Stichting Stadvinderij: Penningmeester

Stichting Stadvinderij in Amsterdam zoekt voor festival ROEF een Penningmeester voor 1,5 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 17-05-2021Penningmeester gezocht! Voor een kakelverse stichting die met dakfestival ROEF het Amsterdamse daklandschap gaat transformeren! We hebben grote ambities, zoals het realiseren van een dakpark in 2025, én een mooi langetermijnperspectief met de toekenning van Creative Europe subsidie, dus stap nu in om met ons mee te pionieren. Mooie uitzichten gegarandeerd.

Stichting Stadvinderij zoekt op korte termijn een:

Penningmeester

1,5 uur per week

De daken vormen momenteel het grootste braakliggende terrein van onze stad en hebben daarmee een enorme potentie. Het onontgonnen daklandschap van Amsterdam is maar liefst 12 km² groot, dat is ruim 25 keer het Vondelpark.

Benutte daken bieden kansen voor de transitie naar een klimaatadaptieve stad, haar duurzame energiebehoefte én de toenemende drukte. Groene daken dragen bij aan behoud en herstel van biodiversiteit, betere luchtkwaliteit, isolatie, hittebestendigheid, geluidsdemping en 60 tot 80% meer regenopvang. Bovendien is deze ruimte de uitgelezen plek voor ontspanning: dakparken, groene terrassen, openbare voedseltuinen en andere publieke ruimte.

Met dakfestival ROEF (van recent opgerichte Stichting Stadvinderij) laten we al 5 jaar de mogelijkheden zien bovenop onze stad. Op deze manier dragen we bij aan een groeiend bewustzijn over de positieve rol die daken (kunnen) spelen. We nemen Amsterdammers mee naar dit daklandschap en tonen de (toekomstige) mogelijkheden boven op de stad. Tijdens de coronacrisis is de behoefte aan vrije, publieke ruimte in de stad groter dan ooit gebleken, waar de ruimte op het dak veel mogelijkheden voor biedt.

We hebben grootse ambities. De aanvraag van ROEF voor Europese culturele subsidie Creative Europe van de E.U. is gehonoreerd. We werken hierbij samen met 8 andere zusterorganisaties in 8 Europese landen van 2021-2024.

Dit betekent dat ROEF de aankomende jaren door zal gaan als evenement, maar vooral dat we ons verder ontwikkelen tot (internationaal) platform en dat we in deze nieuwe fase erop gebrand zijn om permanente en tastbare resultaten te boeken. We richten ons in Amsterdam vooral op duurzaamheid en het ontwikkelen van nieuw daklandschap en richten ons daarbij om deze nieuwe publieke ruimte toegankelijk te maken voor alle Amsterdammers (d.m.v. het oprichten van een sociale alliantie). Onze ambities overstijgen de deliverables aan Creative Europe en we denken voorbij de aankomende 4 jaar. Een van onze dromen is om een publiek toegankelijk dakpark te realiseren, een geschenk aan de stad, maar we denken ook aan kunstinstallaties op daken die tijdens het hele terrasseizoen kunnen worden bezocht. Dit kunnen (en bovenal willen) we niet alleen realiseren.

Het bestuur van Stichting Stadvinderij is eindverantwoordelijk voor beleid, activiteiten, financiën en organisatie. De uitvoering en dagelijkse leiding zijn gedelegeerd aan de directie. Het bestuur bestaat uit maximaal vijf personen en komt in deze beginfase circa acht keer per jaar bijeen voor een vergadering met de directie (in de avonduren), daarna zal frequentie lager worden. Er wordt bestuurd op hoofdlijnen, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden, en met een gepaste afstand tot de werkorganisatie. Indien nodig, verlenen bestuursleden hand- en spandiensten aan de directie vanuit hun expertise.

De rol van bestuurslid bij Stichting Stadvinderij is onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en kunnen voor maximaal twee termijnen herbenoemd worden. De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Taken
De penningmeester zorgt ervoor dat het bestuur als geheel zowel scherp terugblikt als vooruitkijkt in financiële zin. Hij/zij doet dit in dialoog met de directie.

