Noorderlicht: Voorzitter Bestuur

Noorderlicht in Groningen zoekt een Voorzitter Bestuur voor ca. 3 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20-09-2021Bijna iedereen leeft met beeld. Het spreekt tot ons op straat en in huis. Het nestelt zich permanent in ons brein en kadert of contextualiseert elke oogopslag. Deze collectieve beleving- de beeldcultuur- is in toenemende mate leidend voor hoe wij de wereld tot ons nemen. Het beïnvloedt onze verhouding tot de wereld en hoe we met elkaar communiceren. Daarom bestaat het programma van Noorderlicht uit werk van kunstenaars die de wereld op een beeldende wijze bevragen. Zelfreflectie en de kritische interpretatie van de wereld om ons heen staan hierbij centraal.

Het programma van Noorderlicht beweegt zich op het snijvlak van artistiek experiment en maatschappelijke urgentie. Onze positie in Groningen, Friesland en Drenthe zorgt voor een uniek perspectief. Noorderlicht agendeert maatschappelijke vraagstukken zoals de relatie tussen mens en natuur en de verdeling van macht en economie. We leggen nieuwe inhoudelijke verbanden die de rijke en open houding van de programmering reflecteren en vergroten. Noorderlicht zoekt het experiment op en verlegt grenzen, met een goed oog voor (nieuw) publiek.

Het Noorderlicht Internationaal Festival is het ankerpunt, een tweejaarlijkse biënnale voor de drie Noordelijke provincies, met ook landelijke en internationale verbindingen. Noorderlicht Studio is de permanente tentoonstellingsruimte in de stad Groningen met exposities waarin experiment en talentontwikkeling alle aandacht krijgen. Noorderlicht On Tour is het programma buitengaats. Met partnerorganisaties organiseren we projecten in de openbare ruimte, in externe locaties en in het buitenland en verstrekken we opdrachten aan kunstenaars. Deze drie onderdelen bedienen elk op hun eigen manier een publiek; van kunstprofessional tot scholier, van potentieel kunstliefhebber tot toerist.

Het bestuur van Noorderlicht zoekt met ingang van 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter. De termijn van de huidige voorzitter loopt dan af.

Voorzitter bestuur

Ca 3 uur per week

Het bestuur
Het bestuur van Noorderlicht houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Het bestuur is werkgever en sparringpartner van de directeur. De bestuursleden hebben ook een hands-on-mentaliteit, waarbij ze waar nodig de directeur actief ter zijde staan.

Profiel bestuursleden
We verwachten van bestuursleden dat ze

 • affiniteit hebben met de doelstelling van Noorderlicht
 • beschikken over een academisch werk- en denkniveau
 • bestuurlijke kwaliteiten bezitten
 • een brede maatschappelijke belangstelling hebben
 • beschikken over een relevant netwerk
 • kunnen werken in teamverband
 • in staat zijn kritisch bij te dragen aan de bestuurlijke besluitvorming
 • onafhankelijk en onpartijdig opereren

Noorderlicht hanteert de principes van ‘good governance’ conform de codes voor de culturele sector. Bestuursleden handelen naar de codes. Noorderlicht streeft naar een bestuur met een diverse samenstelling in deskundigheid, maatschappelijke en culturele achtergrond.

Leden treden aan voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn. Er wordt minimaal vijf keer per jaar vergaderd. Van bestuursleden wordt verwacht dat ze daarnaast ook tijd maken om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Noorderlicht. De leden van het bestuur werken onbezoldigd. Bijkomende onkosten worden vergoed.

Profiel nieuwe voorzitter
We vragen van de voorzitter met nadruk

 • affiniteit met de culturele sector
 • de beschikking over een groot regionaal en landelijk netwerk
 • leiderschapskwaliteiten en -ervaring
 • aantoonbaar verbindende kwaliteiten
 • de kwaliteit om de organisatie goed naar buiten te kunnen representeren

De voorzitter dient zich bewust te zijn van de rol als regisseur van het bestuurlijke proces, verantwoordelijke voor een zorgvuldige besluitvorming en bewaker van het goed functioneren van het bestuur.

De voorzitter is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeur. Het is belangrijk dat de voorzitter voldoende beschikbaar is, zowel in tijd als fysiek.

Het huidige bestuur
Het bestuur van Noorderlicht telt vijf leden. De zittende bestuursleden hebben allen ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en beschikken samen over een breed netwerk. Deskundigheden op het gebied van financiën, organisatie-ontwikkeling en personeelsbeleid, kunst en cultuur en onderwijs zijn aanwezig. Het is fijn als de voorzitter qua expertise en achtergrond een goede aanvulling vormt op de zittende bestuursleden.

Informatie en contact
Meer informatie over Noorderlicht vind je op onze website www.noorderlicht.com.
Voor nadere informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met de directeur Kees van der Meiden, kees@noorderlicht.com, tel 0653324387 of via hem met de voorzitter van de sollicitatiecommissie Els Drummen.

Reacties, voorzien van motivatiebrief en CV, zien we graag uiterlijk maandag 20 september 2021 tegemoet. Deze kunnen worden gericht aan de sollicitatiecommissie, p/a info@noorderlicht.com

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.