Kunstinstituut Melly: Educatiecoördinator

Kunstinstituut Melly in Rotterdam zoekt een Educatiecoördinator voor 24 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 01-10-2021Over Kunstinstituut Melly
Ons instituut werd opgericht als kunsthuis, met als missie het tonen en bediscussiëren van de ideeën en het werk van actuele beeldend kunstenaars en cultuurmakers. In januari 1990 openden de deuren voor het publiek.

Om de kern van de missie, het tonen van hedendaagse kunst en theorie, tot uiting te brengen, organiseren we tentoonstellingen, geven we kunstopdrachten, brengen we boeken uit, ontwikkelen we educatieprogramma’s en initiëren we samenwerkingsverbanden. (Dertig jaar lang heette het instituut Witte de With Center for Contemporary Art. Je leest hier meer over op: change.wdw.nl)

De educatiecoördinator van Kunstinstituut Melly is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het coördineren van educatieprogramma’s voor scholen en de publieksbegeleiding bij tentoonstellingen.

Educatiecoördinator

24 uur per week

Ben jij iemand met een dosis goede energie en ervaring met kunst, educatie en projectmanagement? Ben jij gemotiveerd om een coördinerende rol te spelen binnen kunsteducatie, ben jij een kundige organisator en een inspirerende educator? Ben jij een veelzijdige samenwerkingspartner, een creatieve en vindingrijke persoon met een goed netwerk, nieuwsgierig en betrouwbaar? Is Nederlands je moedertaal of spreek je het vloeiend en ben je gevestigd in Rotterdam?

Dan ben jij de persoon waar we bij Kunstinstituut Melly naar op zoek zijn. In het bijzonder zoeken we naar iemand die voor hedendaagse kunst een belangrijke rol weggelegd ziet binnen het voortgezet onderwijs en die directe interactie met kunst op waarde weet te schatten, iemand die oog heeft voor uiteenlopende groepen in de samenleving en de diversiteit in taal en toegankelijkheid die daarbij komt kijken. We zoeken iemand die kan samenwerken om doelen te realiseren en te behalen, en die vorm en inhoud kan geven aan wat ons team van art mediators te bieden heeft.

De educatiecoördinator van Kunstinstituut Melly is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het coördineren van educatieprogramma’s voor scholen en de publieksbegeleiding bij tentoonstellingen. Onze missie is om te inspireren en te verbinden via hedendaagse kunst en theorie. De educatiecoördinator geeft invulling aan deze missie via educatie; door het aansturen van onze samenwerkingen met scholen en het team van art mediators, het betrekken van vitale educatienetwerken en professionele organisaties en het beheren van planningen en bijeenbrengen van data. De functie valt onder de leiding van de Research and Programs Manager. Op dagelijkse basis is er nauwe samenwerking met de medewerkers van de afdelingen educatie en programmering.

In deze functie zul je:

 • Met de Research and Programs Manager en de directeur de jaarprogramma’s en participatiedoelen van het educatie- en mediation aanbod van het instituut realiseren;
 • Het instituut vertegenwoordigen en optreden als contactpersoon voor scholen en belangrijke kunsteducatienetwerken, met name in Rotterdam (onder andere KCR, CKV, Proeftuin);
 • Samenwerken met de coördinator van 100% Hedendaags, een educatieprogramma ontwikkeld door Kunstinstituut Melly, CBK-TENT en Showroom Mama;
 • Coördineren van het team van art mediators, dat er is voor het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs (hbo en universiteit) en dat toegankelijke rondleidingen verzorgt. Dit omvat werven, trainen en begeleiden van de art mediators;
 • Voor de art mediators informatiepakketten en trainingen samenstellen, in samenspraak met het programmateam;
 • Administratie bijhouden van ons educatieaanbod en de samenwerkingsverbanden, denk aan contactformulieren voor scholen, planning van schoolbezoeken en het verzamelen van data;
 • Effectief communiceren en actief samenwerken ten behoeve van fondsenwerving en promotie van het aanbod voor de scholen en het programma van het instituut;
 • Programma’s evalueren met de staf, leerkrachten en stakeholders om de betrokkenheid bij het educatieprogramma te vergroten;
 • Actief deelnemen aan de initiatieven die het instituut ontplooit om de inclusiviteit en diversiteit te vergroten en meerstemmige perspectieven onderdeel te laten worden van de verhalen die Kunstinstituut Melly vertelt.

Kwaliteiten en kwalificaties:
Kandidaten voor de functie moeten in teamverband kunnen werken en ten minste twee jaar bewezen werkervaring hebben in kunsteducatie en/of een mastergraad op het gebied van kunsteducatie, het belang van samenwerking inzien en bereid zijn om een gedegen administratie te voeren.

Praktische overwegingen:

 • Kunstinstituut Melly werkt op dagelijkse basis samen met nationale en internationale deelnemers en partners. Nederlands en Engels zijn de primaire talen op de werkvloer. Kandidaten voor deze functie moeten dan ook uitstekende Nederlandse taalvaardigheden hebben (geschreven en gesproken) en goede Engelse taalvaardigheden bezitten (geschreven en gesproken).
 • In – of in de buurt van – Rotterdam wonen is essentieel om een actief en levendig programma van rondleidingen te leveren en om meer plezier te beleven aan het deel uitmaken van het team en de institutionele ontwikkelingen.
 • Schoolprogramma’s zijn één van de meest hands-on activiteiten uit ons aanbod van publieke programma’s. Gezien de coronapandemie moet de kandidaat buitengewoon flexibel kunnen zijn en kunnen schakelen tussen werken op de vloer en werken op afstand (via e-mail, telefoon, Teams en Zoom). De kandidaat moet ook in onzekere tijden goed kunnen plannen en sterk zijn in het managen van stakeholders wanneer programma’s aangepast moeten worden naar online of offline versies.
 • Van de educatiecoördinator wordt verwacht hier behendig in te zijn en de maatregelen op het gebied van afstand houden en veiligheidsprotocollen te respecteren, alsook een goede balans tussen werk en vrije tijd te behouden.
 • Deze functie is ingeschaald in groep 7 van de salarisschalen van de Museum cao.
 • Kunstinstituut Melly onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit en Inclusie.
 • Deadline voor reageren op deze vacature is 1 oktober 2021, of tot de juiste kandidaat gevonden is.

Benodigd:
Om voor deze positie in aanmerking te komen stuur je een motivatiebrief van maximaal 1 A4 en je cv, inclusief contactgegevens en twee professionele referenties. Je sollicitatie mag in het Nederlands of in het Engels worden ingediend. Stel jezelf in je motivatiebrief voor, beschrijf je ervaring tot heden en de redenen waarom je onderdeel zou willen worden van ons team.

Stuur je sollicitatie, gericht aan Vivian Ziherl, Research and Programs Manager bij Kunstinstituut Melly, uiterlijk 1 oktober 2021 als pdf naar applications@kunstinstituutmelly.nl.

Procedure:
Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek dat plaats zal vinden in de periode oktober-november. De startdatum van de functie is 7 december 2021.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.