Sonic Acts: Leden Raad van Toezicht

Sonic Acts in Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 2 – 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-08-2021Sonic Acts is een interdisciplinaire ontwikkelinstelling, werkzaam in de cross-over tussen kunst, wetenschap en technologie. Het werkveld van Sonic Acts betreft de elektronische en digitale kunst en omvat de podiumkunsten, vooruitstrevende hedendaagse beeldende kunst, avant-garde film en innovatieve nieuwe media. Met een omvangrijk programma in Nederland en daarbuiten, en een grootschalig tweejaarlijks festival in Amsterdam produceert, presenteert en distribueert Sonic Acts een grote verscheidenheid aan werk, makers en projecten. Het is een ambitieuze organisatie die streeft naar uitzonderlijke artistieke kwaliteit en is een platform dat een internationaal netwerk van makers, curatoren en denkers samenbrengt. Sonic Acts is gevestigd in Amsterdam en werkt samen met vooraanstaande Nederlandse en internationale partners.

Sonic Acts is op zoek naar twee

Leden Raad van Toezicht

2 – 4 vergaderingen per jaar | benoeming voor 4 jaar

Sonic Acts is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de Stichting. Jaarlijks keurt De Raad van Toezicht het jaarplan, de jaarbegroting en de jaarrekening goed en eens per vier jaar het meerjarenbeleidsplan met de meerjarenbegroting. De leden van de Raad brengen expertise en een netwerk mee en staan de directie met raad bij.

De Raad als geheel beschikt over financiële, organisatorische, juridische, politiek-bestuurlijke, en sociaal-maatschappelijke expertises met professionele ervaring in het domein van kunst en cultuur. De Raad vergadert 2 tot 4 keer per jaar, werkt volgens de Governance Code Cultuur en bestaat momenteel uit drie leden. Leden van de Raad ontvangen geen beloning, onkosten gemaakt tijdens werkzaamheden als lid van de Raad worden wel vergoed.

Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van de Raad voor wat betreft leeftijd, geslacht, sociaal culturele achtergrond en ervaring. Sonic Acts maakt zich sterk voor de Code Culturele Diversiteit en streeft naar een organisatie waar zoveel mogelijk verschillende ervaringen en perspectieven samenkomen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de organisatie versterkt.

Sonic Acts zoekt nu twee leden die met nieuwe perspectieven kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de instelling, met name op financieel en inhoudelijk terrein.

Profiel
De Raad van Toezicht functioneert als één team, waarbij de leden over complementaire kwaliteiten en perspectieven beschikken. De leden beschikken over de deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van de taak, maar zijn ieder ook in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Van de leden wordt verwacht:

  1. Bewezen bestuurlijke kwaliteiten of ruime ervaring in een bestuurlijke omgeving;
  2. Affiniteit met het veld waarin Sonic Acts opereert;
  3. Een grote maatschappelijke betrokkenheid en oog voor cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen;
  4. Kennis van of visie hebben op het (inter)nationale werkveld en daarmee gepaarde uitdagingen;
  5. Collega-leden en directie scherp te houden met vragen en ideeën;
  6. Een breed netwerk van relevante contacten;
  7. Enthousiasme om Sonic Acts te vertegenwoordigen bij (in)formele gelegenheden;

Reageren en selectie
Interesse? Reacties (CV en motivatiebrief) gericht aan de voorzitter van Stichting Sonic Acts, Pierre Ballings, ontvangen we graag uiterlijk 31 augustus 2021 via Homerun. Vragen kunnen via vacatures@sonicacts.com gesteld worden.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.