Vedute: Bestuurslid

Vedute in Amsterdam en Rotterdam zoekt een Bestuurslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-07-2021Vedute nodigt kunstenaars, vormgevers en architecten uit hun persoonlijke opvattingen over ruimte te verbeelden in een driedimensionaal werk dat in gesloten vorm 44 x 32 x 7 cm meet. Daarmee bouwt Vedute aan een bibliotheek van ruimtelijke manuscripten: een verzameling objecten die als gevisualiseerde gedachten het begrip ruimte zichtbaar en toegankelijk maken. Lees, en vooral: bekijk en beluister, meer op www.vedute.nl.

Vedute zoekt een energiek

Bestuurslid

met culturele affiniteit en hands-on vaardig met social media en web, film en fotografie

Het bestuur van Vedute fungeert als denktank en is uitvoerend actief. In dit bestuur zijn de instellingen vertegenwoordigd die de collectie beheren (Het Nieuwe Instituut en Museum Boijmans van Beuningen) alsmede een aantal makers van manuscripten. We komen bijeen om 1) de lopende zaken van de stichting af te handelen en 2) de collectie uit te breiden door nieuwe makers te begeleiden en hun manuscripten publiek te maken middels presentatie, live en online.

Onze ideale, nieuwe teamlid vult de ervaring in het bestuur aan met een (beginnend) netwerk van jonge kunstenaars en vormgevers. Gevraagd wordt een avontuurlijk denker die in ons vrolijk gezelschap meewerkt om de collectie van dit ‘voormalig geheim genootschap’ open en toegankelijk te maken en te houden. Iemand die actief is in het aandragen van makers, die er lol in heeft er ieder/om het jaar één te begeleiden en die de hand niet omdraait voor het organiseren van een presentatie.

Daarnaast wordt het bijzonder op prijs gesteld als ons nieuwe bestuurslid zich stevig bemoeit met de visuele representatie van de werken en de presentaties, dus fotografie en film (uitvoeren/aansturen), beeldredactie en praktisch handelend voor social media/website.

De bestuursleden komen circa 8 per jaar bijeen, zolang dat nodig is doen we dat digitaal.

Vedute is een geldloos werkende stichting; zowel makers als bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Vragen kunnen via mail worden gericht aan secretaris Maaike Behm maaikebehm@gmail.com.

Bij uw interesse ontvangen wij op dit adres ook graag uw brief met motivatie.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.