Nederlands Film Festival: Lid Raad van Toezicht

Het Nederlands Film Festival in Utrecht zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 2 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-10-2021Het Nederlands Film Festival (NFF) is hét toonaangevende festival voor de beste films, documentaires, series en digitale cultuurproducties van eigen bodem. Elk festival én gedurende het jaar kunnen publiek en filmprofessionals bij het NFF terecht voor een uitgebreid programma met vertoningen, masterclasses, exposities en als afsluiter het Grolsch Gouden Kalveren Gala. Het festival vindt sinds 2020 zowel online als op locatie in de binnenstad en de wijken van Utrecht en door het hele land plaats. Het NFF brengt Nederlandse professionals in contact met de internationale filmindustrie via de Holland Film Meeting. Tevens heeft het NFF een uitgebreid educatie- en talentontwikkelingsprogramma.

Het NFF houdt kantoor in het bruisende hart van Utrecht met een kern van circa 20 vaste medewerkers. De organisatie groeit als een harmonica uit naar ruim 200 tijdelijke medewerkers en 300 vrijwilligers naarmate het festival nadert en krimpt na afloop weer in. De 41e editie van het festival vindt plaats van 24 september t/m 2 oktober 2021.

Het Nederlands Film Festival zoekt een

Lid Raad van Toezicht

2 uur per maand

Stichting Nederlands Film Festival is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van
Toezicht, wegens het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden. Het Raad
van Toezicht lid houdt specifiek toezicht op de portefeuille Financiën en zal als
zodanig tevens toetreden tot de auditcommissie van het NFF.

Het Raad van Toezicht-lid beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring;
 • Brede bedrijfskundige kijk;
 • Financiële deskundigheid, is in staat om financiële informatie te doorzien en
  beoordelen;
 • Kritisch en onafhankelijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming binnen de
  Raad van Toezicht;
 • Brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie
  van de stichting;
 • Beschikking over een breed netwerk, bereidheid tot inzet van dit netwerk ten
  bate van de stichting;
 • Strategisch denkniveau;
 • Kritisch op een opbouwende manier;
 • Onafhankelijk;
 • Samenwerkingsgericht en collegiaal;
 • Communicatief en laagdrempelig
 • Affiniteit of ervaring met de culturele sector.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van de stichting Nederlands Film Festival. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Directeur-Bestuurder en de Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Directeur-Bestuurder.

Door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden levert de Raad van Toezicht een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement. De Raad van Toezicht werkt met portefeuilles, waarbij aan tweetallen per portefeuille onderwerpen worden toebedeeld. De portefeuillehouders fungeren als eerste aanspreekpunt en sparringpartner op hun onderwerp voor de Directeur-Bestuurder.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar bijeen voor een vergadering die wordt
voorbereid door de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven
personen. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, een aftredend lid kan éénmaal worden herbenoemd. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het Nederlands Film Festival werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve, maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Reageren:
Reacties in de vorm van een korte motivatie en curriculum vitae kunnen vóór 10 oktober geüpload worden via de solliciteerbutton. De procedure bestaat uit selectiegesprekken met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder.

Conform de principes van de Governance Code Cultuur zal het NFF bij de samenstelling van de Raad van Toezicht de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht nemen en streven naar een zo divers mogelijk team.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.