Panama Pictures: Leden Raad van Toezicht

Panama Pictures in ’s-Hertogenbosch zoekt twee Leden voor de Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-05-2021Panama Pictures maakt voorstellingen op het snijvlak van dans en circus, waarin de disciplines moeiteloos in elkaar overvloeien en de dialoog aangaan met architectonische decors en live muziek. Choreograaf Pia Meuthen vertaalt literaire en filosofische inspiratiebronnen in poëtische beelden. De voorstellingen komen tot stand in nauwe samenwerking met een internationale cast van dansers en acrobaten met verschillende leeftijden en achtergronden.

Sinds januari 2021 heeft Panama Pictures opnieuw meerjarige subsidie gekregen van het Fonds Podiumkunsten, de Gemeente ’s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant. Pia Meuthen is directeur/bestuurder. Zij wordt ondersteund door de (interim) zakelijk leider. Panama Pictures werkt met een grote pool van medewerkers op basis van opdrachtovereenkomsten.

Panama Pictures zoekt twee

Leden voor de Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. Gezien de groei van de organisatie en de ambities wil Panama Pictures de Raad uitbreiden tot vijf leden.

De Raad heeft een betrokken en proactieve houding naar de directie en houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van Stichting Panama Pictures. In de regel wordt vier keer per jaar vergaderd. Er is een rooster van aftreden met een benoemingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Kandidaten beschikken over bestuurlijke ervaring, hebben affiniteit met dans en circus en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de kunst- en cultuurwereld. Aanvullend op de al aanwezige expertise binnen de Raad zoeken we voor de twee vacatures toezichthouders met een groot eigen netwerk en specifieke kennis en ervaring met bedrijfsvoering in de non-profitsector en/of met branding.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen we nadrukkelijk vrouwen en geïnteresseerden met een meervoudige culturele achtergrond uit om zich aan te melden.

Meer informatie of de volledige profielschets van de Raad van Toezicht is op te vragen bij Ellen Blom, interim zakelijk leider: ellen@panamapictures.nl/ telefoon 06-169 240 16.

Uw reactie en cv ontvangen wij graag vóór 10 mei 2021 via info@panamapictures.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.