Hortus Botanicus Amsterdam: Leden Raad van Toezicht

De Hortus Botanicus Amsterdam in Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-08-2021De Hortus Botanicus Amsterdam is een van de oudste botanische tuinen ter wereld. De tuin werd in 1638 opgericht als Hortus Medicus en groeide in vier eeuwen uit tot een prachtige botanische tuin met een bloeiende collectie. Het is een groene oase in het centrum van de stad met een collectie van ongeveer 4.000 soorten van vijf continenten. De Hortus is een zelfstandige Stichting die haar inkomsten haalt uit kaartverkoop, horeca, zaalverhuur en de winkel, en een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam ontvangt. Daarnaast wordt zij gesteund door een grote en trouwe Vriendenvereniging. Het hele jaar door worden er activiteiten en evenementen georganiseerd. Dit en meer wordt mogelijk gemaakt door de inzet van ca 50 enthousiaste medewerkers en 70 vrijwilligers.

De Stichting Hortus Botanicus Amsterdam zoekt twee

Leden Raad van Toezicht

waaronder een voorzitter

De Raad van Toezicht staat de directeur-estuurder met raad terzijde en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken van de Hortus. De RvT bestaat momenteel uit zeven personen. De Hortus is op zoek naar een algemeen lid die dit jaar kan beginnen, en een voorzitter die per 1 januari 2022 het voorzitterschap kan overnemen van de huidige voorzitter.

De RvT heeft een sterke betrokkenheid bij de Hortus en een actieve opstelling. De RvT bepaalt zijn eigen agenda, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de directeur-bestuurder en stemt de prioriteiten met haar af. De RvT levert door kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de Hortus.

De RvT-leden dienen tezamen over de volgende deskundigheden te beschikken:

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring dan wel inzichten.
 • Deskundigheid met betrekking tot botanische aangelegenheden & educatie.
 • Financiële en bedrijfseconomische deskundigheid.
 • Zicht op voor de Hortus relevante beleidsterreinen, marktomstandigheden en maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
 • Deskundigheid met betrekking tot innovatie, informatietechnologie en duurzaamheid.
 • Deskundigheid met betrekking tot juridische zaken, personeel en organisatie.
 • Ervaring met business to consumer-marketing & klantgerichte organisaties.
 • Een netwerk ten behoeve van fondsenwerving.

Daarnaast wordt van ieder van de RvT-leden de volgende kwaliteiten gevraagd:

 • Pro-actief, besluitvaardig en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten.
 • Is gericht op collegialiteit en complementariteit.
 • Onafhankelijk en integer.
 • Strategisch denkniveau, fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Voldoende beschikbaar.

Er wordt specifiek gezocht naar een voorzitter, bij voorkeur met een juridische achtergrond, die ervaring heeft met het voorzitten van een Raad van Toezicht. Daarnaast wordt een algemeen lid gezocht met ervaring in de culturele sector en relaties binnen de fondsenwereld. De RvT streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar. De functie is onbezoldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sara de Vries, directiesecretaresse via Sara.de.Vries@dehortus.nl of via 020-7025 404.

Interesse?
Stuur uw motivatie plus cv voor 15 augustus 2021 naar Sara de Vries, directiesecretaresse via Sara.de.Vries@dehortus.nl.

De Hortus onderschrijft de Ethische Code, Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.