Rudolphi Producties: Leden Raad van Toezicht

Rudolphi Producties in Amsterdam zoekt Leden Raad van Toezicht voor 3 à 4 keer per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-10-2021Stichting Rudolphi Producties is opgericht in 2003; de missie van Rudolphi Producties is het produceren en presenteren van nieuw werk van autonome makers van alle generaties en achtergronden. Dit werk kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van de wereld om ons heen zonder expliciet actueel te willen zijn. Het vakmanschap is van hoog niveau. Er wordt zowel voorwaardenscheppend als artistiek-inhoudelijk geproduceerd. Rudolphi Producties kan bogen op een decennialange ervaring en vertrouwensrelatie met vrijwel alle vlakkevloerzalen in Nederland.

Leden Raad van Toezicht

3 à 4 keer per jaar

Raad van Toezicht
Rudolphi Producties is een stichting en het bestuur is opgedragen aan twee directeur-bestuurders. De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende en adviserende orgaan van Rudolphi Producties. De RvT treedt op als werkgever van de directeur-bestuurders en ziet erop toe dat het bestuur conform de doelstelling van Rudolphi Producties handelt en presteert. De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De RvT komt vier à vijf keer per jaar bijeen volgens een vastgesteld vergaderschema.

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directie, kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. De RvT geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Twee vacatures
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn zijn er twee vacatures binnen onze Raad van Toezicht. Eén met het profiel ‘politiek en podiumkunstbeleid’ en één met het profiel ‘zakelijk / financieel’.

We zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven nieuwe RvT-leden die een waardevolle mix aan kennis, netwerk en karakter inbrengen. Met jouw bestuurlijke ervaring ben jij in staat om als sparringpartner en klankbord voor de directie te fungeren en strategische uitgangspunten te beoordelen. Wil jij als lid van de RvT van Rudolphi Producties een toezichthoudende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van autonome makers (zowel jong talent als gelauwerde namen)? Of kan jij op eigen wijze een relevante bijdrage leveren aan de visie van Rudolphi Producties? En kan je tot slot ook goed samenwerken en vanuit een helicopterview toezicht houden op de hoofdlijnen. Dan zijn we mogelijk op zoek naar jou! Als een instelling waar ruimte is voor nieuw talent nodigen we ook aanstormend toezichthoudend talent uit zich aan te melden.

Taken
Raad van Toezicht-lid met profiel ‘politiek en podiumkunstbeleid’
Als RvT-lid met profiel ‘politiek en podiumkunstbeleid’ ben jij, door jouw ervaring en netwerk binnen de podiumkunsten, op dit gebied degene die de RvT hierover van deskundige input voorziet. Je bent ingevoerd in het podiumkunstbeleid en je hebt indien nodig ingang bij de landelijke of gemeentelijke politiek

Raad van Toezicht-lid met profiel ‘zakelijk / financieel’
Als RvT-lid met profiel ‘zakelijk / financieel’ heb jij relevante ervaring met zakelijke bedrijfsvoering en financieel beleid. Hierdoor ben je degene die de RvT van deskundige input voorziet over de jaarrekening, de begroting, financiële vastlegging en dergelijke. Je kan dan ook als geen ander de financiële stukken toetsen op juistheid/kwaliteit en een verantwoorde afweging maken ten aanzien van de risico’s. Je bent een teamplayer en streeft naar een soepele samenwerking met de zakelijk directeur en de accountant. Jaarlijks lever je bijdrage in het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan aan de RvT.

Voor alle Raad van Toezicht-leden is het van belang dat zij voldoende tijd beschikbaar kunnen maken om ook naast de reguliere vergaderingen (3 à 4 keer per jaar) de directie en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens dat men in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Rudolphi Producties.

Bij Rudolphi Producties werken we aan een meer diverse en inclusieve organisatiecultuur, waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Wij geloven in de kracht van diversiteit om tot nog betere resultaten te komen. We zien je talent als basis en diversiteit als kracht. We nodigen dan ook iedereen uit om te solliciteren.

Wij streven ernaar dat de nieuwe leden per 1 december van 2021 in functie treden.

Wij bieden
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Rudolphi Producties is een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed.

Inlichtingen
Indien je meer informatie over de functie wenst, kun je per mail contact opnemen met artistiek directeur Marloes Marinussen (marloes@viarudolphi.nl) of met zakelijk directeur Thomas Royé (thomas@viarudolphi.nl).

Sollicitatie
Wil je solliciteren, dan ontvangen we graag voor 31 oktober 2021 per e-mail je motivatiebrief en je cv. Vermeld in het onderwerp ‘sollicitatie Raad van Toezicht’. Voeg je brief en cv als pdf toe een geef duidelijk aan op welke van de twee functies je solliciteert. Je kunt de sollicitatie sturen naar roos@viarudolphi.nl ter attentie van Sollicitatie Raad van Toezicht Rudolphi Producties.

We nodigen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek met een selectiecommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en één van de directeur-bestuurders. De commissie draagt voor elke functie één kandidaat voor aan de Raad van Toezicht.

Stichting Rudolphi Producties biedt nieuwe leden van de Raad van Toezicht een introductieprogramma. Heb je nog weinig ervaring in een toezichthoudende rol, maar wel voldoende inzicht in professionele werkprocessen en ontwikkelingen binnen het cultuurbeleid? Dan nodigen we je uitdrukkelijk uit om te solliciteren. We bieden een coaching als toezichthouder (bijvoorbeeld via het programma ‘Talenten in toezicht’ van cultuur+ondernemen).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.