De Kempenaerstudio: Voorzitter Bestuur

De Kempenaerstudio in Amsterdam zoekt een Voorzitter Bestuur voor 12 uur per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenDe Kempenaerstudio is begin 2020 een broedplaats geworden, maar heeft in de vijfendertig jaar van haar bestaan altijd al gefunctioneerd als een broedplaats ‘avant la lettre’. Dat wil zeggen dat de stichting zich richt op het bieden van betaalbare werkruimte en productieruimte aan professionele kunstenaars, creatief ondernemers, kunstinstellingen en culturele organisaties met nadruk op theater- en film/documentairemakers. De stichting is gehuisvest in een monumentaal pand op het binnenterrein van een woonblok met de hoofdingang aan De Kempenaerstraat 11 B. De stichting beheert meer dan de helft van het blok.

In het visiedocument 2020 van de stichting staan de volgende doelstellingen:

 • Kenniscentrum creatieve huisvesting; advies, samenwerking en verbinden.
 • Verbindingen tot stand brengen onder de huurders/gebruikers onderling en de omgeving.
 • Realiseren van betaalbare werkruimtes voor jonge kunstenaars en creatieven.
 • Verduurzaming van het pand.
 • Bewaking van de diversiteit van het huurdersbestand.

Wij zoeken een nieuw bestuurslid die na een inwerkperiode de voorzittershamer wil gaan hanteren.

Voorzitter Bestuur

12 uur per jaar

Gevraagde expertise

 • Bestuurservaring en strategisch inzicht.
 • Ervaring met één of meer van de volgende aandachtsgebieden: (cultureel) ondernemerschap, werkgeverschap, verhuur van onroerend goed, onderhouden van contacten met gemeentelijke instanties.
 • Ervaring met zakelijke begrotingen en jaarcijfers.

Algemene competenties

 • Affiniteit met het culturele veld in het algemeen.
 • Gevoel voor de maatschappelijke culturele context van het vastgoed.
 • Sparringpartner voor directie en bestuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijfleden waarvan een algemeen bestuurslid, een vertegenwoordiger van de huurders, een secretaris, een penningmeester en een voorzitter. De functie van voorzitter en penningmeester zijn vacant. Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd.

Geboden wordt
Ggezellige, maar ter zake doende vergaderingen, bijwonen van activiteiten in het pand en mogelijk voorstelling bezoek van onze huurders. Reiskostenvergoeding voor bestuurders van buiten Amsterdam o.b.v. ov 2e klasse of € 0,19 p/km.

Interesse en/of meer informatie
Kijk op de website of neem contact op met Sylvia Panhuise (beheer) T: 06-55 840 851.

Wij ontvangen uw motivatie en CV graag zo spoedig mogelijk per e-mail: kempenaerstudio@gmail.com.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.