Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953: Bestuurslid

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 in Ouwerkerk zoekt een Bestuurslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-10-2021Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk vertelt sinds 2001 het verhaal van de watersnoodramp die vele levens kostte, hectares land onder water zette, huizen en gebouwen verwoestte en levens, gemeenschappen en eigenlijk heel Nederland enorm beïnvloedde. Hierop voortbouwend is er ruime aandacht voor de steeds duidelijker klimaatverandering, zeespiegelstijging en de bewustwording rondom deze thema’s, vooral bij jongeren.

Het museum vertelt over Herinneren, Leren en Vooruitkijken en is sinds januari 2016 erkend als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953, door de minister van IenM. Het museum heeft een (vrijwilligers) bestuur (8 leden), een kleine betaalde staf en 135 vrijwilligers die zorgdragen voor uiteenlopende taken in het museum en daarbuiten. Het museum trekt jaarlijks bijna 100.000 bezoekers. Kijk voor meer informatie op www.watersnoodmuseum.nl.

Sinds 2019 maakt museumbrasserie en kenniscentrum Het Vijfde Caisson ook deel uit van de museumorganisatie.

Het Bestuur van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, kortweg het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland, zoekt een nieuw

Bestuurslid

Het gaat om een algemeen bestuurslid met kennis van communicatie, marketing en PR dat wil bijdragen aan de realisatie van de ambitie om als nationaal museum verder uit te groeien naar een organisatie met een internationale uitstraling.

We zoeken iemand die weet wat nodig is om een breed nationaal en internationaal publiek te bereiken en te stimuleren tot een fysiek of digitaal bezoek aan ons museum, om kennis op te nemen en/of vrijwilliger te worden of anderszins bij te dragen aan onze doelen en organisatie; iemand die tevens de weg weet in diverse overheden en relevante organisaties en (culturele) instellingen.

De komende jaren staan in het teken van een digitale transformatie waarbij fysiek en digitaal aan elkaar gekoppeld worden en het uitbouwen en professionaliseren van het kenniscentrum; daarbij hoort een innovatieve inzet van nieuwe media en marketingtechnieken. Het nieuwe bestuurslid wat we zoeken weet precies wat we daarvoor als organisatie nodig hebben en wil hierbij graag ondersteunen en adviseren.

Profiel
De gezochte kandidaat heeft ervaring met en kennis van marketing, communicatie en PR, zodanig dat bestuur en directie (gevraagd en ongevraagd) kan worden geadviseerd met betrekking tot campagnes, marketingstrategieën, communicatietechnieken, multimediagebruik, inzet van nieuwe communicatietechnieken/nieuwe media, doelgroeponderzoek en meer. Omdat het museum de komende jaren verder wil inzetten op digitalisering en internationalisering en dus ook wereldwijd een rol wil spelen is het wenselijk om iemand met een breed netwerk  en ruime ervaring in genoemde kennisgebieden op te nemen in het huidige bestuur. Kandidaat moet zich tevens aangesproken voelen door recent gepresenteerde toekomststrategieën (meerjarenbeleid 2021-2024).

Een bestuurslid van het Watersnoodmuseum heeft tevens de volgende kenmerken:

  • een ‘helikopterview’;
  • ervaring met het besturen/managen van een middelgrote organisatie;
  • natuurlijk gezag;
  • (politiek) maatschappelijk engagement;
  • een relevant netwerk;
  • affiniteit met de museale sector;
  • ervaring met communicatie in de breedste zin van het woord.

Kennis van de politieke verhoudingen in de regio’s Zeeland, Zuid-Holland en/of Noord-Brabant is een voordeel.

Het museum hanteert de Governance Code Cultuur, in de toekomst zal het bestuur uitgroeien naar een Raad van Toezichtmodel. Het betreft een vrijwilligersfunctie, waarvoor circa vier keer per jaar een vergadering belegd wordt en eens per jaar een brainstormsessie.

Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen via bestuur@watersnoodmuseum.nl of via Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum (06-32278103).

Uw sollicitatie kunt u richten aan: Watersnoodmuseum t.a.v. Bestuur, p/a Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk of via bovenstaand e-mailadres. De selectieprocedure is in handen van een selectiecommissie bestaande uit enkele bestuursleden en de directie van het Watersnoodmuseum.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.