PLAN Brabant: Coördinator

PLAN Brabant in ’s-Hertogenbosch zoekt een Coördinator voor 8 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 30-08-2021De nieuwste generatie makers van theater, dans en circus krijgt in Noord-Brabant sinds 2014 volop kansen dankzij PLAN Brabant. Makers van nu kennen geen grenzen en laten zich niet in hokjes duwen. PLAN is een provinciebreed netwerk voor talentontwikkeling waarin 10 producenten, podia en festivals intensief samenwerken. PLAN Brabant biedt makers ondersteuning bij de ontwikkeling van hun artistieke handtekening, cultureel ondernemerschap, publieksopbouw en zichtbaarheid.

PLAN draagt zorg voor de eerste cruciale fase van professionele ontwikkeling van makers die van academies komen of een autodidactische weg bewandeld hebben. Dat gebeurt op twee niveaus: in lokale broedplaatsen en in meerjarige trajecten.

PLAN ontvangt structurele subsidie van de Provincie Noord-Brabant binnen de TalentHub Brabant en krijgt voor de periode 2021-2024 samen met Frascati Amsterdam projectsubsidie van OCW.

Hoe we werken
PLAN wordt gedragen door vertegenwoordigers van de tien partners (de redactie) en de coördinator. PLAN werkt democratisch. De tien partners hebben elk een gelijkwaardige rol en plicht. Verschillende verantwoordelijkheden binnen de netwerkstructuur zijn ondergebracht bij commissies (zoals strategie, beheer, marketing en verdieping), die bestaan uit ca. drie redactieleden. De coördinator is spin in het netwerk: voorzitter van de vergaderingen, opsteller en bewaker van de (lange termijn) agenda en aanjager van de commissies. De twaalf vergaderingen per jaar zijn onderverdeeld in ‘groot’ en ‘artistiek’.

PLAN staat stevig en werkt trots, genereus en flexibel samen.

Penvoerder van PLAN is Stichting Bosse Nova in ’s-Hertogenbosch. Marketing en communicatie wordt verzorgd door marketeers van de PLANpartners.

Wij zoeken per 1 oktober een nieuwe

Coördinator

8 uur per week

Wie we zoeken
We zoeken een coördinator, verbinder en aanjager in één. Met oog voor de missie en de waarden van PLAN zet je de neuzen dezelfde kant op en hou je de vaart en energie in de samenwerking. Je voert uit, maar zet ook aan tot doorontwikkeling en heldere positionering.

Je houdt makkelijk overzicht, kan goed plannen en communiceert helder en gericht. Je bent het geheugen en het kompas van de redactie.

Je bent sensitief en diplomatiek. Je kunt sturen op gedeelde belangen, met aandacht en begrip voor de positie van de afzonderlijke partners.

Idealiter ben je woonachtig en werkzaam in Brabant. Je hebt ervaring in een coördinerende rol. We zijn nadrukkelijk op zoek naar iemand die meebouwt aan het Brabantse ecosysteem voor de podiumkunsten en daar langdurig een rol in wil spelen. Het betreft een functie die door zowel een jonge als een ervaren professional ingevuld kan worden. De (oud)-coördinator en de redactie zullen zorgdragen voor een goede landing en inwerkperiode.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het bewaken van de planning en voortgang van de werking van PLAN;
 • Het plannen, voorbereiden en onafhankelijk voorzitten van de redactievergaderingen;
 • Het (strategisch) voorbereiden en onderhouden van contacten met stakeholders;
 • Het doen van inhoudelijke rapportages t.b.v. subsidienten;
 • Het voeren van de financiële organisatie. Dat wil zeggen, het opstellen en bewaken van (deel)begrotingen, het verzamelen, coderen en accorderen van de facturen bij de verschillende partners/crediteuren;
 • Het opstellen en sluiten van deelovereenkomsten tussen PLAN en de afzonderlijke partners;
 • Het aansturen van marketing en communicatie;
 • Het aansturen van de administratie, belegd bij Stichting Bosse Nova;
 • Het (mee)ontwerpen en coördineren van programmalijnen en PLAN-activiteiten (mogelijk tegen meer-uren);
 • Deelname aan het coördinatorenoverleg van TalentHub Brabant;
 • Alle taken die logischerwijs voortvloeien uit het projectcoördinatorschap en taken die de redactie met de projectcoördinator overeenkomt.

Wat we bieden
PLAN biedt een stabiele basis waarin flexibel samengewerkt wordt. De redactie is ervaren, open, op elkaar afgestemd en ambitieus. We maken het verschil voor makers. We gaan tot het uiterste voor de optimale vrije ruimte voor talentontwikkeling en een solide uitstroompositie. We houden elkaar en de coördinator scherp.

Het betreft een freelance-opdracht met uurloon van min. € 35,- en max. € 50,- ex btw. (vastgesteld binnen de subsidieverordening TalentHub Noord-Brabant).

De basisopdracht bestaat uit 8 uur per week. Bij uitvoer van bepaalde extra programmalijnen en/of activiteiten kunnen (tijdelijk) meer-uren worden overeengekomen met de redactie.

Procedure
PLAN wil een verbond zijn voor veel soorten mensen. We verwelkomen meewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

 • Graag ontvangen we je motivatiebrief en CV per mail op sollicitatie@plan-brabant.nl.
 • Deadline voor reacties: 30 augustus 2021
 • Gesprekken vinden live plaats op maandag 6 en dinsdag 7 september 2021
 • Start (inwerkperiode): 1 oktober 2021

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.