Zwermers: Leden Raad van Toezicht

Zwermers in Tilburg zoekt Leden Raad van Toezicht (m/v/x) voor 3 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 23-08-2021Stichting Zwermers is een Tilburgs performance-gezelschap van eigengereide makers dat locatiegerichte, interdisciplinaire performance maakt. Het gezelschap is in Tilburg geworteld en zwermt graag (inter)nationaal uit. Zwermers stimuleert verbeeldingskracht en flexibiliteit op het gebied van ‘mens-zijn’; hoe we ons als mens verhouden tot het zelf en de context waarin we leven. Door grote vragen rondom identiteit in een tastbare en herkenbare omgeving te plaatsen wil Zwermers de veelkleurigheid van de mens vieren. Dit uit zich in het meerjarige project Pan~ // Catwalk, dat gaat over kleding en identiteit.

Pan~ // Catwalk heeft uiteenlopende verschijningsvormen zoals performances, installaties, videowerk en projecten met diverse doelgroepen en een educatielijn. Zwermers speelt lokaal en (inter)nationaal op uiteenlopende locaties zoals een parkje in een wijk, locatie theater festivals, musea, vlakke vloer theaters en schouwburgen. Zwermers heeft als doel om de komende jaren het lokale en landelijke netwerk te verstevigen en verduurzamen, en tegelijkertijd de eerste stappen te zetten in het internationale culturele veld.

Zwermers hanteert een hybride organisatiestructuur waarbij het artistieke kernteam van Zwermers ook de zakelijke en organisatorische taken uitvoert. Het gezelschap wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant (kennisvoucher en Impulsgelden) en ontvangt voor de periode 2021-2024 structurele ondersteuning van de Gemeente Tilburg. Vanwege de overgang van bestuur naar Raad van Toezicht en vanwege het einde van de termijn van meerdere huidige bestuursleden stellen we een nieuw toezichthoudend team samen bestaande uit minimaal drie leden met uiteenlopende profielen, van artistiek-inhoudelijk tot zakelijk.

Zwermers zoekt

Leden Raad van Toezicht (m/v/x)

3 vergaderingen per jaar

De Raad houdt toezicht op de continuïteit, de stabiliteit, slagkracht en impact van Zwermers. Ook wordt de Raad gevraagd om in te stemmen met het inhoudelijk jaarverslag, de begroting en jaarrekening. De Raad is daarnaast een sparringpartner voor de directeur-bestuurders, zowel artistiek inhoudelijk als op visie en strategie. De Raad volgt de Governance Code Cultuur en ziet erop toe dat de in de sector geldende codes door de organisatie worden nageleefd. De leden van de Raad hebben een relevant netwerk en zijn bereid om dat in te zetten. Er wordt twee tot drie keer per jaar vergaderd, indien nodig komt de Raad vaker samen.

In de samenstelling van de Raad wordt gezocht naar diversiteit in leeftijd, gender, achtergrond, kennis en netwerk. Daarnaast wordt gezocht naar mensen met kennis op het gebied van werkgeverschap en juridische zaken en/of actuele kennis van het Brabantse, dan wel landelijke, dan wel internationale culturele veld.

Zwermers wil de komende jaren hun positie verstevigen en verduurzamen en zoekt daar passende toezichthouders bij. Heb je zin om mee te zwermen en te helpen door je kennis, netwerk en ervaring in te zetten? Reageer dan voor 23 augustus 2021 door een korte motivatie en profielbeschrijving te mailen naar info@zwermers.nl, we zijn via dit mailadres ook bereikbaar voor vragen.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.