Concordia Film Theater Beeldende Kunst: Directeur / Bestuurder

Concordia Film Theater Beeldende Kunst in Enschede zoekt een Directeur / Bestuurder voor 29 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 15-10-2021Concordia Film | Theater | Beeldende kunst streeft er naar iedereen, bewust of onbewust in contact te brengen met kunst. Want kunst is voor iedereen. Concordia laat haar publiek op een aangename manier genieten van hedendaagse film, theater en beeldende kunst. Met een dynamisch programma verleidt Concordia haar gasten kunst deel te laten uitmaken van hun dagelijks bestaan. Concordia specialiseert zich in hedendaagse kunst, hybride van aard, zich bewegend op het grensvlak van disciplines. Concordia zorgt ervoor dat de kunst waar zij voor staat relevant is en aantrekkelijk voor het publiek. Er is veel ruimte voor talentontwikkeling en innovatie. Met speciale events en programma-inhoudelijke samenwerkingen nodigen we bewonersgroepen uit stad en regio uit ons aanbod te bezoeken en te ervaren. Zo maakt Concordia kunst toegankelijk voor iedereen. In dit kader voert Concordia diverse projecten uit op het gebied van amateurkunst, sociaal domein, educatie en verbinding van technologie met kunst. Cultureel ondernemerschap staat bij Concordia hoog in het vaandel. De klant is uitgangspunt van ons handelen.

Concordia is gevestigd in Enschede in de levendige uitgaansomgeving van de binnenstad. Behalve voor films, theatervoorstellingen en exposities kan publiek ook bij Concordia terecht voor het huren of kopen van kunst en designobjecten. Kinderen en jongeren kunnen de liefde voor kunsten opdoen in onze speciale jeugdprogrammering van film, theater, exposities en aanvullende educatieve activiteiten.

Concordia functioneert nadrukkelijk binnen de gemeentelijke culturele infrastructuur en wordt beschouwd als een belangrijke uitvoeringsorganisatie om het gemeentelijk cultuurbeleid tot realisatie te brengen.

Concordia is een kleine flexibele organisatie met multi-inzetbare medewerkers, aangevuld met meer dan honderd vrijwilligers. Daarnaast is Concordia penvoerder voor diverse regionale en stadsbrede projecten zoals cultuurcoaches, festivals en bemiddeling cultuureducatie. De totale jaaromzet bedraagt circa € 2,5 miljoen. De financiële positie van de instelling is gezond.

Onze kernwaarden
Eigenzinnig
We hebben een duidelijke visie op kunst die ertoe doet. In onze keuze voor het programma zijn we eigenzinnig. We maken vervolgens die eigenzinnige inhoud toegankelijk.

Bevlogen
Bevlogenheid typeert onze manier van werken: we zijn gepassioneerd, gaan er vol in. Ons hart ligt bij kunst en cultuur en we brengen ons enthousiasme graag over aan onze bezoeker.

Onstuitbaar
We varen onze eigen koers en laten ons niet van de wijs brengen. We zijn niet star, maar veerkrachtig en flexibel. We kunnen tegen een stootje.

Open
Iedereen is welkom bij Concordia. We hebben een open houding naar onze bezoekers en naar elkaar. We delen ons enthousiasme, onze kennis en ervaring graag met elkaar en met andere partijen. We zoeken actief naar verbindingen. Concordia staat als multidisciplinaire kunstinstelling midden in de maatschappij. Haar doelstelling om iedereen de gelegenheid te geven hedendaagse kunst te ervaren vervult zij met verve door tal van activiteiten.

Concordia zoekt een visionair, creatief inspirator voor de functie van

Directeur / Bestuurder

29 uur per week

Concordia Film | Theater | Beeldende kunst zoekt een bevlogen en authentieke leider die medewerkers en externe partijen met een creatieve geest en nuchtere houding weet te inspireren. Iemand die gelooft dat kunst een primaire levensbehoefte is en die ervoor zorgt dat kunst voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Een cultureel ondernemer die kansen ziet en pakt en samenwerkingen aangaat met culturele, maatschappelijke en commerciële partijen in de regio en daarbuiten. De directeur is een relatiemanager pur sang die zich als een vis in het water voelt in het aangaan en onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders, waaronder Gemeente Enschede, scholen en culturele instellingen. De directeur is een strateeg met een heldere, scherpe visie op het culturele landschap en de positie daarin van Concordia. De directeur is een inspirerend en dienend leider, die medewerkers coacht en daarbij verantwoording aan hen durft te geven.

Algemene verantwoordelijkheidsgebieden
Strategie en innovatie

 • De ingezette koers door ontwikkelen
 • Doelrealisatie binnen gestelde randvoorwaarden
 • Verder ontwikkelen van cultureel ondernemerschap van de organisatie
 • Adequate interne en externe verantwoording
 • Eindverantwoordelijk voor een gezonde organisatie
 • Rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Toezicht.

Leiderschap

 • Verbindend naar binnen en buiten toe.
 • Ondernemend en participatief.
 • Inspirerend op talentontwikkeling van medewerkers.
 • Stimuleert creativiteit, ondernemerschap en samenwerking.

Organisatie en resultaatgerichtheid

 • Stuurt op zowel het maatschappelijk als financieel rendement van de organisatie.
 • Ontdekt ontwikkelingen in de maatschappij en creëert daarmee kansen voor Concordia en de culturele sector.

Netwerken

 • Positioneren van Concordia en aangaan van relaties om een bijdrage te willen leveren aan een sterke cultuurregio Twente.
 • Aangaan van strategische allianties/samenwerkingen met culturele, maatschappelijke en commerciële partijen om nieuwe doelgroepen te binden.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Affiniteit met cultuur; brede culturele belangstelling.
 • Heldere visie of verbinding van kunst met de maatschappij.
 • Regionaal gebonden.
 • Politieke sensitiviteit.
 • Inspirerend en verbindend.
 • Ondernemerschap.
 • Klantgericht dienstverlenend, hands-on mentaliteit.
 • Leidinggevende ervaring in een organisatie, die opereert op het snijvlak van non profit en profit.
 • Ervaring op de beleidsterreinen financiën, bedrijfsvoering, horeca, evenementen.
 • Gevoel en inzicht in politiek-bestuurlijke processen.

Wat bieden wij

 • Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie overeenkomstig bezoldiging directeur-bestuurder cao Kunsteducatie.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (0,8 fte) met een looptijd van één jaar, na gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Wij werken vanuit een informele bedrijfscultuur met een prettige werksfeer
 • Standplaats is Concordia aan de Langestraat 56 in Enschede.

Belangstelling?
Ben je enthousiast geworden en beschik je over de gevraagde achtergrond, kennis, ervaring en vaardigheden? Dan maken we graag kennis met je en vragen we je te solliciteren. Sollicitaties kunnen worden ingezonden tot en met vrijdag 15 oktober 2021 ter attentie van Carla Gelink, HR-manager, sollicitatie@concordia.nl.

Nadere informatie is te vinden op onze website www.concordia.nl. Mocht deze informatie ontoereikend zijn, dan kan je na 20 september 2021 telefonisch contact opnemen met Hanneke Klopper, voorzitter RvT (06-12826478) of Olaf Fisscher, lid RvT (053-4347055).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.