CelloWercken Zutphen: Programma Manager

CelloWercken Zutphen in Zutphen zoekt een Programma Manager voor gemiddeld 12 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 01-10-2021Stichting CelloWercken Zutphen exploiteert de Cello Academie Zutphen en het tweejaarlijkse Internationale Cello Festival Zutphen (in oneven jaren). De Academie is een regulier jaarprogramma aan het ontwikkelen op (post)hbo niveau, voor verdieping naast de regulier opleidingstrajecten. Het festival heeft net de 11e editie succesvol afgesloten.

Academie en Festival staan onder artistieke leiding van cellist Jeroen den Herder. Cultureel ontmoetingscentrum Dat Bolwerck fungeert als thuisbasis van beide activiteiten. In het streven naar verdere professionalisering zoekt het bestuur van de stichting een Programma Manager voor gemiddeld één a twee dagen per week.

Stichting CelloWercken Zutphen zoekt per 01-01-2022 een

Programma Manager

gemiddeld 12 uur per week

Algemene verantwoordelijkheid
De Programma Manager is leidend in de organisatie en, samen met de artistiek leider, verantwoordelijk voor de implementatie van het beleidsplan van CelloWercken Zutphen. De Programma Manager is tevens verantwoordelijk voor de realisatie en communicatie van alle activiteiten binnen de kaders van het vastgestelde beleidsplan. De Programma Manager is, samen met de artistiek leider, de intermediair naar het bestuur.

Verantwoordelijk voor

 • Financiële en salarisadministratie en aansturen van betalingen aan boekhouder;
 • Voorbereiden en monitoren budget, rapportages en jaarrekening;
 • Realiseren van het jaarplan van de Cello Academie, de overige programmering en het tweejaarlijkse Internationaal Cellofestival Zutphen (in oneven jaren), in samenwerking met de artistiek leider;
 • Communicatie met accountant, subsidiegevers, Kamer van Koophandel, penningmeester en in samenwerking met boekhouder met belastingen;
 • Uitwerken jaarplanning, samen met de artistiek leider;
 • Contracten medewerkers, overeenkomsten voor samenwerkingsverbanden en verzekeringen;
 • Aansturing subsidie – en sponsoraanvragen en fondsenwerving;
 • Interne en externe evaluaties van activiteiten, in samenwerking met de artistiek leider;
 • Aansturen uitvoeringsteam, waaronder productieleider, marketing-/communicatiecoördinator en andere medewerkers, werving en coördinatie stagiaires en vrijwilligers;
 • Runnen van de dagelijkse activiteiten zoals administratie, archiveren, interne en externe communicatie, huisvesting, database, technische zaken, computers, vergaderruimtes;
 • Systematiek kaartverkoop en sales omzet;
 • Beheer web en sociale media accounts;
 • Communicatie met de penningmeester en rapporteren naar bestuur.

Plek in de organisatie
De Programma Manager CelloWercken Zutphen rapporteert naar het bestuur en haar/zijn functioneren wordt geëvalueerd door de voorzitter van het bestuur.

Competenties

 • HBO opleidingsniveau, bij voorkeur bedrijfskundige en financiële achtergrond;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met financieel, personeel en administratief management;
 • Ervaring met fondsenwerving, het maken van financiële rapportages en het managen van budgetten;
 • Ervaring met relevante administratieve computerprogramma’s en IT management;
 • Netwerk/kennis van de conservatoriumwereld en de wereld van het klassieke muziekfestival;
 • Goede communicatieve eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Sterke planningsvaardigheden en organisatorische kwaliteiten;
 • Kan goed functioneren in een klein team;
 • Analytisch, proactief, gemotiveerd en efficiënt;
 • Flexibel en kan onder stress werken;
 • Bereid om op onregelmatige werktijden te werken.

Aanstelling
De aanstelling van de Programma Manager CelloWercken Zutphen is een aanstelling op contractbasis. Honorering is gebaseerd op gemiddeld 12 uur per week, in eerste instantie voor één jaar (januari-december 2022). Wanneer de samenwerking wederzijds bevalt, dan kan de aanstelling worden verlengd, telkens met een jaar.

Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief, een CV en twee referenties kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2021 worden ingediend bij Ian Muller ianmuller62@gmail.com.

Voor meer informatie mailen naar carla@carladelfos.com.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.