Hertog Zout: Bestuursleden

Hertog Zout in Breda zoekt twee Bestuursleden voor gemiddeld 2 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-08-2021Hertog Zout is een culturele organisatie die gelooft dat betekenisvolle relaties het fundament vormen voor kwaliteit van leven en een welvarende maatschappij. Waar aannames kunnen zorgen voor verstoorde relaties, biedt Hertog Zout met theatertrainingen en theatervoorstellingen meer ruimte voor begrip, verbinding en verandering.

Wij ondersteunen maatschappelijke en culturele organisaties en hun doelgroepen met het creëren van een veilige ruimte voor empowerment, reflectie, uitwisseling en talentontwikkeling.

Hertog Zout zoekt twee nieuwe

Bestuursleden

gemiddeld 2 uur per maand

De professionaliseringsslag die Hertog Zout op dit moment maakt, vraagt om een uitbreiding van expertise, meer diversiteit in leeftijd en etnische achtergrond binnen ons bestuur. Door onze landelijke ambitie zijn wij nadrukkelijk op zoek naar minimaal één bestuurslid met een netwerk in (een van de) grotere steden buiten Brabant.

Bestuursleden
Wij verwachten van de nieuwe bestuursleden dat zij bereid zijn om circa 4 keer per jaar deel te nemen aan de bestuursvergaderingen en dat zij het huidige bestuur en de directie aanvullen met een relevant netwerk en deskundigheid binnen één van de volgende terreinen;

 • Sociaal domein: kennis van cultuurparticipatie binnen het sociaal domein.
 • Financieel en juridisch: ervaring met sponsoring, verkoop, partnerships, politiek en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Beleidsmatig: kennis van cultuurbeleid, specifiek voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en immaterieel erfgoed.

Samen met de andere bestuursleden draag je bij aan:

 • het bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het beleidsplan en het huishoudelijk reglement van de stichting;
 • het meedenken in de ambitie om het aantal financiering partners en opdrachtgevers in het sociaal domein verder uit te breiden;
 • op verantwoorde wijze invulling geeft aan zijn/haar taken en daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie hanteert;
 • een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur.

Wat wij de nieuwe bestuursleden bieden:

 • Een benoeming voor een periode van 4 jaar.
 • Het kunnen geven van waardevol advies binnen een organisatie met een enthousiast en proactief uitvoeringsteam.
 • Uitbreiding van persoonlijk netwerk.
 • Onkosten declaratie.
 • Een jaarlijks bestuursdiner.

Belangstelling?
We zien je motivatie en cv met belangstelling tegemoet. Voor vragen kun je contact opnemen met bestuurslid Lidwien Hupkens: Lidwien@stroomevents.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.