Monumentenwacht Noord-Brabant: Lid Raad van Commissarissen

Monumentenwacht Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch zoekt een Lid Raad van Commissarissen met een juridische oriëntatie | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-09-2021Monumentenwacht Noord-Brabant is een Brabantse organisatie die zich inzet om de kwaliteit van het erfgoed in Noord- Brabant te verbeteren door het nemen en bevorderen van preventieve (onderhouds-)maatregelen.

Vakbekwame professionals inspecteren daartoe jaarlijks duizenden Brabantse monumentale gebouwen, interieurs, archeologische objecten en historisch groen en geven de eigenaren daarvan adviezen over het behoud van hun kostbare bezit.

Naast eigen inkomsten ontvangt de organisatie jaarlijks een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is het toezichthoudend orgaan.

Leden van de raad worden volgens de regels van de Code Cultural Governance aangezocht en ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding.

Lid Raad van Commissarissen

met een juridische oriëntatie

De functie
De Raad van Commissarissen bestaat (momenteel nog) uit vijf leden. Per 1 januari 2022 ontstaat er een vacature wegens het einde van de zittingsperiode. Dit in overeenstemming met de statutaire bepalingen. Met het oog daarop is de Monumentenwacht Noord-Brabant op zoek naar een nieuw lid van de raad.

Functie-eisen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid, de strategie en financiën van Monumentenwacht Noord-Brabant. De raad vervult tevens de rol van werkgever en klankbord voor de directeur-bestuurder. We zijn specifiek op zoek naar een kandidaat met een juridische achtergrond en ervaring met de Cultural Governance Code. Affiniteit met monumentenzorg wordt op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure
Uw interesse kunt u, vergezeld van een motivatiebrief en curriculum vitae, tot 15 september 2021, per mail kenbaar maken bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mw. drs. M.A.H. Moorman, burgemeester.moorman@bernheze.org. Bij haar kunt u ook persoonlijk inlichtingen over de vacature inwinnen. Na genoemde datum zullen oriënterende gesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie, die bestaat uit drie leden van de Raad van Commissarissen. Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.