericht: vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van vooraf gestelde doelen.
 • Verbindend vermogen: in staat relaties aan te gaan en mensen en inhoud te verbinden.
 • Mensgericht: in staat medewerkers en het team mee te nemen in ontwikkelingen.
 • Verantwoordelijkheid: staat voor zijn keuzes en handelingen en is aanspreekbaar daarop.
 • Visie: vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen plaatsen.

Wat zijn de functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring als integraal manager.
 • Affiniteit met taakvelden op kunst en cultuurgebied.
 • Je bent sterk in het sturen op processen en resultaten, en affiniteit met bedrijfsvoering.
 • Je bent professioneel en motiverend/coachend. Je bent een ontwikkelingsgerichte manager m.b.t. persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en teamontwikkeling.
 • Je bent iemand die planmatig werkt en voor structuur zorgt, maar die ook de medewerkers kan binden aan doelstellingen en hen begeleidt in de verdere ontwikkeling.

Solliciteren?
Is dit écht iets voor jou? Stuur dan een mail naar het contactpersoon Thijs van Wetten, Adjunct-directeur gemeente Valkenswaard, email: Thijs.van.Wetten@Valkenswaard.nl. Bij de sollicitatie willen wij in ieder geval een CV en motivatie ontvangen. Bij Thijs kun je ook terecht als je vragen hebt over de inhoud van de vacature, je kunt dan bellen naar tel. 06-34161035.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.