Theatergroep Heer Otto: Bestuursleden

Theatergroep Heer Otto in Amersfoort zoekt Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 25-06-2021Heer Otto maakt sinds 2013 cabaretesk en muzikaal jeugdtheater voor kinderen (4+) en jongeren (12-14 jaar). Onze voorstellingen zitten vol humor en muziek en behandelen op een lichte en makkelijk te volgen wijze belangrijke thema’s van deze tijd. We spelen door heel Nederland op scholen en theaters, ruim 100x per jaar. De komende jaren ligt de focus naast het maken van familievoorstellingen en een nieuwe educatieve jongerenvoorstelling ook op talentontwikkeling van jonge spelers en makers.

We zijn op zoek naar een nieuw bestuur dat een impuls geeft aan de verdere professionalisering van de stichting. Het bestuur, bestaande uit 3 of 4 leden, draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. Het artistieke en zakelijke beleid is gedelegeerd aan de artistieke en zakelijk leider.

We werken met een hechte groep zzp’ers en onze voorstellingen zijn ondergebracht bij het impresariaat Buro Bannink.

Bestuursleden

Wij zoeken:

 • Iemand die het aanspreekt om met een leuk, dynamisch en ambitieus jeugdtheatergezelschap mee te denken.
 • Iemand die expertise heeft op één of meer van de volgende gebieden:
  • Financiën (begroting, subsidieaanvragen en verslaglegging)
  • Jeugdtheater en/of kunsteducatie PO en VO
  • Het Amersfoortse culturele en maatschappelijke veld die ook kansen ziet voor lokale samenwerking, fondswerving, sponsoring
  • Bestuurlijke taken
  • Juridische kwesties
  • Artistieke inhoud
  • Pr en marketing

Rollen bestuur:

 • Goedkeuren en bewaken van artistiek en zakelijk beleid en jaarplan;
 • Klankbord voor de directie in de grote lijnen;
 • Toezicht houden en adviseren op artistiek en zakelijk gebied.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar met de directie. Daarnaast is er af en toe contact om over lopende kwesties mee te denken.

Je kunt je reactie en cv sturen naar info@heerotto.nl voor 25 juni. Eventuele vragen kun je ook naar dit e-mailadres sturen.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.