Music Hub Brabant: Voorzitter

Music Hub Brabant in Eindhoven zoekt een Voorzitter voor 0,1 fte | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 21-09-2021Talent is van cruciaal belang voor de ontwikkeling, vernieuwing en bevordering van kunst en cultuur. Vanaf diens oprichting in 2018 heeft Music Hub Brabant als doelstelling talentontwikkeling structureel in te bedden in de Brabantse cultuursector, en daarmee een duurzaam systeem te creëren waar talenten zich kunnen ontwikkelen en doorstromen naar een landelijk of internationaal niveau. Stichting Music Hub Brabant is een samenwerkingsverband van dertien Brabantse professionele podia en festivals, zowel uit de popmuziek, jazz als hedendaags gecomponeerde muziek. Music Hub Brabant biedt muziektalent een individueel ontwikkelingstraject van een jaar of langer, afhankelijk van diens ontwikkelbehoeftes. Na selectie worden zij individueel begeleid, geadviseerd, gecoacht en gepresenteerd door coaches, mentoren, professionals, gerenommeerde artiesten en instellingen. Binnen de door ons ontwikkelde methodiek is veel ruimte gecreëerd voor productie en presentatie. Door talenten in het centrum te plaatsen van dit traject, en door het traject verder in te bedden in een stevig netwerk van Brabantse partners, wortelen de talenten zich in het Brabantse culturele klimaat, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en weerbaarheid van hun carrière.

De dertien kernpartners van Music Hub Brabant zijn:

 • Effenaar, Eindhoven
 • 013, Tilburg
 • November Music, ’s-Hertogenbosch
 • Muziekgebouw Eindhoven
 • Theaters Tilburg
 • Mezz, Breda
 • Paradox, Tilburg
 • Willem Twee, ’s-Hertogenbosch
 • Intro In Situ, Maastricht
 • Gebouw-T, Bergen op Zoom
 • Paviljoen Ongehoorde Muziek, Eindhoven
 • Groene Engel, Oss
 • De Pul, Uden

De kracht van Music Hub Brabant is haar grote diversiteit aan stakeholders waaronder de aangesloten podia, mentoren, satellietpartners, muziekprofessionals alsmede overheid en kennisinstellingen. Niet alleen de reikwijdte, maar ook de bereidheid en mate van investering door de provincie Noord-Brabant in de ontwikkeling van muziektalent maakt dit een uniek project in Nederland. In 2018 – 2020 werden er 33 talenten intensief begeleid.

Stichting & Bestuur
Stichting Music Hub Brabant heeft haar functie en taken vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020 – 2022. Music Hub Brabant heeft onlangs een professionaliseringsslag gemaakt naar een nieuwe organisatievorm. Bij deze nieuwe vorm hoort het aantreden van een professioneel en betrouwbaar bestuur. Het bestuur telt in totaal vijf leden. De drie leden die nu geworven worden bekleden de functie van voorzitter, penningmeester en secretaris. Om de inhoudelijke functie van Stichting Music Hub Brabant en de positie van de kernpartijen te waarborgen worden twee algemene bestuursleden toegevoegd aan de drie nog te werven kandidaten. Deze twee bestuursleden zijn door de dertien kernpartijen gekozen.

 • Jos Feijen, bestuurslid (algemeen directeur Effenaar, Eindhoven)
 • Theo van Dooremalen, bestuurslid (zakelijk directeur November Music, ’s-Hertogenbosch)

Organisatie, administratie, codes
De organisatie is overzichtelijk ingericht waarbij het bestuur, de kern- en satellietpartijen, mentoren en talenten worden ondersteund door een coördinator. Stichting Music Hub Brabant voert haar eigen administratie in samenwerking met een administratiekantoor. De Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie worden door ons onderschreven en maken deel uit van ons beleid en dagelijkse uitvoering.

Voor meer informatie over de organisatie en haar doelstelling: www.musichubbrabant.nl.

Wij zoeken voor het bestuur van Stichting Music Hub Brabant een

Voorzitter

0,1 fte

Positie
Van de voorzitter wordt gevraagd een goed zicht te hebben op ontwikkelingen in het culturele veld en de maatschappij met betrekking tot de ontwikkeling van talent werkzaam in de podiumkunsten. In 2022 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan geschreven in samenspraak met de kernpartners. Bij het schrijven van dit nieuwe meerjarenbeleidsplan zal de coördinator dikwijls een beroep doen op de adviserende functie van de voorzitter. In het belang van goed bestuur zijn de voorzitter, penningmeester en secretaris op geen manier verbonden met de hierboven genoemde kernpartners.

Profiel
Functie vereisten

 • Affiniteit met het inhoudelijke doel van de organisatie.
 • Voldoende ervaring als voorzitter en/of in leidinggevende functies.
 • Kennis van en ervaring in één of meerdere van de volgende gebieden: talentontwikkeling, muziek, educatie, (cultureel) beleid, culturele sector, podiumkunsten.
 • Beschikt over een relevant netwerk in cultuur en/of (Noord-Brabantse) openbaar bestuur.
 • Een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren te toetsen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Vriendelijk en gezaghebbend met aandacht, open, luisterend en observerend.
 • Een adviseur en klankbord.
 • Doorgrondend en analytisch, doortastend en kritisch.
 • Representatieve en goede contactuele vaardigheden, communicatief sterk.
 • Beschikt over strategisch denkvermogen.
 • Vermogen tot zelfreflectie.
 • Positief en toekomstgericht.

Voorwaarden
Per jaar vinden er in elk geval vier vergaderingen met het bestuur plaats. Daarnaast is er met regelmaat contact met de coördinator en de andere bestuursleden. In 2022 zal een nieuw meerjarenbeleidsplan ontwikkeld gaan worden in samenspraak met het bestuur. Er is een vacatievergoeding van € 250,- per bestuurslid per vergadering beschikbaar.

Reactie
De huidige stuurgroep is verantwoordelijk voor de selectie en voor het voeren van de gesprekken met de kandidaten. Wij kijken naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur. Bij interesse ontvangen wij graag uw motivatiebrief en curriculum vitae. Deze kunt u per e-mail verzenden aan Aram Haagsman, aram@tin-ear.com. Voor vragen neemt u contact met dhr. Haagsman op per mail of per telefoon (06–44 22 73 03).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.