De penningmeester controleert de financiële rapportages en adviseert het bestuur hierover, fungeert als klankbord van de directie en geeft samen met andere bestuursleden advies bij financieel-strategische besluitvorming en budgettering. Een kritische blik op kansrijke nieuwe inkomstenstromen en gerichte advisering bij financiering zijn daarbij zeer welkom.

Stichting Stadvinderij vraagt van haar bestuur naast een adviserende ook een actieve rol in het uitdragen van haar missie/visie en zoekt een bestuurslid die zich hierin herkent.

Het bestuur vergadert ongeveer acht keer per jaar (in de avond). Gemiddeld wordt er een inzet van ca. 5 tot 7 uur per maand verwacht. Ter voorbereiding van- en aanwezigheid bij vergaderingen en voor overleg met de directie. Bij de selectieprocedure houden we rekening met voldoende diversiteit in het bestuur.

De dagelijkse uitvoering van het beleid ligt bij de directie van Stichting Stadvinderij. Die is verantwoordelijk voor de financiële administratie, financiële rapportages en de salarisadministratie. De financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe boekhouder.

Algemeen profiel (voor alle bestuursleden)

 • Kennis van en affiniteit met de aard, cultuur en doelstellingen van de Stichting;
 • Ervaring met (het besturen van dan wel toezicht houden op) een soortgelijke stichting;
 • Kunnen bijdragen aan een goede sfeer binnen het bestuur en de organisatie;
 • Ervaring op het gebied van cultural governance;
 • Kennis van, ervaring en affiniteit met het geografische werkgebied van de Stichting;
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Werkzaam kunnen zijn in teamverband;
 • Passen binnen de samenstelling van het bestuur op het moment van benoeming;
 • Het vermogen om op bestuurlijk niveau uitstekende contacten te onderhouden;
 • Beschikt over een voor haar/zijn expertise relevant netwerk;
 • Beschikt over specifieke deskundigheid/ervaring die bijdraagt aan een evenwichtig bestuursprofiel op een van de volgende gebieden: organisatie of de juridische kant van organisatie, artistiek inhoudelijk, zakelijk en financieel management, bekendheid met ontwikkelingen binnen de cultuursector in brede zin, stedenbouwkundig.

Profiel Penningmeester
Naast het algemene profiel zoeken wij specifiek een persoon die voldoet aan de volgende kenmerken:

 • heeft kennis, ervaring en inzicht in financiële processen. De voorkeur gaat uit naar iemand met een financieel-economische achtergrond, opleiding en/of professionele ervaring op dat gebied;
 • heeft hart voor duurzaamheid en Amsterdam en heeft affiniteit met de culturele sector;
 • heeft ervaring met subsidietrajecten wegens de toekenning van Creative Europe en met voorkeur Europese trajecten;
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring;
 • spreekt de taal van de boekhouder;
 • werkt graag samen, is communicatief vaardig, denkt graag mee en heeft een open houding;
 • Gedegen kennis van organisatie en strategische ontwikkeling binnen een complex veld van stakeholders en de werkvormen die daarbij horen;
 • Relevant netwerk in Amsterdam is een pré;
 • Is maatschappelijk betrokken.

Wat krijg de penningmeester er voor terug?

 • Bij Stichting Stadvinderij kan je je talent inzetten voor een brede, betekenisvolle en groeiende beweging die inzet op drie doelen: inclusiviteit, verduurzaming en talentontwikkeling in de culturele sector;
 • Je stapt in een team met veel ervaring. Van elkaar leren is één van de belangrijkste speerpunten van dit bestuur;
 • Dit is het prille begin van onze spiksplinternieuwe stichting, je kan hier nu je stempel op drukken. We willen graag dat je op strategisch en beleidsmatig niveau met ons meedenkt.

Reageren kan tot 17/05/21 en kan via Remco Moen Marcar. Graag een motivatie en CV in 1 pdf. Vragen omtrent deze vacature kunnen naar remco@roefamsterdam.nl gestuurd worden.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.