Gemeente Gennep: Adviseur Commissie Kunst in de Openbare Ruimte

De Gemeente Gennep in Gennep zoekt twee Adviseurs Commissie Kunst in de Openbare Ruimte voor circa 4 uur per 4 maanden | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 01-09-2021De gemeente Gennep ligt in de top van Limburg. Het is een kleine gemeente met 17.000 inwoners, verdeeld over vijf kernen. Gennep is een fraai vestingstadje gelegen aan de Maas en de Niers.

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor Gennep. Het zijn het de essentiële onderdelen van ons toeristische product. We profileren ons met de rijke cultuurhistorie. Het cultureel erfgoed, de aanwezigheid van culturele voorzieningen en de vele culturele activiteiten en evenementen zorgen voor een aantrekkelijke gemeente voor bezoekers. De aantrekkelijkheid van Gennep zorgt er ook voor dat inwoners zich betrokken en trots voelen. Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en kunnen ook een maatschappelijke betekenis hebben en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente Gennep heeft een fonds voor kunst en cultuur(historie) in de openbare ruimte. De initiatieven die wij ontvangen willen wij graag onafhankelijk laten beoordelen. Daarom zijn wij op zoek naar twee adviseurs met deskundigheid, ervaring en een achtergrond in de culturele sector. De adviseurs zullen samen met een vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de adviescommissie vormen. Specifiek vragen wij deskundigheid op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte, ruimtelijke inpassing van kunstwerken, uitvoering van kunstwerken en een lid dat de rol van voorzitter van de adviescommissie op zich wil nemen.

Wij zoeken voor de afdeling omgeving twee externe leden voor de adviescommissie kunst in de openbare ruimte

Adviseur commissie Kunst in de Openbare Ruimte

circa 4 uur per 4 maanden

Wat ga je doen?

 • Drie keer per jaar lees en beoordeel je aanvragen aan de hand van de criteria en voorwaarden van de subsidieregeling fonds kunst en cultuur(historie) in de openbare ruimte en de Omgevingsvisie van de gemeente Gennep;
 • Incidenteel adviseer je bij tussentijdse vragen.

Taken adviescommissie

 • De adviescommissie beeldende kunst en cultuurhistorie is de belangrijkste externe adviseur voor beeldende kunst in de openbare ruimte. De adviescommissie heeft tot taak het college te adviseren over initiatieven, voorstellen en schenkingen van derden voor het plaatsen en realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte:
  • over stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid en dergelijke van het aangeboden kunstwerk;
  • over het aanvaarden of weigeren van een door de derde partij aangeboden kunstwerk;
  • 0ver de mogelijke locaties voor de plaatsing van het aangeboden kunstwerk.
 • In haar advies spreekt de commissie haar oordeel uit over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van voorgenoemde opdrachten, initiatieven, voorstellen of schenkingen.

Wat bieden wij?

 • Aanstelling en benoeming als commissielid door het college van B&W per 1 oktober 2021 voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal twee jaar.
 • Een vergoeding voor:
  • het bijwonen (inclusief het voorbereiden – maximaal 1 uur) van de vergaderingen van de commissie;
  • de gemaakte reiskosten in verband met het bijwonen van vergaderingen van de commissie, op basis van de kosten voor openbaar vervoer.

Wat vragen wij?
Algemene vereisten:

 • Je hebt expertise op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte, ruimtelijke inpassing van kunstwerken en/of uitvoering van kunstwerken.
 • Je bent niet direct betrokken (als maker, organisator, bestuurslid of anderszins) bij Gennepse culturele organisaties en initiatieven.
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van advisering.

Voorzitter

 • Je hebt aantoonbare expertise op het vlak van (technisch) voorzitterschap.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met, of een achtergrond in de culturele sector.

Voor vragen kun je contact opnemen met Jill Jansen via jill.jansen@gennep.nl of +316 40 69 50 10.

Solliciteren kan door je motivatie en cv te sturen naar jill.jansen@gennep.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.