Bureau Europa: Leden Raad van Toezicht

Bureau Europa in Maastricht zoekt drie Leden Raad van Toezicht voor 4 à 5 keer per jaar 2 uur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-10-2021Bureau Europa werd in 2006 opgericht als NAi Maastricht, een dependance van het voormalige Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Sinds 2009 opereert de organisatie onafhankelijk als Bureau Europa, platform voor architectuur en design.

Als presentatieplatform en netwerkorganisatie presenteert Bureau Europa tentoonstellingen, lezingen, workshops, rondleidingen door de stad en andere discursieve activiteiten op het gebied van architectuur, stedenbouw en vormgeving. Vanuit een maatschappelijk perspectief wil Bureau Europa kennisproductie en talentontwikkeling bevorderen binnen het culturele domein. Deze doelstellingen krijgen vorm in culturele projecten binnen het instituut en in de openbare ruimte. Bureau Europa richt zich primair op de gedeelde sociale agenda van Europa en de Euregio Maas-Rijn.

Met haar programma ambieert Bureau Europa de analyse van de ontworpen omgeving te activeren en uit te breiden door middel van samenwerkingsverbanden en projecten die nieuwe verhalen vertellen over onze steden en omgeving. De onderwerpen die we adresseren, omvatten onder meer de betekenis van ontwerp en het menselijk handelen op het landschap, de stad, het interieur, op migratie van materiaal en ambacht en architectuur-cultuur in de Euregio.

Voor onze Raad van Toezicht zoeken wij

twee nieuwe leden en een nieuwe voorzitter

4 à 5 keer per jaar 2 uur

Bureau Europa wordt gefinancierd door de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 4 personen (max. 5). Eind 2021 en eind 2022 treden in totaal 3 leden af: een lid (deskundigheid: architectuur) eind 2021, een ander lid en de voorzitter uiterlijk eind 2022.

Profiel Raad van Toezicht Bureau Europa
Criteria:

 • Voor ieder lid: interesse in en/of affiniteit met de doelstellingen van Bureau Europa, bestuurlijke ervaring, kritische geest en voldoende tijd.
 • Binnen de Raad zouden, voor zover mogelijk, de volgende deskundigheden vertegenwoordigd moeten zijn:
  • professionele kennis van en ervaring met de doelstelling van Bureau Europa (architectuur, stedenbouw, design, de ontworpen omgeving en de culturele dimensie daarvan);
  • inzicht in de maatschappelijke context van de doelstelling van Bureau Europa;
  • vertrouwdheid met de regionale, gemeentelijke en provinciale politiek;
  • ervaring met het culturele veld in Maastricht en regio;
  • financiële expertise;
  • affiniteit met de doelgroep;
  • voor de voorzitter: vergaderingen efficiënt kunnen leiden.
 • Minstens één man en één vrouw.
 • Wonend in de regio.

Naast de vereisten geformuleerd in het algemene profiel, worden nieuwe leden gezocht met de volgende deskundigheden: architectuur/ontworpen omgeving, regionale overheid/politiek, financiën en voorzitterschap.

Deze functies zijn onbezoldigd.

Nadere informatie (jaarverslagen, statuten etc.): zie www.bureau-europa.nl.

Personen die menen over gevraagde vereisten en deskundigheden te beschikken, worden graag uitgenodigd vóór 1 november hun belangstelling kenbaar te maken via een brief of e-mail aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, Prof. dr. P.M.J.E.Tummers, p/a Bureau Europa, Boschstraat 9, 6211 AS Maastricht of via
raadvantoezicht@bureau-europa.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.