Noord Nederlands Orkest: Concertmeester

Het Noord Nederlands Orkest in Groningen zoekt een Concertmeester voor 50% speelverplichting | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 03-10-2021Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is een avontuurlijk en toonaangevend symfonieorkest dat vanuit de traditie nieuwe wegen bewandelt zonder daarbij de hoofdzaak uit het oog te verliezen: het symfonisch repertoire levend houden door het op hoog niveau en in spannend samengestelde programma’s te spelen.

Het NNO is het orkest van het Noorden en heeft Groningen als standplaats. Het zoekt graag zijn publiek op in de concertzalen, in de openlucht, tijdens festivals en op scholen. Ook speelt het NNO met regelmaat op andere podia elders in het land, zoals het Concertgebouw Amsterdam, TivoliVredenburg Utrecht en De Doelen Rotterdam.

Als symfonieorkest staan we midden in de maatschappij en brengen we graag zoveel mogelijk mensen in aanraking met klassieke muziek. Daar hoort voor ons bij dat we waarde hechten aan een divers personeelsbestand. Die diversiteit in onze orkestgemeenschap, de kwaliteit van onze musici en onze programmering maken ons tot een bijzonder orkest.

Antony Hermus is vaste gastdirigent bij het orkest. Michel Tabachnik is aan ons verbonden als emeritus dirigent. Het orkest bestaat uit zo’n 75 vaste orkestleden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.nno.nu.

We zijn op zoek naar kandidaten voor de volgende functie:

Concertmeester

50% speelverplichting

Concertmeester
Ons orkest verwelkomt graag een uitstekende violist, met communicatieve en leiderschapskwaliteiten, die gericht is op samenwerking en verdere ontwikkeling van ons orkest. Herkent u zich in het functieprofiel en wilt u onderdeel uitmaken van een eigentijds orkest met een diverse programmering, dan ontvangen we graag uw sollicitatie.

Functieprofiel:

 • U geeft leiding aan de volledige groep eerste violen (inclusief gastspelers), u begeleidt en motiveert de musici van uw groep.
 • U fungeert als eerste aanspreekpunt en vertegenwoordiger van uw groep/het orkest bij de artistiek leider en de dirigent.
 • U fungeert als gesprekspartner voor het management ten aanzien van artistieke of personele vraagstukken aangaande de eigen groep of het orkest.
 • U speelt een actieve rol in overlegsituaties; bij bijzondere (buiten)concerten, in de artistieke commissie en bij orkestoverleggen.
 • U bent een teamspeler die graag een verbindende rol vervult.
 • U heeft een positieve, leergierige en flexibele instelling.

Datum proefspel: 22 en 24 november 2021
Reactietermijn: uiterlijk 3 oktober 2021
Datum indiensttreding: Zo spoedig mogelijk

Arbeidsvoorwaarden:

 • Een dienstverband voor bepaalde tijd, bij wederzijdse tevredenheid om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Arbeidsomvang 50% van de jaarlijks door het NNO te spelen concertprogramma’s aangevuld met het verrichten van de (overige) concertmeestertaken; het bijwonen van proefspelen en orkest-overleggen. De werkverdeling wordt bepaald in afstemming met de collega concertmeester Eeva Koskinen en de artistiek leider.
 • De CAO Nederlandse Orkesten is van toepassing.
 • Bruto salaris: nader overeen te komen.
 • Verplichte deelname in het pensioenfonds ABP.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Proefspel
Via een proefspel wordt nagegaan of een kandidaat in artistieke zin voor benoeming kan worden voorgedragen.

Er zijn drie rondes:
Ronde 1 en 2 vinden plaats op maandag 22 november en ronde 3 op woensdag 24 november. In ronde 3 leidt de kandidaat als concertmeester een deel van de ochtendrepetitie (Vuurvogel van Strawinsky onder leiding van dirigent Antony Hermus).

Indien gewenst kunnen de kandidaten die voor de ronde 3 zijn geselecteerd op dinsdag 23 november (deels) de orkestrepetitie bijwonen.

2. Sollicitatiegesprek
Na ronde 3 vindt met alle kandidaten die door een meerderheid van de proefspelcommissie als geschikt worden beoordeeld een sollicitatiegesprek plaats. Daarin komt aan de orde: visie op de functie, affiniteit met het orkest, sociale en aanvoerderskwaliteiten. Op basis van dit gesprek wordt de keuze voor een kandidaat gemaakt.

Indien gewenst kan een leiderschapsassessment onderdeel uitmaken van de proefperiode, gericht op ontwikkeling.

Kandidaten voor het proefspel worden verzocht een sollicitatiebrief, voorzien van een motivering voor de functie, en een curriculum vitae, te mailen aan het NNO. Kandidaten komen uit de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland of zijn in het bezit van een onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. Op basis van de schriftelijke sollicitaties wordt indien nodig een voorselectie gemaakt. De sollicitatie, evenals een opgave van nationaliteit en indien van toepassing een kopie van de werk- en verblijfsvergunningen, dient uiterlijk op 3 oktober 2021 door het NNO te zijn ontvangen.

Verplichte stukken:
Ronde 1 en 2 (22 november)

 • Mozart vioolconcert 4 of 5 (1e deel) met cadens.
 • Eerste deel uit één van de vioolconcerten van de componisten: Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Tsjaikovski of Sibelius.
 • Orkestpartijen.
  De orkestpartijen worden gelijktijdig met de uitnodiging voor het proefspel bekendgemaakt.

Ronde 3 (24 november)

 • Strawinsky, Vuurvogel (complete ballet, versie 1910).

Coronamaatregelen:
Op basis van de huidige coronamaatregelen kan het proefspel doorgaan. Het NNO volgt de richtlijnen van de overheid en laat bij de uitnodiging voor het proefspel weten wat de actuele coronamaatregelen zijn waar de kandidaten zich aan moeten houden.

Nadere informatie:
Het proefspel vindt plaats in Groningen. Voor nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Hedi Boersema, Adviseur P&O. Voor nadere informatie over de proefspelprocedure kunt u contact opnemen met Celia Hernández Doval, organisatie proefspelen.

E-mail : auditions@nno.nu
Telefoon : + 31 (0)50 3695800

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.