AD MOSAM Barock: Zakelijk Leider

AD MOSAM Barock in Sittard zoekt een Zakelijk Leider voor 0,44 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: geenAD MOSAM Barock (www.admosam.nl) is een ensemble van professionele zangers, solisten en instrumentalisten. Wij werken afhankelijk van het repertoire in wisselende bezetting met in de kern dezelfde musici. Wij willen inspirerende, kwalitatief hoogstaande concerten geven en op deze wijze ons publiek laten genieten van barokmuziek. Wij willen een wezenlijke kwaliteitsbijdrage leveren aan de actieve en passieve muziekcultuur in het algemeen en die van de barokmuziek in het bijzonder.

De stichting is een Culturele Planinstelling van de Provincie Limburg en een Culturele Partner van de gemeente Sittard-Geleen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

In onze programmering schenken wij aandacht aan de iconische meesterwerken van bijvoorbeeld Bach, Händel en Vivaldi; daarnaast programmeren wij de minder bekende en onbekende pareltjes uit de enorme rijkdom aan barokmuziek. Ook het educatieve aspect vormt een belangrijk onderdeel van onze missie. In publieksworkshops laten wij zien en horen hoe de verschillende manieren om muziek uit te voeren gestalte krijgt. Wij geven ontwikkelkansen aan talenten door ze mee te nemen op het podium en zijn actief op scholen. Wij laten jongeren niet alleen kennismaken met barokmuziek maar leggen vooral verbanden tussen barok en eigentijdse muziek. Daartoe ontwikkelden we de programmalijn Bach2SchoolOnStage.

De artistieke leiding van ons ensemble is in handen van Huub Ehlen, die tevens voorzitter is van een driehoofdig bestuur, waar verder een financieel bestuurder en een zakelijk leider deel van uitmaken. De stichting heeft een driehoofdige RVT die opereert in overeenstemming met de Governance Code Cultuur.

De stichting heeft de ambitie om in deze moeilijke tijden tegen de draad in haar activiteiten uit te breiden en de bekendheid van het ensemble te vergroten, zowel op nationaal als ook op internationaal niveau. Zij wordt daarbij ondersteund door de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen, alsmede andere subsidiegevers en fondsen, maar vooral ook door een loyaal en toegenegen publiek, dat trots is op dit bijzondere ensemble.

AD MOSAM is op zoek naar een

Zakelijk Leider

0,44 fte

Beloning is marktconform. Wij bieden met ingang van 1 september 2021 een eerste contract van beperkte duur. Wij zoeken nadrukkelijk een kandidaat die in de toekomst bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling wil accepteren en daarbij mee kan groeien met de organisatie, ook ten aanzien van de omvang van de betrekking.

Omschrijving
Wij zijn op zoek naar een actieve en betrokken collega, die in samenspel met de artistieke leider en financieel bestuurder de doelstellingen van de stichting weet uit te voeren. De zakelijk leider geeft als lid van het bestuur vorm aan het zakelijk beleid van de stichting, waaronder in de eerste plaats valt te verstaan: algemeen management van de stichting, verkoop en marketing, aanboren van financiële bronnen, organisatie van concerten en andere activiteiten.

Onze nieuwe manager is een doener met aantoonbare organisatorische en communicatieve kwaliteiten. Hij/zij is een netwerker met goede contacten in cultureel Nederland en daarbuiten.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • De zakelijk leider formuleert samen met de andere leden van het bestuur de strategie en levert haar bijdrage aan de uitvoering van de strategie.
 • De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de strategie en de uitvoering van sales en marketing, fondsenwerving, andere vormen van inkomstenvergaring.
 • De zakelijk leider legt en onderhoud contacten met de podia, overheden, subsidiegevers en andere stakeholders.
 • Zij/hij is verantwoordelijk voor de praktische (niet artistieke) organisatie van concerten.
 • De zakelijk leider stemt de werkzaamheden af met de voorzitter van het bestuur en de financiële bestuurder. De zakelijk leider participeert in de RvT-vergaderingen tussen RvT en bestuur.

Het is de bedoeling dat op termijn de zakelijk leider verantwoordelijk wordt voor het algemeen management van de stichting, de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van het secretariaat en de vrijwilligers die onder haar/hem ressorteren.

Opleidingsniveau

 • Hbo+, bij voorkeur marketing, commercie, communicatie
 • Vloeiend Nederlands, Engels. Duits is een pre

Kennis en expertise
Noodzakelijk:

 • Ervaring met werken in (en met) met culturele instellingen
 • Beschikt over een relevant netwerk op het gebied van cultuur en culturele instellingen
 • Kennis van en ervaring in het opzetten van marketingstrategie en uitvoering van de strategie
 • Kennis van en ervaring met verkopen en verkoopprocessen
 • Werving van fondsen en subsidies, andere vormen van inkomstenvergaring

Bij voorkeur:

 • Ervaring met organisatie van evenementen
 • Kennis van en affiniteit met klassieke muziek, in het bijzonder barokmuziek

Gedragscompetenties

 • Leiderschap
 • Goede teamwerker
 • Klant- en stakeholdergericht
 • Gestructureerd
 • Commerciële houding
 • Volhardend, insisteert op oplossingen
 • Integer

Overleg

 • De Zakelijk Leider stemt de werkzaamheden af met de voorzitter van het bestuur en de Financieel Bestuurder. Zij/hij participeert in de gezamenlijke vergaderingen van de Raad van Toezicht en het Bestuur. Zij/hij neemt bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zijn/haar rol waar.
 • Zij/Hij participeert in het wekelijkse bestuur overleg.
 • De Zakelijk Leider is verplicht om, ingeval van her vermoeden van fraude of ernstige onregelmatigheden direct de voorzitter van de Raad van Toezicht te informeren. Hij stelt, alvorens de voorzitter van de Raad van Toezicht te informeren, de andere bestuurders op de hoogte over zijn bevindingen en voornemen.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.