Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur: Bestuursleden

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur in Amsterdam zoekt twee Bestuursleden voor 1 tot 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-09-2021De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) is opgericht om goed bestuur en toezicht in de culturele sector te bevorderen waarbij de Code Governance Culturele Sector leidend is. Focus van de NVTC ligt op de complexe rol van de toezichthouder in de culturele sector. We zijn opgericht als netwerk van toezichthouders en bestuurders in de culturele sector. Verder zijn wij het expertiseplatform op het gebied van toezichtvraagstukken specifiek voor de culturele sector. De vereniging is ambitieus en het bestuur zoekt versterking om deze groei te realiseren.

Met ingang van 1 oktober 2021 zoekt NVTC voor haar bestuur twee nieuwe

Bestuursleden

1 tot 2 uur per week

Ons bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en werkt conform de Governance Code Cultuur. Het bestuur organiseert per jaar ten minste vier evenementen en draagt verantwoording af aan de leden. Voor het aankomende jaar staan een nieuwe website en ledenwervingscampagne gepland. De aankomende jaren zijn de speerpunten gericht op de groei van het ledenbestand, het verbreden van de dienstverlening en het versterken van de organisatie met vaste krachten. In verband met vertrekkende bestuursleden zijn wij op zoek naar twee enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen inzetten om NVTC te besturen aan de hand van het missie document.

Secretaris

  • Ervaren toezichthouder in de cultuursector.
  • Aantoonbare deskundigheid op het gebied van juridische en governance vraagstukken.
  • In staat om door minimale doch gedegen (leden)administratie de processen van NVTC te stroomlijnen.

Algemeen bestuurslid, portefeuille marketing / communicatie

  • Begrip van, of affiniteit met, de rol van toezichthouders in culturele sector.
  • Aantoonbare deskundigheid op het gebied van marketing in de cultuursector of
  • Idealiter met een netwerk onder toezichthouders / bestuurders in de cultuursector.

NVTC is een open, informele en op samenwerking gerichte instelling en wil voor iedereen een toegankelijke plek zijn, ongeacht etnische, culturele en religieuze achtergrond, genderidentiteit, leeftijd, beperking en woonplaats. NVTC stelt zich gelijkheid, inclusie en diversiteit tot doel en wil dit vanzelfsprekend ook in het bestuur gewaarborgd zien. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om te reageren en nemen bij de selectie de diversiteit binnen het bestuur in overweging.

Tijdsbeslag

  • Het bestuur komt in de regel acht maal per jaar bijeen; veelal digitaal.
  • Bestuursleden zijn beschikbaar voor telefonisch en e-mail overleg.
  • Verantwoordelijkheden worden verdeeld onder het bestuur.

Wij bieden een bijzonder kennisrijke omgeving in zake Cultureel Toezichthouderschap, een sterk netwerk van cultuur-professionals en de mogelijkheid deze in te zetten om eigen interesses uit te diepen.

Aanvullende informatie of reageren?
Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Maarten Bul, secretaris a.i. via info@nvtc.nl. Wilt u solliciteren? Stuur dan uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae voor 30 september 2021 naar info@nvtc.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.