Filmhuis Alkmaar: Bestuurslid

Filmhuis Alkmaar in Alkmaar zoekt Bestuursleden voor 0,1 fte | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 17-09-2021Filmhuis Alkmaar (FA) draait hoogwaardige en actuele arthouse films in een prachtig gebouw vlakbij het NS Station Alkmaar. We bieden tevens een uitgebreid aanbod aan randprogrammering en educatie waarmee wij het culturele klimaat en het maatschappelijk debat in Alkmaar en omstreken versterken.

Filmliefhebbers weten ons goed te vinden en komen graag terug. In recente jaren ontvingen we meer dan 100.000 bezoekers. Na 5 jaar kunnen we constateren dat Filmhuis Alkmaar een blijvende factor van cultureel belang is in de stad.

De organisatie is hier inmiddels goed op ingericht. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur die samen met een kleine vaste staf van 6 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers zorgt voor een gastvrije ontvangst van onze bezoekers. Het bestuur functioneert hierbij op gepaste afstand.

Wegens het statutaire einde van de zittingstermijn van enkele bestuursleden zijn wij op zoek naar enthousiaste

Bestuursleden

0,1 fte

Wij zoeken bij voorkeur iemand met ervaring in de culturele sector en woonachtig in Alkmaar of directe omgeving.

Wij vragen van bestuursleden dat zij:

  • hart hebben voor de missie en doelstellingen van Filmhuis Alkmaar
  • bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de regelgeving en statuten en bewaken dat zij dit doet op een bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze
  • kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en handelen volgens de Governance Code Cultuur
  • bijdragen aan de sfeer binnen het bestuur waarin constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt

Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur wordt rekening gehouden met achtergrond, geslacht en leeftijd zodat de diversiteit binnen het bestuur gewaarborgd is.

Praktische informatie
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen en vergadert zes keer per jaar en daarnaast zes keer per jaar met de directeur. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd. De zittingstermijn is twee jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor twee keer eenzelfde periode.

Voor vragen over de vacature en/of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met secretaris Guus Wijte, tel. 06 – 1280 3102 of per email: guus.wijte@fhalkmaar.nl.

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen naar bovenstaand emailadres. Reageren kan tot uiterlijk 17 september. De gespreksrondes zijn op 23 september (’s avonds) en 2 oktober a.s.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.