Nederlands Film Festival: Zakelijk Directeur

Het Nederlands Film Festival in Utrecht zoekt een Zakelijk Directeur voor 0,85 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Parttime | Sluitingsdatum: 30-07-2021Het Nederlands Film Festival (NFF) is hét toonaangevende festival voor de beste films, documentaires, tv- en webdrama en interactieve producties van eigen bodem. Jaarlijks kunnen publiek en filmprofessionals op het festival terecht voor een uitgebreid programma met vertoningen, masterclasses, exposities en als afsluiter het Grolsch Gouden Kalveren Gala. Het festival vindt sinds 2020 zowel online als op locatie in de binnenstad en de wijken van Utrecht en door het hele land plaats.

Daarnaast biedt het festival een gevarieerd Professionals Programma, waarin lezingen, masterclasses en workshops plaatsvinden en er ruim aandacht is voor talentontwikkeling. Het NFF organiseert tevens de Holland Film Meeting, het jaarlijkse internationale forum en creatief ontwikkelingsplatform van het NFF.

Het NFF houdt kantoor in het bruisende hart van Utrecht met een kern van circa 20 vaste medewerkers. De organisatie groeit als een harmonica uit naar ruim 200 tijdelijke medewerkers en 300 vrijwilligers naarmate het festival nadert en krimpt in na afloop. Dit jaar vindt het NFF van 24 september tot en met 2 oktober 2021 plaats.

Vanwege het vertrek van de huidige zakelijk directeur is het NFF op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en stevige zakelijk directeur. We zoeken een teamplayer met een open en betrokken houding, die mensen weet te binden, te inspireren en ervaren is in het coachend aansturen van medewerkers. Een cultureel ondernemer met bewezen staat van dienst. Wij streven naar indiensttreding voorafgaand aan het festival 2021.

Zakelijk Directeur

0,85 fte

Doel van de functie
De zakelijk directeur heeft een spilfunctie binnen de organisatie en draagt in goede samenwerking met de algemeen directeur-bestuurder de zorg voor de realisatie van het festival. De zakelijk directeur is sparringpartner van de algemeen directeur-bestuurder, adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de organisatie. De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, de efficiënte inrichting en aansturing van de organisatie in werk- en productieprocessen en het personeelsbeleid ligt primair bij de zakelijk directeur. De zakelijk directeur zorgt voor een sluitende werkbegroting.

Plaats in organisatie
De zakelijk directeur is lid van de directie en het Management Team en is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht en auditcommissie. In een directe lijn wordt er gerapporteerd aan de algemeen directeur-bestuurder. Als leidinggevende stuurt de zakelijk directeur de hoofden aan van de afdelingen Productie & ICT en Development en geeft direct leiding aan Bureaumanagement.

Verantwoordelijkheidsgebieden

Financiën

 • Ontwerpt, in nauwe overleg met de algemeen directeur-bestuurder, het financieel beleid binnen het kader van de met de Raad van Toezicht gemaakte afspraken en draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde financiële beleid, de bewaking en verdere ontwikkeling ervan.
 • Draagt zorg voor een sluitende en correcte begroting van het festival en stemt deze af met de afdelingshoofden en budget-verantwoordelijken.
 • Stelt de financiële rapportages op ten behoeve van de directie en Raad van Toezicht.
 • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de accountantscontroles inclusief het opstellen van de jaarrekening.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van financiële- en administratieve processen.
 • Bewaakt de Planning & Control cyclus.

Interne organisatie

 • Werkt vanuit inhoudelijke betrokkenheid met de algemeen directeur- bestuurder en het MT aan de opzet van het festival en aan de vertaling van inhoud naar realisatie.
 • Ontwerpt en implementeert een solide werkwijze inzake organisatorische en logistieke vraagstukken binnen de organisatie.
 • Draagt zorg voor een adequate aansturing van de algehele werk- en productieprocessen teneinde de festivalorganisatie optimaal te laten presteren.
 • Stelt in overleg met de directeur-bestuurder het personeelsbeleid op.

Commerciële zaken

 • Is verantwoordelijk voor het werven van subsidiegelden, fondsbijdragen, (facilitaire) sponsors, sales, donateurs en nalatenschappen.
 • Ondersteunt de algemeen directeur-bestuurder bij het optimaliseren van de samenwerking en afstemming met andere (film)instellingen, bedrijven, festivals en makers in de Nederlandse filmsector.
 • Adviseert de algemeen directeur-bestuurder ten aanzien van ontwikkelingen in de externe omgeving van het Nederlands Film Festival.

Leidinggevend

 • Draagt zorg voor een prettig werkklimaat.
 • Maakt jaarlijks prestatieafspraken met de afdelingshoofden van de afdelingen Productie & ICT, Development en met de medewerkers van Bureaumanagement en monitort de voortgang daarvan.
 • Is coachend en ondersteunend naar de medewerkers zodanig dat optimale prestaties geleverd kunnen worden.
 • Voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de medewerkers en doet daar verslag van.

Functie-eisen

 • Ruime ervaring met de organisatie van grote culturele ordernemingen, festivals of ‘events’.
 • Ruime ervaring met acquisitie (subsidiënten, fondsen, sponsors).
 • Uitstekend financieel inzicht en gedegen kennis van Excel.
 • Organisatorisch en juridisch inzicht.
 • Kennis van en ervaring met het organiseren en optimaliseren van werkprocessen.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met de Nederlandse filmsector.
 • Brede culturele en maatschappelijke belangstelling.

Competenties

 • Uitstekende mondelinge-en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Bestand tegen de aan festivals eigen oplopende werkdruk.
 • Accuraat, pragmatisch, besluitvaardig en sociaalvaardig.
 • Gedreven, betrouwbaar, flexibel.
 • Netwerker.
 • Zeer goede onderhandelaar.

De procedure
Elisabeth Dielesen, adviseur van Cultuur+Ondernemen, is beschikbaar voor nadere informatie, zij is bereikbaar op nummer 06-29000231. Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae voor 30 juli 2021 sturen naar: elisabeth@cultuur-ondernemen.nl.

De procedure bestaat uit selectiegesprekken met de selectiecommissie en de algemeen directeur-bestuurder. De gesprekken gaan zo spoedig mogelijk gepland worden om de ambitie te kunnen realiseren de benoeming vóór het Festival 2021 waar te maken.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.