Heden Den Haag: Leden Raad van Toezicht

Heden Den Haag in Den Haag zoekt twee Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-07-2021Kunst is leuk, niet alleen in een museum. Ook thuis moet het voor iedereen mogelijk kunnen zijn om kunst aan de muur te hebben hangen. Kunstuitleen maakt dit mogelijk.

Heden is een kunstuitleen en galerie in het centrum van Den Haag. Heden heeft een prachtige en omvangrijke kunstcollectie met een grote diversiteit aan kunstenaars en wil een breed publiek met hedendaagse kunst in aanraking laten komen. Al bijna 50 jaar kan iedereen bij Heden kunst ervaren in de expositieruimte aan de Denneweg maar ook thuis, op kantoor of inmiddels zelfs online. Wij bieden ons publiek een comfortabele en persoonlijke reis aan van naar kunst kijken, ervaren, erover leren, huren en kopen. Dit maakt Heden uniek en laagdrempelig. Heden bestaat uit een enthousiast, gemotiveerd en professioneel team van vijf medewerkers.

Heden wil de komende jaren haar artistieke en financiële basis verder versterken en uitbouwen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op de toekomst van Heden. Daarbij worden nieuwe vormen van marketing en klantenbinding ingezet.

De Raad van Toezicht is werkgever van de directie van Heden en houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van de organisatie.

Leden Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is werkgever van de directie van Heden en houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van de organisatie.

De Raad moet alle belangen in overweging kunnen nemen. Belangrijk is dat leden van de Raad van Toezicht elkaar aanvullen. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om met de directeurs mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad van toezicht op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de leden van de Raad van Toezicht een bepaalde achtergrond, eigenschappen en specifieke kennis. De vakinhoudelijke kennis op deelgebieden is van belang voor het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel.

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code Cultuur.

Profiel
In verband met de uitbreiding naar zowel een vijfde lid als het verstrijken van de zittingstermijn van de voorzitter zoeken wij per ommegaande twee nieuwe leden met een variatie in expertise.

De kandidaten hebben allen:

 • Affiniteit met de kunst- en/of cultuursector;
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol;
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in Heden of haar partners;
 • Integer, toegankelijk en een goed gevoel voor humor.

De ideale kandidaat heeft daarnaast één of meerdere van de volgende kwaliteiten:

 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de kunstsector in relatie tot Heden te duiden;
 • Ervaring in de onroerendgoedsector;
 • Kennis van bedrijfskunde en organisatieontwikkeling;
 • Kennis van processen van beleids- en besluitvorming in de cultuursector;
 • Het vermogen om de positie van Heden binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren;
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking tussen profit & non-profit organisaties;
 • Ervaring met het werven van fondsen en aanvragen van subsidies;
 • Ervaring op het gebied van marketing/PR;
 • Beschikt over een relevant zakelijk netwerk dat voor de ontwikkeling van Heden kan worden ingezet.

Tijdsbesteding en kostenvergoeding
De functie vraagt een tijdbesteding van minimaal 4 avondvergaderingen per jaar exclusief voorbereidingstijd. Hiertegenover staat een onkostenvergoeding.

Procedure
De sollicitatieprocedure staat open tot 1 juli 2021. Vanaf die datum wordt een selectie gemaakt en worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en een of meerdere leden van de huidige Raad van Toezicht. Sollicitatiebrief en cv voor 1 juli 2021 kunnen worden gemaild naar: rvt@heden.nl. De voorzitter is beschikbaar voor meer informatie via dit mailadres.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.