Boekids: Bestuursleden

Boekids in Den Haag zoekt Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-08-2021Boekids wil zoveel mogelijk kinderen en ouders met diverse achtergronden in contact brengen met literatuur, hen laten beleven hoe leuk en waardevol lezen is en hen stimuleren om actief met taal bezig te zijn. We zetten ons in voor cultuurparticipatie, creatieve ontwikkeling en een publiek dat representatief is voor de bevolking. Met al onze activiteiten willen we plezier voor lezen en bewustwording stimuleren. Naast een jaarlijks festival in Den Haag organiseren we diverse minifestivals rondom onze Boekids Box en de educatieprojecten Boekids University en SPARK. Het festival en de tussentijdse activiteiten worden georganiseerd door een kleine, bevlogen organisatie onder leiding van een artistiek directeur en een zakelijk leider en vier projectmedewerkers. Gezien onze doelen houden wij diversiteit hoog in het vaandel.

Bestuursleden

Rol na overleg, in elk geval een Voorzitter, Penningmeester en Algemeen Bestuurslid

Bestuur Boekids
Boekids heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Boekids is op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester en wenst daarnaast haar bestuur uit te breiden met twee algemene bestuursleden. Het bestuur vergadert zesmaal per jaar en bestuurt op afstand. De dagelijkse gang van zaken is in handen van een artistiek en een zakelijk leider.

Naar welke competenties zijn we op zoek?

 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in cultureel-maatschappelijke organisatie en/of voorkeur in een gesubsidieerde organisatie.
 • Een relevant netwerk op lokaal en politiek niveau.
 • En/of kennis en ervaring met voor Boekids relevante thema’s zoals literatuur, leesbevordering, jongeren en diversiteit.
 • Integer.
 • Constructief denker en enthousiast.
 • Gevoel voor humor.

De voorzitter

 • Houdt overzicht op het meerjarenbeleid van Boekids en het verder professionaliseren van de organisatie.
 • Zit de vergaderingen efficiënt en adequaat voor.
 • Kan de stichting extern representeren.
 • Heeft het vermogen om op constructieve wijze de groepsdynamiek binnen het bestuur en tussen bestuur en directie Boekids te beïnvloeden.

De penningmeester

 • Is de sparringpartner van de zakelijk leider van Boekids.
 • Controleert en adviseert rond de financiële jaarcyclus en de boekhouding.
 • Neemt het voortouw bij het goedkeuren van de jaarrekening.
 • Heeft aantoonbare financiële en boekhoudkundige ervaring.

Wat verwachten we van je?

 • Dat je achter de visie en werkwijze van Boekids staat.
 • Dat je in Den Haag of in de regio Den Haag woont.
 • Dat je ambassadeur van Boekids wilt zijn in je eigen netwerk.
 • Dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen, vier keer per jaar online en twee keer per jaar fysiek, zodra dat weer kan.

Wat bieden we?

 • Een belangrijke rol in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie, waarin lezen, verhalen en andere kunstvormen en kinderen centraal staan en gesprek van de dag zijn.
 • Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in de stad gebeurt.
 • Een enthousiast team bestuursleden met ervaring.
 • Achter de schermen aanwezig zijn bij het meest sprankelende literaire festival van het jaar.

Belangstelling?
Neem voor 31 augustus 2021 contact op met artistiek directeur Ellen van Heijningen via secretariaat@boekids.nl. Informele kennismaking vinden wij prima; in het vervolgtraject stellen we een korte brief met motivatie en curriculum vitae op prijs.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.