Gemeente Alkmaar: Lid Adviescommissie Cultuur

Gemeente Alkmaar in Alkmaar zoekt twee Leden Adviescommissie Cultuur voor minimaal 3 uur per kwartaal plus voorbereiding | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 17-05-2021Gemeente Alkmaar
Wij zijn Team Alkmaar. Dagelijks spelen wij in op de vragen van onze inwoners, de bedrijven en uit de stad. Wij zijn er om mee te denken en vooral om mee te doen. Onze stad is 24/7 in beweging. Er gebeurt van alles. Van herinrichting van een wijk tot verduurzaming van ondernemingen. Van vijftienduizend nieuwe woningen tot grote evenementen.

‘Alkmaar prachtstad’ is een 100.000+ gemeente die gelooft dat een bloeiend cultureel leven de aantrekkingskracht van de stad vergroot. Het cultuurbeleid van gemeente Alkmaar is gericht op versterking van de huidige culturele infrastructuur, maar wij investeren ook in verbreding van het culturele palet. Wij stimuleren vernieuwende en experimentele culturele initiatieven en ondersteunen door middel van de subsidieregeling Alkmaar Maakt Het! (jonge) makers en initiatieven van broedplaatsen.

Professionele kunstenaars en culturele ondernemers kunnen vier keer per jaar een subsidieaanvraag indienen bij Alkmaar Maakt Het!. De Adviescommissie Cultuur, bestaande uit vijf deskundige adviseurs uit het culturele veld en een voorzitter, beoordeelt de aanvragen en brengt onafhankelijk advies uit aan de wethouder. Wil je weten welke projecten al steun hebben ontvangen? Kijk op hier.

Voor de Adviescommissie Cultuur zoeken we vanaf het derde kwartaal 2021 twee nieuwe leden.

Leden Adviescommissie Cultuur

minimaal 3 uur per kwartaal plus voorbereiding

Leden (adviseurs) beschikken over algemene kennis op het gebied van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector.

Op dit moment beschikt de commissie over deskundigen op het gebied van theater, (straat)festivals, broedplaatsen, cultuurbeleid, marketing, funding en beeldende kunst. We zoeken twee deskundige commissieleden die aansluiten op één van onderstaande profielen:

  • Een muzikant of iemand die werkzaam is in de muziekindustrie.
  • Een docent van een kunstopleiding, bij voorkeur met een achtergrond in de beeldende kunst.
  • Een kandidaat die werkzaam is op het gebied van eigentijdse kunstvormen en/of exposities.

Ervaring in het beoordelen van subsidieaanvragen op het gebied van kunst en cultuur is een pre.

Taken

  • Beoordelen van een subsidieaanvraag aan de hand van de gestelde beoordelingscriteria.
  • Een advies met onderbouwing opstellen voor de wethouder.
  • Meedenken over de wijze waarop gemeente Alkmaar haar culturele aanbod kan verbreden en vernieuwende makers kan aantrekken.

Betaling vindt plaats op basis van uren. Een commissielid wordt aangesteld voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging. Gemeente Alkmaar is een diverse en inclusieve organisatie, gelijke kansen voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt bij de totstandkoming van deze selectie.

Spreekt bovenstaande je aan dan horen we graag van je!
Stuur jouw CV vóór 18 mei 2021 op via onderstaande Solliciteer-button. Op basis hiervan maken we een eerste selectie. Geselecteerde deelnemers worden verzocht om voor 29 mei 2021 een motivatie toe te sturen. Het format staat vrij dus dit mag in de vorm van een filmpje, brief, infographic, et cetera. Begin juni ontvang je van ons bericht of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden digitaal plaats op 8 juni 2021.

De sollicitatiecommissie bestaat uit een lid van de Adviescommissie Cultuur en twee Adviseurs Cultuur. Na de selectiegesprekken zal een advies worden uitgebracht, het college neemt vervolgens een besluit. De uitslag zal na dit besluit met de kandidaten worden gedeeld.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.