CREA: Lid Raad van Toezicht

CREA in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 16-08-2021CREA is het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Het is dé ontmoetingsplek waar verbeelding centraal staat. Hier ontdek en train je andere manieren van denken en vormgeven. Dit is de ruimte waar je je talenten ontdekt en ontwikkelt en waar ruimte is voor experiment, onderzoek en toeval.

CREA is de plek waar je als student een breed hedendaags aanbod aan cursussen op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit kunt volgen. Je kunt kiezen uit cursussen op het gebied van theater, dans & beweging, muziek, beeldende kunst, literatuur, film, digitale media, mindfulness tot aan toegepaste skills als pitchen of presenteren. CREA wil een platform zijn voor diversiteit en plek geven aan alle verhalen en blikrichtingen.

CREA is ook de thuisbasis van een aantal studentenkoren, -orkesten en toneel- en debatverenigingen. CREA huist daarnaast een groot aantal studentenorganisaties van UvA en HvA die in onze eigen Theaterzaal en Muziekzaal regelmatig discussies, lezingen en evenementen organiseren. Bij CREA kan je naast voorstellingen, lezingen en debatten organiseren ook diverse oefenruimtes huren.

CREA heeft een groot en bruisend studentencafé. CREA is centraal in Amsterdam gevestigd op de Roeterseilandcampus.

Wij zoeken voor onze Raad van Toezicht een extern lid met profiel: cultuur in de stad/ diversiteit en inclusie.

Lid Raad van Toezicht

4 vergaderingen per jaar

Taakstelling Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het (financiële) beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Daarin onderschrijft zij de missie, visie en ambitie van Stichting CREA.

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur/bestuurder en neemt in haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving en de bepalingen van de statuten in acht. De Raad van Toezicht komt minimaal viermaal per jaar in vergadering bijeen.

De zittingstermijn van leden van de van de Raad van Toezicht is tweemaal 4 jaar.
De Raad van Toezicht van Stichting CREA bestaat uit 2 decanen van de UvA, 1 decaan en 1 lector van de HvA, 1 extern lid, 1 studentlid van de HvA en een studentlid van de UvA.

Algemene criteria Raad van Toezicht:
Naast affiniteit met de missie en visie van Stichting CREA en voldoende beschikbaarheid, beschikken leden van de Raad van Toezicht over de volgende kwaliteiten:

  • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en kan omgaan met verschillende belangen.
  • Beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke, culturele en politieke verhoudingen.
  • Beschikt over een relevant netwerk en is bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
  • Heeft affiniteit met en inzicht in de culturele sector en een visie op de rol van kunst/cultuur en kunsteducatie in de samenleving.
  • Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de rol van de toezichthouder hierbij.
  • Weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie.
  • Is integer.
  • Beschikt over de vaardigheden om de rol van sparringpartner richting bestuur en organisatie goed vorm te geven.

De blik van CREA op de samenleving is inclusief, dat weerspiegelen we ook graag in de samenstelling van de RvT. Kandidaten met een bi-culturele achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Profiel extern lid RvT CREA:
CREA zoekt een extern RvT-lid met bestuurlijke ervaring in het culturele veld van Amsterdam. Iemand die een breed cultureel netwerk heeft en bereid is dat ook in te zetten voor CREA. Bij voorkeur iemand die ervaring heeft met de verschillende kunstdisciplines en uitvoeringspraktijken.

Thema’s als diversiteit, inclusie, representatie en zichtbaarheid staan hoog op de CREA agenda. CREA zoekt daarom een RvT-lid met een uitgesproken visie op diversiteit en inclusie en een relevante en persoonlijk verbinding met deze thema’s.

Vergoeding
De functies voor de Raad Van Toezicht van stichting CREA zijn onbezoldigd.

Procedure
Opgave van belangstelling graag via sollicitatie@crea.nl. Benoeming volgt tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht eind augustus

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van de RvT, de heer Fred Weerman via e-mail: f.p.weerman@uva.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.