On Steetsj: Secretaris

On Steetsj in Zoeterwoude zoekt een Secretaris voor 4-8 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 16-08-2021On Steetsj is voortgekomen uit een grote “passie voor theater” in de breedste zin van het woord. Er wordt naar gestreefd om per theaterseizoen één of meerdere voorstellingen op de planken te brengen. Voorstellingen voor jong en oud, musicals, toneelstukken, drama, maar ook experimenteel theater. Alles is denkbaar, geen uitdaging is ons te groot!

Iedere voorstelling wordt aangevuld met nieuw creatief talent en zo krijgt deze de kans om zich te ontwikkelen. Acteren, schrijven, produceren, alle medewerking is welkom. Theater maken kan niemand alleen. Ervaring is een pre, maar zeker geen vereiste. Motivatie, creativiteit en enthousiasme zijn bij de producties de drijfveren om de voorstellingen te maken tot wat ze zijn.

Stichting On Steetsj zoekt een secretaris die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van On Steetsj tot een gevestigde theatermaker in de regio Vlaardingen.

Secretaris

4-8 uur per week, vanaf 1 september 2021

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de secretaris binnen het stichtingsbestuur zijn we op zoek naar een nieuwe bestuurssecretaris.

Onze nieuwe secretaris is bij voorkeur een verbinder, die zich bestuurlijk inzet voor het verbinden van de verschillende partijen aan de stichting, zoals de Stadsgehoorzaal, Gemeente, scholen en andere culturele instellingen.
De nieuwe secretaris maakt deel uit van een driehoofdig bestuur, dat vrijwillig maar niet vrijblijvend, verantwoordelijk is voor de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de stichting. Daarnaast is fondsenwerving een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

Samen met de andere bestuursleden zorg je voor:

 • Het uitbreiden van het aantal financieringspartners en onderzoeken van de mogelijkheden tot verdere uitbreiding;
 • Goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur;
 • Voorbereiding, agendering van relevante onderwerpen in samenspraak met de voorzitter.

Plannen voor de komende jaren
Het bestuur staat voor een goed functionerende en rendabele stichting die gekend is voor haar rol op het gebied van het laagdrempelig en toegankelijk aanbieden van het maken van theater voor alle Vlaardingers in Vlaardingen en omstreken. Er is een langetermijnvisie in ontwikkeling, waarbij On Steetsj meer gekend is in haar maatschappelijke rol om theater voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te maken. Daarbij is aandacht voor cultureel ondernemerschap en meer samenwerking met culturele partners binnen de Vlaardingse (culturele) gemeenschap. Voor 2021, 2022 en 2023 willen we concrete samenwerking hebben met financieringspartners en onderzoeken hoe deze samenwerking beter kunnen gebruiken en verduurzamen.

Wie zoeken wij en wat bieden we?
Wij zoeken een kandidaat:

 • Met bestuurlijke ervaring gecombineerd met een ondernemende, betrokken en proactieve houding;
 • Met bestuurservaring en ervaring met bestuurlijk overleg;
 • Affiniteit met theater en gedrevenheid om in onzekere maatschappelijke omstandigheden theater te maken in de regio Vlaardingen te ontwikkelen vanuit de stichting On Steetsj;
 • Met initiatief en gericht op fondsenwerving.

Wij bieden een betekenisvolle bestuursfunctie:

 • Met uitdagende missie met als resultaat dat vanuit On Steetsj alle Vlaardingers laagdrempelig en toegankelijk theater kunnen maken;
 • Een professioneel gepassioneerd artistiek en creatief team;
 • Prettige collega-bestuursleden;
 • Een ‘social circle’ van theaterliefhebbers en lid van de ‘On Steetsj familie’.

Het bestuur komt circa 5-6 keer per jaar bijeen, vanwege de coronacrisis is dat voorlopig digitaal. De maximale tijdsbesteding is gemiddeld een dagdeel per week in hoogtijdagen. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Belangstelling?
Stuur voor 16 augustus 2021 je cv met een korte motivatie naar Simon, info@ontsteetsj.nl. Voor informatie of overleg kun je contact met hem opnemen via 06-212 659 02.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.