Huizer Museum: Bestuurslid

Het Huizer Museum in Huizen zoekt twee Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-08-2021Het Huizer Museum wil historische verhalen uit Huizen en de regio ’t Gooi in het bijzonder, voor een zo breed mogelijk publiek bereikbaar maken om het historisch bewustzijn te vergroten. Dit verhaal willen wij vertellen aan de Huizers, de bewoners van ’t Gooi, aan de jeugd in het onderwijs en aan toeristen die Huizen en de regio bezoeken. Om het verhaal te kunnen vertellen is in 1986 de Stichting Huizer Museum opgericht. De Stichting verzamelt en conserveert het erfgoed van Huizen.

In 1995 werd het museum gevestigd in het huidige gebouw aan de Achterbaan als plaats voor tentoonstellingen, lezingen en educatie. Het museum beheert een ruime collectie Huizer cultuur-historisch waardevolle objecten en documenten en werkt daarin samen met de Historische Kring Huizen. We beheren en conserveren de collectie en zorgen dat deze onder optimale condities bewaard blijft voor de toekomst.

Naast het tonen van de historie van Huizen heeft het museum parallel daaraan een groot aantal tijdelijke exposities georganiseerd over lokale of regionale kunst, of verhalend over een thema dat ook kan aansluiten bij een landelijk project of bijzondere historische gebeurtenis zoals 70 jaar vrijheid of 70 jaar Molukkers in Nederland.

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe

Bestuursleden

secretaris en penningmeester

Het bestuur van het museum bestaat uit ten minste vijf personen. Gestreefd wordt naar diversiteit in de samenstelling van het bestuur, waarin de expertises die van belang zijn voor een goed functioneren van het museum, vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kenmerkt zich als een hecht samenwerkend team waarbij gedrevenheid, plezier, energie en respect voor elkaar belangrijke dragers voor de samenwerking zijn. De museum organisatie wordt geleid door een ervaren en vaardige directeur die tevens als conservator optreedt. De directeur stuurt het vrijwilligersteam van circa 50 mensen aan, daarbij ondersteund door coördinatoren voor de verschillende activiteiten. Voor beide functies geldt dat het een onbezoldigde functie is. Net zoals de organisatie van het museum, is ons bestuur enthousiast en ambitieus en volgt zij nieuwe museale ontwikkelingen op de voet. Hiertoe vergadert het bestuur met de directeur éénmaal per maand. Daarnaast bezoeken wij zo nu en dan evenementen.

De werkdruk zal zo’n tien uur per maand bedragen. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot één herbenoeming. Gezien het gebied waarin wij werken hebben kandidaten uit de gemeenten in het Gooi onze voorkeur.

Secretaris
Ben jij maatschappelijk geëngageerd en heb je affiniteit met historie en de museumwereld, met organisatie, communicatie en cultuur? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek om bestuurslid te worden van onze organisatie het Huizer Museum. Er wordt gezocht naar een bestuurslid die de verantwoordelijkheid heeft voor de bestuurlijke correspondentie en verslaglegging van de vergadering. Daarnaast ben sparringpartner voor de directeur van het museum op het gebied van communicatie / social media en de ontwikkeling van de vrijwilligersorganisatie. We zoeken een teamplayer met goede sociale, organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Penningmeester
De penningmeester is binnen het bestuur belast met de portefeuille financiën en in die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt voor de andere bestuursleden en de directeur. Per project wordt een budget bepaald dat de penningmeester in nauwe samenspraak met de directeur ‘bewaakt’. Als penningmeester heb je een controlerende en adviserende rol in nauwe samenwerking met de andere bestuursleden en de directeur. Je bent bekend met administratieve processen, begrotingen en jaarrekeningen. Je bent bekend of bereid je te verdiepen in publieke en private fondsen in de culturele sector.

Extra informatie
Op de website huizermuseum.nl leest u meer over het museum. Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met voorzitter Kees Teeuwissen; telefoon 06 533 75 187.

Solliciteren
Ben je enthousiast, mail dan je motivatie en cv graag voor 15 augustus 2021 naar Kees Teeuwissen, e-mail: mensenwerk@ziggo.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.